Bài viết kế toán – Học kế toán thuế hồ chí minh https://hocketoanthuehcm.edu.vn Chuyên đào tạo kế toán thuế trên chứng từ thực tế Thu, 30 May 2019 13:44:35 -0700 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.10 Các khoản thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân mới nhất https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/cac-khoan-thu-nhap-chiu-thue-thu-nhap-ca-nhan-moi-nhat.html https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/cac-khoan-thu-nhap-chiu-thue-thu-nhap-ca-nhan-moi-nhat.html#respond Sat, 23 Feb 2019 08:39:25 +0000 http://hocketoanthuehcm.edu.vn/?p=9489 Các khoản thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân mới nhất. Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN mới nhất hiện nay là gì? Các thông tư mới nhất hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân hiện nay? 1. Thu nhập từ kinh doanh Thu nhập từ kinh doanh là thu nhập có được ...

The post Các khoản thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân mới nhất appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
Các khoản thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân mới nhất. Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN mới nhất hiện nay là gì? Các thông tư mới nhất hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân hiện nay?

cac-khoan-thu-nhap-chiu-thue

1. Thu nhập từ kinh doanh

Thu nhập từ kinh doanh là thu nhập có được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực sau: sản xuất, kinh doanh hàng hoá; xây dựng; vận tải; kinh doanh ăn uống; kinh doanh dịch vụ, kể cả dịch vụ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác.

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp.
c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.
d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.
đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức.
e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán.

3. Thu nhập từ nhận quà tặng:các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

– Là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

4. Thu nhập từ nhận thừa kế

– Là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật về thừa kế.

5. Thu nhập từ đầu tư vốn

– Là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới mọi hình thức.

6. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

– Là khoản Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới mọi hình thức như: Vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.

7. Các khoản hoa hồng, môi giới…

Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới, tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, tiền tham gia các dự án, đề án, tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút, tiền tham gia các hoạt động giảng dậy; tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo, tiền dịch vụ khác, thù lao khác

8. Thu nhập từ trúng thưởng

Trúng thưởng xổ số do các công ty xổ số phát hành trả thưởng. Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hoá, dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại, trong các hình thức cá cược, đặt cược được pháp luật cho phép, Trúng thưởng trong các casino được pháp luật cho phép hoạt động, trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác do các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp, các đoàn thể và các tổ chức, cá nhân khác tổ chức.

Bài viết: Các khoản thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân mới nhất

The post Các khoản thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân mới nhất appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/cac-khoan-thu-nhap-chiu-thue-thu-nhap-ca-nhan-moi-nhat.html/feed 0
Cách xác định kỳ kê khai thuế TNCN https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/cach-xac-dinh-ky-ke-khai-thue-tncn.html https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/cach-xac-dinh-ky-ke-khai-thue-tncn.html#respond Sat, 23 Feb 2019 07:30:30 +0000 http://hocketoanthuehcm.edu.vn/?p=9486 Cách xác định kỳ kê khai thuế TNCN – Hiện nay, nhiều kế toán vẫn còn lúng túng trong việc xác định kê khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý. Việc này được xác định một lần ngay từ đầu năm. Vậy làm sao xác định được DN của mình kê khai theo tháng ...

The post Cách xác định kỳ kê khai thuế TNCN appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
Cách xác định kỳ kê khai thuế TNCN – Hiện nay, nhiều kế toán vẫn còn lúng túng trong việc xác định kê khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý. Việc này được xác định một lần ngay từ đầu năm. Vậy làm sao xác định được DN của mình kê khai theo tháng hay quý?

cach-xac-dinh-ky-ke-khai-thue-tncn

Cách xác định kỳ kê khai

Thuế TNCN có 2 kỳ kê khai đó là theo tháng và theo quý. Doanh nghiệp xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm, Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

– Kê khai theo quý dành cho:

+ Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý.

+ Hoặc doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ dưới 50 triệu.

– Kê khai theo tháng: dành cho DN kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ từ 50 triệu trở lên.

Ví dụ 1: Năm 2015 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì năm 2015 Công ty A thuộc diện khai thuế TNCN theo quý, không phân biệt trong năm 2015 Công ty A thực tế có phát sinh khấu trừ thuế TNCN trên 50 triệu đồng hay dưới 50 triệu đồng.

