Mẫu Biểu – Học kế toán thuế hồ chí minh https://hocketoanthuehcm.edu.vn Chuyên đào tạo kế toán thuế trên chứng từ thực tế Thu, 30 May 2019 13:44:35 -0700 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.10 Mẫu bản giải trình khai bổ sung,điều chỉnh (Mẫu 01/KHBS) https://hocketoanthuehcm.edu.vn/thu-vien/mau-ban-giai-trinh-khai-bo-sung-dieu-chinh-mau-01-khbs.html https://hocketoanthuehcm.edu.vn/thu-vien/mau-ban-giai-trinh-khai-bo-sung-dieu-chinh-mau-01-khbs.html#respond Tue, 16 Apr 2019 03:46:08 +0000 http://hocketoanthuehcm.edu.vn/?p=9789 Mẫu bản giải trình khai bổ sung ,điều chỉnh (Mẫu 01/KHBS)– Mẫu số 01/KHBS: Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính. Link dowload ở cuối bài viết, các bạn nhớ tải về để tham khảo chi tiết ...

The post Mẫu bản giải trình khai bổ sung,điều chỉnh (Mẫu 01/KHBS) appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
Mẫu bản giải trình khai bổ sung ,điều chỉnh (Mẫu 01/KHBS)– Mẫu số 01/KHBS: Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính. Link dowload ở cuối bài viết, các bạn nhớ tải về để tham khảo chi tiết hơn nhé.

 

mau-ban-giai-trinh-khai-bo-sung-dieu-chinh

 

Nội dung mẫu 01/KHBS: bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH

(Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại Tờ khai thuế …………mẫu số …………..

 kỳ tính thuế………. ngày …. tháng …. năm ….)

[01] Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………………………………

     [02] Mã số thuế:
[03] Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………….

[04] Quận/huyện:…………………………………………… [05] Tỉnh/thành phố:………………………………….

[06] Điện thoại:……………………………. [07] Fax:……………………. [08] Email:……………………………..

[09] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………………………………………………………………..

     [10] Mã số thuế:
[11] Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………….

[12] Quận/huyện:…………………………………………… [13] Tỉnh/thành phố:………………………………….

[14] Điện thoại:……………………………. [15] Fax:……………………. [16] Email:……………………………..

[17] Hợp đồng đại lý thuế số:…………………………………. ngày:………………………………………………..

 1. Nội dung bổ sung, điều chỉnh thông tin đã kê khai:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu điều chỉnh Mã số

chỉ tiêu

Số đã kê khai Số điều chỉnh Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4)
I Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp
1 ……………….
……………….
II. Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp
1 ……………….
……………….
III Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp (tăng: +; giảm: -)
 1. Tính số tiền phạt chậm nộp:
 2. Số ngày chậm nộp:………………………………………………………………………………………………………..
 3. Số tiền phạt chậm nộp (= số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x mức tiền chậm nộp %):
 4. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:
 5. Người nộp thuế tự phát hiện số tiền thuế đã được hoàn phải nộp trả NSNN là … đồng thuộc Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu NSNN số … ngày ….. của (tên cơ quan thuế quyết định hoàn thuế)…

– Số ngày nhận được tiền hoàn thuế:…………………………………………………………………………………….

– Số tiền chậm nộp (= số tiền đã được hoàn phải nộp trả NSNN x số ngày nhận được tiền hoàn thuế x mức tiền chậm nộp %):……………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Lý do khác:……………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Ngày …….tháng …….năm …….
 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

 1. a) Hướng dẫn kê khai mục III. Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp, (tăng: +; giảm: -) đối với khai bổ sung điều chỉnh tờ khai 01/GTGT
 • Điều chỉnh số thuế phải nộp (đối với thuế GTGT là chỉ tiêu [40])GTĐiều chỉnh số thuế GTGT chưa khấu trừ hết (chỉ tiêu [43])

b) Trường hợp KHBS kèm theo tờ khai thuế đối với dầu khí thì đơn vị tiền có thể là VNĐ hoặc USD./.

Link dowload: Mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

download

 

Bài viết :” Mẫu bản giải trình khai bổ sung,điều chỉnh (Mẫu 01/KHBS) “

Các từ khóa liên quan: Tờ khai thuế GTGT,  Tờ khai quyết toán thuế TNDN, hóa đơn GTGT

Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử là gì?