Ví du 2: Năm 2015 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng; tháng 1, tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế TNCN của bất kỳ tờ khai nào; tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số 02/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng và Tờ khai 03/KK-TNCN là 50 triệu đồng (hoặc lớn hơn 50 triệu dồng); Các tháng 4 đến tháng 12 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại các Tờ khai 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng thì Công ty A không phái nộp tờ khai của các tháng 1 và tháng 2. Từ tháng 3 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng.

Ví dụ 3: Năm 2015 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng; tháng 1, tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế TNCN cùa bất kỳ tờ khai nào; tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số 02/KK-TNCN nhỏ hon 50 triệu đồng và Tờ khai 03/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng; các tháng 4 đến tháng 12 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại các Tờ khai 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN đều từ 50 triệu đồng trở lên thì Công ty A không phải nộp tờ khai của các tháng 1 và tháng 2. Từ tháng 3 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế TNCN theo quý và thực hiện khai thuế theo quý từ quý I/2015.

Bài viết: Cách xác định kỳ kê khai thuế TNCN

The post Cách xác định kỳ kê khai thuế TNCN appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/cach-xac-dinh-ky-ke-khai-thue-tncn.html/feed 0
Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN mới nhất https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/cac-khoan-thu-nhap-duoc-mien-thue-tncn-moi-nhat.html https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/cac-khoan-thu-nhap-duoc-mien-thue-tncn-moi-nhat.html#respond Sat, 23 Feb 2019 04:16:48 +0000 http://hocketoanthuehcm.edu.vn/?p=9482 Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN mới nhất – Thuế thu nhập cá nhân là khoản thuế được thu trên mức thu nhập của các cá nhân có khoản thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam. Tất nhiên, không phải mọi khoản thu nhập đều phải nộp thuế TNCN. Bởi vẫn ...

The post Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN mới nhất appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN mới nhất – Thuế thu nhập cá nhân là khoản thuế được thu trên mức thu nhập của các cá nhân có khoản thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam. Tất nhiên, không phải mọi khoản thu nhập đều phải nộp thuế TNCN. Bởi vẫn có quy định về các trường hợp thu nhập được miễn thuế TNCN.

cac-khoan-thu-nhap-duoc-mien-thue-TNCN

1. Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo do đơn vị sử dụng lao động trả thay.

Trong các trường hợp sau.
– Nhà ở do người Doanh nghiệp xây dựng để cung cấp miễn phí cho nhân viên làm việc tại KCN.

– Nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho NLĐ làm việc tại đó.

– Tiền nhà ở, điện nước, các dịch vụ kèm theo sau khi trừ đi 15% tổng thu nhập chịu thuế. (Chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo).

2. Thu nhập từ tiền lãi, tiền lương, tiền công

– Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ.

– Tiền lương hưu do BHXH chi trả.

– Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động.

– Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam nhận được do làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

3. Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng được miễn thuế theo quy định tại điểm này là khoản thu nhập cá nhân nhận được từ lãi gửi Đồng Việt Nam, vàng, ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng dưới các hình thức gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận.

Căn cứ để xác định thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ lãi tiền gửi là sổ tiết kiệm (hoặc thẻ tiết kiệm), chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các giấy tờ khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận. học kế toán thực tế ở đâu tốt nhất tphcm

Lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là khoản lãi mà cá nhân nhận được theo hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ của các doanh nghiệp bảo hiểm.
Căn cứ để xác định thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là chứng từ trả tiền lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Lãi trái phiếu Chính phủ là khoản lãi mà cá nhân nhận được từ việc mua trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính phát hành.
Căn cứ để xác định thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ là mệnh giá, lãi suất và kỳ hạn trên trái phiếu Chính Phủ.

4. Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện, viện trợ

– Thu nhập nhận được từ các quỹ từ thiện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học không nhằm mục đích thu lợi nhuận.

– Thu nhập nhận được từ các nguồn viện trợ của nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức Chính phủ và phi Chính phủ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

5. Miễn thuế TNDN đối với Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

Trường hợp tổ chức nhận tài trợ sử dụng không đúng mục đích các khoản tài trợ trên thì tổ chức nhận tài trợ phải tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần sử dụng sai mục đích trong kỳ tính thuế phát sinh việc sử dụng sai mục đích.

Tổ chức nhận tài trợ quy định tại Khoản này phải được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán thống kê.

Bài viết: Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN mới nhất

The post Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN mới nhất appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/cac-khoan-thu-nhap-duoc-mien-thue-tncn-moi-nhat.html/feed 0
Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/cach-hach-toan-tien-phat-cham-nop-thue.html https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/cach-hach-toan-tien-phat-cham-nop-thue.html#respond Fri, 22 Feb 2019 09:55:48 +0000 http://hocketoanthuehcm.edu.vn/?p=9475 Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế – Trong quá trình sản xuất kinh doanh của DN, có những giai đoạn có phát sinh tiền thuế phải đóng nhưng doanh nghiệp chưa đóng, dẫn đến việc cơ quan thuế ra quyết định phạt. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách hạch toán tiền phạt ...

The post Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế – Trong quá trình sản xuất kinh doanh của DN, có những giai đoạn có phát sinh tiền thuế phải đóng nhưng doanh nghiệp chưa đóng, dẫn đến việc cơ quan thuế ra quyết định phạt. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế.

cach-hach-toan-tien-phat-cham-nop-thue

1. Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế …

– Khi nhận được thông báo về việc xử phạt:
Nợ TK 811 – Chi phí khác
Có TK 3339 – Phí, lệ phí và các koản phải nộp khác
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

Khi nộp tiền phạt:
Nợ TK 3339, 338
Có các TK 111, 112,. . .

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển:
Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 811 – Chi phí khác.

Chú ý: Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế. sẽ bị loại ra khỏi chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

2. Hướng dẫn hạch toán tiền thuế bị truy thu sau quyết toán

Theo Công văn 13521/CT-TTHT Hướng dẫn cách hạch toán kế toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán thuế.

– Sau khi quyết toán thuế và có thông báo của cơ quan thuế về việc phải truy thu nộp thêm số thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân, thì tại thời điểm nhận được Quyết định xử lý truy thu, các bạn hạch toán như sau:

a. Cách hạch toán tiền thuế GTGT bị truy thu:
Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

b. Cách hạch toán tiền thuế TNDN bị truy thu:
Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
Có TK 3334 – Thuế TNDN phải nộp.

c. Cách hạch toán tiền thuế TNCN bị truy thu:
– Nếu khấu trừ vào tiền lương của người lao động kỳ này:
Nợ TK 334- Phải trả người lao động
Có TK 3335 – Thuế TNCN phải nộp

– Nếu do công ty phải trả:
Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
Có TK 3335 – Thuế TNCN phải nộp.

3. Cách hạch toán điều chỉnh số trích khấu hao TSCĐ

– Nếu DN bạn trích khấu hao vượt mức quy định tại khung khấu hao TSCĐ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế của các kỳ kế toán trước thì hạch toán điểu chỉnh lại số trích vượt mức qui định như sau :

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ
Có TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

– Ngoài việc phải lập lại sổ sách kế toán, các bạn còn phải khai bổ sung hố sơ khai thuế liên quan như hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN, Thuế TNCN, Thuế GTGT,… của các kỳ trước.

Bài viết: Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế

The post Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/cach-hach-toan-tien-phat-cham-nop-thue.html/feed 0
Chi phí được trừ và chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN thường gặp https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/chi-phi-duoc-tru-va-chi-phi-khong-duoc-tru-khi-tinh-thue-tndn-thuong-gap.html https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/chi-phi-duoc-tru-va-chi-phi-khong-duoc-tru-khi-tinh-thue-tndn-thuong-gap.html#respond Fri, 22 Feb 2019 09:06:30 +0000 http://hocketoanthuehcm.edu.vn/?p=9471 Chi phí được trừ và chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN thường gặp. Chi phí được trừ khi tính thuế tncn. Chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN. I/ Các chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (Theo điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 có hiệu lực từ ...

The post Chi phí được trừ và chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN thường gặp appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
Chi phí được trừ và chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN thường gặp. Chi phí được trừ khi tính thuế tncn. Chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN.

chi-phi-duoc-tru-va-chi-phi-khong-duoc-tru-1

I/ Các chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

(Theo điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 có hiệu lực từ ngày 6/8/2015)

Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp.

– Các khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

– Hóa đơn mua vào của một nhà cung cấp mà trên 20 triệu (đã bao gồm VAT), hoặc trong cùng một ngày một nhà cung cấp xuất cho doanh nghiệp nhiều hóa đơn mà tổng cộng các hóa đơn đó trên 20 triệu (đã bao gồm VAT) thì doanh nghiệp phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng cho nhà cung cấp. Và cần lưu ý thêm là tài khoản Ngân hàng bên nhà cung cấp phải đăng ký với thuế hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

II/ Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.1 Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1