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Đặc biêt là hóa đơn điện tử phải được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

The post Mẫu bản giải trình khai bổ sung,điều chỉnh (Mẫu 01/KHBS) appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
https://hocketoanthuehcm.edu.vn/thu-vien/mau-ban-giai-trinh-khai-bo-sung-dieu-chinh-mau-01-khbs.html/feed 0
Tải mẫu phiếu lương nhân viên mới nhất https://hocketoanthuehcm.edu.vn/mau-bieu/tai-mau-phieu-luong-nhan-vien-moi-nhat.html https://hocketoanthuehcm.edu.vn/mau-bieu/tai-mau-phieu-luong-nhan-vien-moi-nhat.html#respond Thu, 11 Apr 2019 09:28:26 +0000 http://hocketoanthuehcm.edu.vn/?p=9775 Tải mẫu phiếu lương nhân viên mới nhất– Mẫu phiếu lương nhân viên mới nhất này sẽ giúp các bạn kế toán có thể điền và tính toán chính xác lương của nhân viên. Với mẫu phiếu này các bạn có thể in một loạt các phiếu hoặc có thể gửi mail cho từng cá nhân. Link ...

The post Tải mẫu phiếu lương nhân viên mới nhất appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
Tải mẫu phiếu lương nhân viên mới nhất– Mẫu phiếu lương nhân viên mới nhất này sẽ giúp các bạn kế toán có thể điền và tính toán chính xác lương của nhân viên. Với mẫu phiếu này các bạn có thể in một loạt các phiếu hoặc có thể gửi mail cho từng cá nhân. Link dowload ở cuối bài viết, các bạn nhớ ấn vô tải về để tham khảo thêm nhé.

tai-mau-phieu-luong-nhan-vien-moi-nhat

Nội dung mẫu phiếu lương nhân viên mới nhất

 
LOGO CÔNG TY

 

PHIẾU LƯƠNG NHÂN VIÊN

THÁNG …. NĂM ….

Đơn vị tính: VNĐ

Họ tên ………………………….
Phòng ban ………………………….
Số ngày công ………………………….
Ngày nghỉ bù ………………………….
Ngày nghỉ không tính phép ………………………….
Ngày nghỉ hưởng lương ………………………….
Ngày nghỉ tính phép ………………………….
Mức lương ………………………….
Tổng tiền lương  Lương cơ bản ………………………….
 Lương hiệu quả ………………………….
 Lương làm thêm giờ ………………………….
 Các khoản cộng lương ………………………….
 Các khoản trừ lương ………………………….
 Phụ cấp điện thoại ………………………….
 Phụ cấp ăn ca ………………………….
 Công tác phí ………………………….
Tổng thu nhập ………………………….
Tạm ứng lương kỳ I ………………………….
Các khoản phải khấu trừ vào lương  BHXH (7%) ………………………….
 BHYT (1.5%) ………………………….
 BHTN (1%) ………………………….
 Truy thu ………………………….
 Thuế TNCN ………………………….
 Tổng ………………………….
Thực lĩnh ………………………….
Ghi chú Lương trách nhiệm trừ phạt HC: ………………………………….

Link dowload:

download

Bài viết ” Tải mẫu phiếu lương nhân viên mới nhất “

Các từ khóa liên quan: Bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, mức lương tối thiểu vùng năm 2019.

Có thể bạn quan tâm: Bạn có biết kế toán tiền lương là gì?
Kế toán tiền lương (Paymaster Accountant) là vị trí kế toán viên chịu trách nhiệm hạch toán tiền lương dựa vào các yếu tố: bảng chấm công, chấm tăng ca, bảng theo dõi công tác, phiếu làm thêm giờ, hợp đồng lao động, hợp đồng khoán (nếu có), bảng kê chi tiết phụ cấp… để lập bảng tính lương, thang tính lương, thanh toán lương cùng các chế độ bảo hiểm xã hội cho toàn bộ nhân viên trong khách sạn – nhà hàng sao cho hợp lý nhất.
Kế toán tiền lương bên cạnh việc tính lương hợp lý và chính xác cho nhân viên; còn phải đảm bảo cân bằng chi phí cho doanh nghiệp.