2.2 Chi khấu hao TSCĐ thuộc một trong các trường hợp
a) Chi khấu hao đối với TSCĐ không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.
b) Chi khấu hao đối với TSCĐ không có giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu, không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của DN (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).
c) Phần trích khấu hao vượt mức quy định.
d) Phần trích khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn, ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô).
e) Khấu hao đối với TSCĐ đã khấu hao hết giá trị.

g) Khấu hao đối với công trình trên đất vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh vừa sử dụng cho mục đích khác thì không được tính khấu hao vào chi phí được trừ đối với giá trị công trình trên đất tương ứng phần diện tích không sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
2.3 Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá phần vượt mức tiêu hao hợp lý.
2.4 Chi phí của DN mua hàng hoá, dịch vụ
2.5 Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:
2.6 Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ; phần chi trang phục bằng tiền, bằng hiện vật cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.
2.7 Chi thưởng sáng kiến, cải tiến mà doanh nghiệp không có quy chế quy định cụ thể về việc chi thưởng sáng kiến, cải tiến, không có hội đồng nghiệm thu sáng kiến, cải tiến.

2.8 Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Bài viết: Chi phí được trừ và chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN thường gặp

The post Chi phí được trừ và chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN thường gặp appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/chi-phi-duoc-tru-va-chi-phi-khong-duoc-tru-khi-tinh-thue-tndn-thuong-gap.html/feed 0
Mẫu S103-H: Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/mau-s103-h-so-theo-doi-nguon-vay-no-nuoc-ngoai.html https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/mau-s103-h-so-theo-doi-nguon-vay-no-nuoc-ngoai.html#respond Fri, 22 Feb 2019 04:44:29 +0000 http://hocketoanthuehcm.edu.vn/?p=9467 Mẫu S103-H – Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài là mẫu sổ dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đây là mẫu dùng để theo dõi các khoản nguồn viện trợ của nước ngoài. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, ...

The post Mẫu S103-H: Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
Mẫu S103-H – Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài là mẫu sổ dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đây là mẫu dùng để theo dõi các khoản nguồn viện trợ của nước ngoài. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

so-theo-doi-nguon-vay-no-nuoc-ngoai

Để tải mẫu S103-H: Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài về máy, bạn có thể nhấn vào nút Download ngay bên dưới.

download

Bài viết: Mẫu S103-H: Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài

The post Mẫu S103-H: Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/mau-s103-h-so-theo-doi-nguon-vay-no-nuoc-ngoai.html/feed 0
Mẫu S62-H: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/mau-s62-h-so-chi-phi-san-xuat-kinh-doanh-dich-vu.html https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/mau-s62-h-so-chi-phi-san-xuat-kinh-doanh-dich-vu.html#respond Fri, 22 Feb 2019 03:21:34 +0000 http://hocketoanthuehcm.edu.vn/?p=9460 Mẫu S62-H – Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ là mẫu sổ dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đây là mẫu dùng để theo dõi các khoản chi phí của đơn vị. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, ...

The post Mẫu S62-H: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
Mẫu S62-H – Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ là mẫu sổ dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đây là mẫu dùng để theo dõi các khoản chi phí của đơn vị. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

Để tải mẫu S62-H: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về máy, bạn có thể nhấn nút Download ngay bên dưới.

download

Bài viết: Mẫu S62-H: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

The post Mẫu S62-H: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/mau-s62-h-so-chi-phi-san-xuat-kinh-doanh-dich-vu.html/feed 0
Mẫu S55-H: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/mau-s55-h-so-chi-tiet-thue-gia-tri-gia-tang-duoc-mien-giam.html https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/mau-s55-h-so-chi-tiet-thue-gia-tri-gia-tang-duoc-mien-giam.html#respond Fri, 22 Feb 2019 02:18:59 +0000 http://hocketoanthuehcm.edu.vn/?p=9455 Mẫu S55-H: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm là mẫu sổ được lập ra dùng cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp dùng để theo dõi các khoản chi tài chính phát sinh trong năm. Và làm căn cứ ghi sổ là các chứng từ kế toán liên quan ...

The post Mẫu S55-H: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
Mẫu S55-H: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm là mẫu sổ được lập ra dùng cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp dùng để theo dõi các khoản chi tài chính phát sinh trong năm. Và làm căn cứ ghi sổ là các chứng từ kế toán liên quan đến các khoản chi phí.

so-chi-tiet-thue-gtgt-duoc-mien-giam

Bài viết: Mẫu S55-H: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm

The post Mẫu S55-H: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/mau-s55-h-so-chi-tiet-thue-gia-tri-gia-tang-duoc-mien-giam.html/feed 0
Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản công cuối năm https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/mau-bao-cao-kiem-ke-tai-san-cong-cuoi-nam.html https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/mau-bao-cao-kiem-ke-tai-san-cong-cuoi-nam.html#respond Thu, 21 Feb 2019 10:22:54 +0000 http://hocketoanthuehcm.edu.vn/?p=9449 Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản công cuối năm là mẫu báo cáo dùng cho cơ quan hành chính nhân sự. Đây là mẫu báo cáo giúp quản lý các loại tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, công ty. Hướng dẫn: Biểu này áp dụng đối với TSCĐ khác tại cơ ...

The post Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản công cuối năm appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản công cuối năm là mẫu báo cáo dùng cho cơ quan hành chính nhân sự. Đây là mẫu báo cáo giúp quản lý các loại tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, công ty.

bao-cao-kiem-ke-tai-san-cong

Hướng dẫn:

Biểu này áp dụng đối với TSCĐ khác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (không bao gồm nhà, đất, xe ô tô và tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/đơn vị tài sản)
Cột (2): Ghi tên từng loại tài sản (Ví dụ: Máy vi tính, máy photocopy, tủ, bàn ghế, Máy in Cerox,…)

Bài viết: Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản công cuối năm

The post Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản công cuối năm appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/mau-bao-cao-kiem-ke-tai-san-cong-cuoi-nam.html/feed 0
Kinh nghiệm kiểm tra nhanh báo cáo tài chính https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/kinh-nghiem-kiem-tra-nhanh-bao-cao-tai-chinh.html https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/kinh-nghiem-kiem-tra-nhanh-bao-cao-tai-chinh.html#respond Thu, 21 Feb 2019 09:43:53 +0000 http://hocketoanthuehcm.edu.vn/?p=9446 Kinh nghiệm kiểm tra nhanh báo cáo tài chính – Hằng năm, trước khi in BCTC gửi cho cơ quan thuế kế toán cần phải kiểm tra rà soát thật kỹ các chỉ tiêu trên BCTC tránh việc sai sót không đáng có. Trước hết, hãy xem tất cả các TK kế toán trên bảng ...

The post Kinh nghiệm kiểm tra nhanh báo cáo tài chính appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
Kinh nghiệm kiểm tra nhanh báo cáo tài chính – Hằng năm, trước khi in BCTC gửi cho cơ quan thuế kế toán cần phải kiểm tra rà soát thật kỹ các chỉ tiêu trên BCTC tránh việc sai sót không đáng có. Trước hết, hãy xem tất cả các TK kế toán trên bảng cân đối SPS có số dư đúng với bản chất của nó hay chưa?

huong-dan-kiem-tra-bao-cao-tai-chinh

Báo cáo tài chính gồm những gì?

+ Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DN

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DN

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN

+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DN

1/ Kiểm tra sổ nhật ký chung

– Trong thao tác này bạn thực hiện rà soát các định khoản kế toán đã định khoản đối ứng nợ.
– Kiểm tra số tiền kết chuyển vào mỗi tháng đã đúng chưa, tổng phát sinh ở Nhật ký chung = Tổng phát sinh ở bản cân đối tài khoản.

2/ Kiểm tra bản cân đối tài khoản

– Tổng số dư nợ đầu kỳ = Số dư cuối kỳ trước kết chuyển sang.
– Tổng số nợ phát sinh trong kỳ = Tổng số phát sinh có trong kỳ và = Tổng phát sinh ở nhật ký chung
– Tổng số dư nợ cuối kỳ = Tổng số dư đang có cuối kỳ
– Nguyên tắc: Tổng phát sinh bên nợ sẽ được tính bằng tổng số phát sinh bên có.

3/ Kiểm tra sổ sách tài khoản tiền mặt 1111

– Số dư nợ đầu kỳ sổ cái trong TK 1111 được tính bằng số dư nợ đầu kỳ TK 1111 trên bản cân đối phát sinh bằng số dự nợ đầu kỳ của Sổ Quỹ Tiền Mặt.
– Số phát sinh nợ có sổ cái trong TK 1111 được tính băng số phát sinh nợ có TK 1111 trên bảng cân đối phát sinh = Số phát sinh Nợ Có Sổ Quỹ Tiền Mặt.
– Số dư nợ cuối kỳ trong sổ cái TK 1111 được tính bằng số dư cuối kỳ TK 1111 trên bảng cân đối phát sinh = Số dư nợ cuối kỳ trong Sổ Quỹ Tiền Mặt.