 

The post Tải mẫu phiếu lương nhân viên mới nhất appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
https://hocketoanthuehcm.edu.vn/mau-bieu/tai-mau-phieu-luong-nhan-vien-moi-nhat.html/feed 0
Tải mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế https://hocketoanthuehcm.edu.vn/mau-bieu/tai-mau-don-de-nghi-cap-hoa-don-dien-tu-co-ma-so-cua-co-quan-thue.html https://hocketoanthuehcm.edu.vn/mau-bieu/tai-mau-don-de-nghi-cap-hoa-don-dien-tu-co-ma-so-cua-co-quan-thue.html#respond Mon, 08 Apr 2019 09:47:41 +0000 http://hocketoanthuehcm.edu.vn/?p=9740 Tải mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế Mẫu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế là biểu mẫu được lập ra để đề nghị được cấp mã số thuế cho hóa đơn điện tử của tổ chức, cá ...

The post Tải mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
Tải mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế Mẫu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế là biểu mẫu được lập ra để đề nghị được cấp mã số thuế cho hóa đơn điện tử của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…Link dowload nằm ở cuối bài viết, các bạn nhớ ấn vô tải về để tham khảo nhé.

tai-mau-don-de-nghi-cap-hoa-don-dien-tu-co-ma-so-thue-cua-co-quan-thue

Nội dung đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ

(Theo từng lần phát sinh)

Kính gửi:……………………………………………………

 1. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP LẺ HÓA ĐƠN:
 2. Tên tổ chức, cá nhân:
 3. Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………………..

 1. Số Quyết định thành lập tổ chức (nếu có):

Cấp ngày: ………………………………………… Cơ quan cấp ……………………

 1. Mã số thuế (nếu có): ……………………………………………………………….
 2. Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn):…………………………………………………………………………………..
 3. Số CMND người đi nhận hóa đơn: …………………………………………………………………

Ngày cấp: …………………………………… Nơi cấp: ……….…………………………

II. DOANH THU PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ:

– Tên hàng hóa, dịch vụ: ………………………………………………………………………………….

– Tên người mua hàng hóa, dịch vụ: …………………………………………………………………..

– Địa chỉ người mua hàng hóa, dịch vụ: ………………………………………………………………

– Mã số thuế người mua hàng hóa, dịch vụ: …………………………………………………………

– Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ (nếu có): ……………………………………..

– Doanh thu phát sinh: …………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam kết:

– Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hóa đơn.

– Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………, ngày ………tháng…….năm……
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký s, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Link dowload

download

Bài viết :” Tải mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế “

Các từ khóa liên quan: Hóa đơn điện tử,Hướng dẫn thủ tục đăng kí sử dụng hóa đơn điện tử, Hóa đơn giá trị gia tăng

Có thể bạn quan tâm: Sự khác nhau giữa hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT)

Hóa đơn bán hàng: Dùng cho những DN kê khai thuế GTGT theo pp trực triếp (phải lên cơ quan thuế để mua)

Hóa đơn GTGT: Dùng cho những DN kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ (DN có thể lựa chọn hình thức hóa đơn: Hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử, hóa đơn đặt in)

 

The post Tải mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
https://hocketoanthuehcm.edu.vn/mau-bieu/tai-mau-don-de-nghi-cap-hoa-don-dien-tu-co-ma-so-cua-co-quan-thue.html/feed 0
Tải mẫu bảng kê nộp thuế mới nhất https://hocketoanthuehcm.edu.vn/mau-bieu/tai-mau-bang-ke-nop-thue-moi-nhat.html https://hocketoanthuehcm.edu.vn/mau-bieu/tai-mau-bang-ke-nop-thue-moi-nhat.html#respond Wed, 03 Apr 2019 04:34:36 +0000 http://hocketoanthuehcm.edu.vn/?p=9712 Tải mẫu bảng kê nộp thuế mới nhất – Mẫu số: 01/BKNT theo Thông tư 119/2014/TT-BTC. Bảng kê nộp thuế được sử dụng trong trường hợp người nộp thuế nộp tiền tại Ngân hàng thương mại đã được uỷ nhiệm thu hoặc nộp tiền trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước . Nội dung chi tiết bảng kê ...