4/ TK 112 : Tiền gửi ngân hàng

Tài khoản không có số dư âm (dư bên có). Nếu có, bạn cần đối chiếu lại với sao kê của ngân hàng để tìm ra sai sót.

Bạn kiểm xem doanh nghiệp mở bao nhiêu tài khoản ngân hàng, lấy toàn bộ sao kê và sổ phụ, số dư trên tài khoản này, phải bằng số dư cuối năm của tất cả các ngân hàng mà doanh nghiệp mở tài khoản. Bạn cũng cần đối chiếu từng tháng, xem có tháng nào sai lệch số dư không.

5/ TK 133 : Thuế GTGT được khấu trừ

Tài khoản này không dư có và phải kết chuyển hàng tháng. Bạn cần đối chiếu với chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế GTGT và sẽ có 2 trường hợp có thể xy ra:
Nếu bạn kê khai thuế đầu vào đúng theo tháng phát sinh, thì số thuế chuyển kỳ sau ở chỉ tiêu 43 và dư nợ TK 133 bằng nhau
Nếu bạn kê khai thuế đầu vào không đúng theo tháng phát sinh thì số thuế trên chỉ tiêu 43 bao giờ cũng nhỏ hơn số dư nợ TK 133

6/ TK 131: Công nợ phải thu

Tài khoản này sẽ có cả dư nợ và dư có. Bạn cần đối chiếu số dư này với sổ chi tiết công nợ phải thu. Nếu có số dư có, bạn cần đối chiếu xem:
Có đúng khách hàng trả trước cho mình, hay mình hạch toán nhầm.
Nếu khách hàng chuyển tiền vào TK của công ty mình, mà chưa xuất hóa đơn, thì bạn nên xuất hóa đơn cho số tiền này để hạch toán doanh thu trong kỳ
Đối chiếu với biên bản xác nhận công nợ tại thời điểm 31/12.

7/ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ:

– đối chiếu với tờ khai thuế GTGT của tháng 12
– MS 43 = SDTK 133

8/ Tài khoản tạm ứng:

– Đối chiếu với từng nhân viên và
– Cho nhân viên ký xác nhận nợ

9/ TK 156 – hàng hóa, 155

– Đối chiếu với bảng tổng hợp xuất nhập tồn
– Biên bản kiểm kê.

10/ TK 211 và TK 214

– Đối chiếu với dữ liệu khấu hao TSCĐ trên sổ TSCĐ

11/ TK 242 – Chi phí trả trước

– Đối chiếu với bảng tổng hợp chi tiết
– Các khoản trả trước và phân bổ CCDC

12/ TK 331 – PTNB

– Đối chiếu với kế toán công nợ: Bảng tổng hợp chi tiết TK 331
– Đối chiếu với từng nhà cung cấp cụ thể: Có biên bản đối chiếu công nợ với từng nhà cung cấp.

13/ Kiểm tra TK 333:

Bạn cần kỉêm tra các loại thuế sau:

+ Thuế môn bài đã kết chuyển chưa
+ Thuế GTGT nếu dư có với chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế GTGT
+Số thuế TNDN với tờ khai quyết toán thuế TNDN
+ Kiểm tra số thuế TNCN với tờ khai quyêt toán thuế TNCN.

14/ TK 334, 338

– Đối chiếu với phần bảng lương lương với số dư về BHXH, BHYT, BHTN của BHXH

15/ TK 341 – Vay

– Đối chiêu số dư trên sổ cái với với số dư tiền vay tại ngân hàng mà ta vay

16/ TK 411 – NVCSH

– Đối chiếu với tình hình góp vốn :
– Đối chiếu với sổ theo dõi vốn góp

17/ TK 421 – LNCPP

– Tài khoản này có số dư cả 2 bên:

+ Số dư bên nợ: Phản ánh số lỗ lũy kế từ các năm trước
+ Số dư bên có : phản ánh số lãi năm nay

– Có thể kiểm tra số liệu TK 421 so với tờ khai QTT TNDN

+ Tổng LNKT trước thuế (*)
+ Số thuế TNDN phải nộp (**)
+ LNST = (*) – (**) : Lấy kết quả này đối chiếu với TK 421

Bài viết: Kinh nghiệm kiểm tra nhanh báo cáo tài chính

The post Kinh nghiệm kiểm tra nhanh báo cáo tài chính appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
https://hocketoanthuehcm.edu.vn/bai-viet-ke-toan/kinh-nghiem-kiem-tra-nhanh-bao-cao-tai-chinh.html/feed 0