The post Tải mẫu bảng kê nộp thuế mới nhất appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
Tải mẫu bảng kê nộp thuế mới nhất – Mẫu số: 01/BKNT theo Thông tư 119/2014/TT-BTC. Bảng kê nộp thuế được sử dụng trong trường hợp người nộp thuế nộp tiền tại Ngân hàng thương mại đã được uỷ nhiệm thu hoặc nộp tiền trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước .

tai-mau-bang-ke-nop-thue-moi-nhat

Nội dung chi tiết bảng kê nộp thuế

                                                            BẢNG KÊ NỘP THUẾ                                                  Mẫu số: 01/BKNT

Người nộp thuế:……………………………………………………………………………………………………….. Mã số thuế:………………………………

Địa chỉ:……………………………. ……………………………………      Huyện……………………………………………… Tỉnh……………………………

Người nộp thay: ……………………………………………… Mã số thuế của người nộp thay………………………………………………………..

Địa chỉ :…………………………… ………………………… ………………Huyện………… ………………..Tỉnh, TP………………………………………..

 

 

Đề nghị KBNN (NH) …………………………………..  trích TK số……………………………. hoặc tiền mặt để:

Nộp vào NSNN …  …………………………………….  TK tạm thu(1)…    TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2)….

Tại KBNN: ………………………………………………………….. Tỉnh, TP:………………………………………………………………………………………

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

Kiểm toán NN  …                  Thanh tra TC                    …

Thanh tra CP    …                  CQ có thẩm quyền khác  …

Tên cơ quan quản lý thu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tờ khai HQ số(1): ……………………………………………. ngày ………………………… Loại hình XNK(1)………………………………………..

STT Nội dung các khoản nộp NS (4) Loại tiền Số tiền
       
       
       
       
Tổng cộng  

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

                         Ngày … tháng … năm ……..

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN                                                                         KBNN (NGÂN HÀNG)

Người nộp tiền     Kế toán trưởng (5)    Thủ trưởng đơn vị(5)                                     Người nhận tiền

                                                                                                                                      (Ký, ghi họ tên)      

Ghi chú:
Mẫu này chỉ sử dụng trong trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM đã được uỷ nhiệm thu hoặc nộp tiền trực tiếp tại KBNN.
Khi nộp tiền vào NSNN, NNT phải ghi đầy đủ các thông tin trên Bảng kê nộp thuế gửi NHTM đã được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu hoặc KBNN. Trong đó, lưu ý cách ghi một số chỉ tiêu như sau:
* Chỉ tiêu (1): Dùng trong trường hợp nộp các khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thu;
* Chỉ tiêu (2): Dùng trong trường hợp nộp vào khoản thuế GTGT đã được hoàn sai vào tài khoản thu hồi của quỹ hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế quản lý.
* Chỉ tiêu (3): Trường hợp nộp theo văn bản của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tài chính, Cơ quan có thẩm quyền khác thì tích vào ô tương ứng;
* Chỉ tiêu (4): Nội dung các khoản nộp NS
– Trường hợp nộp cho tờ khai thuế phải ghi cụ thể:
+ Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước tháng 1/2014 hoặc quý 1/2014;
+ Nộp thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiến thiết tháng 1/2014;
+ Nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản quý 2/2014
+ Nộp thuế TNDN từ sản xuất kinh doanh quý 1/2014
+ Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết quý 3/2014
– Trường hợp nộp cho Quyết định, Thông báo của cơ quan có thẩm quyền phải ghi cụ thể:
+ Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước theo Quyết định số … ngày … của <cơ quan ban hành quyết định>
+ Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết theo Quyết định số … ngày … của <cơ quan ban hành quyết định>.
– Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp tiền vào NSNN: ghi theo loại thuế cần nộp, số, ngày của Bảng kê biên lai thu;
– Trường hợp cơ quan thu tiền phạt nộp tiền vào NSNN: ghi loại tiền phạt cần nộp, số, ngày của Bảng kê thu tiền phạt.
* Chỉ tiêu (5): Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.

Link dowload

download

 

Bài viết ” Tải mẫu bảng kê nộp thuế mới nhất”

Các từ khóa liên quan: Thuế GTGT, Tờ khai thuế GTGT, mẫu giấy thanh toán tiền mặt

Có thể bạn quan tâm: Thuế  nhà thầu ( FCT)

Thuế  nhà thầu ( FCT) là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài (không hoạt động theo luật Việt Nam) có phát sinh thu nhập từ cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam.

The post Tải mẫu bảng kê nộp thuế mới nhất appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
https://hocketoanthuehcm.edu.vn/mau-bieu/tai-mau-bang-ke-nop-thue-moi-nhat.html/feed 0
Mẫu tờ khai đăng kí/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử https://hocketoanthuehcm.edu.vn/thu-vien/mau-to-khai-dang-ki-thay-doi-thong-tin-su-dung-hoa-don-dien-tu.html https://hocketoanthuehcm.edu.vn/thu-vien/mau-to-khai-dang-ki-thay-doi-thong-tin-su-dung-hoa-don-dien-tu.html#respond Wed, 03 Apr 2019 02:58:30 +0000 http://hocketoanthuehcm.edu.vn/?p=9702 Mẫu tờ khai đăng kí/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử Tờ khai đăng kí, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử là mẫu được lập ra để người nộp thuế kê khai đăng kí hay thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử. Mẫu được ban ...

The post Mẫu tờ khai đăng kí/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
Mẫu tờ khai đăng kí/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử Tờ khai đăng kí, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử là mẫu được lập ra để người nộp thuế kê khai đăng kí hay thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Link dowload ở cuối bài viết, các bạn nhớ ấn vô tải về nhé.

mau-to-khai-dang-ki-thay-doi-thong-tin-su-dung-hoa-don-dien-tu

Nội dung chi tiết mẫu tờ khai đăng kí, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI

Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………………….
Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………..
Người liên hệ: ……………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………………………
Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………………..
Theo Nghị định số ………/2018/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2018 của Chính phủ, chúng tôi/tôi thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử. Chúng tôi/tôi đăng ký/thay đổi thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:
– Áp dụng hóa đơn điện tử:
□ Có mã của cơ quan thuế
□ Không có mã của cơ quan thuế
– Đăng ký giao dịch qua:
□ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (theo khoản…Điều …Nghị định)
□ Tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử
– Loại hóa đơn sử dụng:
□ Hóa đơn GTGT
□ Hóa đơn bán hàng
□ Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
□ Các loại hóa đơn khác
– Danh sách chứng thư số sử dụng:

STT Tên tổ chức cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số, chữ ký điện tử Số sê-ri chứng thư Thời hạn sử dụng chứng thư số Hình thức đăng ký (Thêm mới, gia hạn, ngừng sử dụng)
Từ ngày Đến ngày

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

……, ngày…….. tháng….. năm…..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký s, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Link dowload:

download

Bài viết ” Mẫu tờ khai đăng kí/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử “

Các từ khóa liên quan: Cách đăng kí sử dụng hóa đơn điện tử, thủ tục đăng kí phát hành hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử

Có thể bạn quan tâm: Mã số thuế cá nhân là gì?
Mã số thuế cá nhân là mã số thuế duy nhất với mục đích kê khai mọi khoản thu nhập. Việc đăng ký để cấp mã số thuế thu nhập cá nhân sẽ được thực hiện tại cơ quan chi trả thu nhập hoặc tại cơ quan thuế.

The post Mẫu tờ khai đăng kí/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
https://hocketoanthuehcm.edu.vn/thu-vien/mau-to-khai-dang-ki-thay-doi-thong-tin-su-dung-hoa-don-dien-tu.html/feed 0
Tải mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử mới nhất https://hocketoanthuehcm.edu.vn/mau-bieu/tai-mau-thong-bao-huy-hoa-don-dien-tu-moi-nhat.html https://hocketoanthuehcm.edu.vn/mau-bieu/tai-mau-thong-bao-huy-hoa-don-dien-tu-moi-nhat.html#respond Tue, 02 Apr 2019 04:29:40 +0000 http://hocketoanthuehcm.edu.vn/?p=9693 Tải mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử mới nhất Mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử là mẫu được lập ra để người nộp thuế thông báo về việc hủy hóa đơn điện tử do sai sót. Link dowload ở cuối bài viết các bạn nhấn vào link để tải về nhé Dưới đây mình trình ...

The post Tải mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử mới nhất appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
Tải mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử mới nhất Mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử là mẫu được lập ra để người nộp thuế thông báo về việc hủy hóa đơn điện tử do sai sót. Link dowload ở cuối bài viết các bạn nhấn vào link để tải về nhé

tai-mau-thong-bao-huy-hoa-don-dien-tu-moi-nhat

Dưới đây mình trình bày nội dung của mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

THÔNG BÁO HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: (Cơ quan thuế)

Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

Người nộp thuế thông báo về việc hủy/giải trình hóa đơn điện tử do sai sót như sau:

STT Mẫu số Ký hiệu hóa đơn điện tử Số hóa đơn điện tử Ngày lập hóa đơn Loại áp dụng hóa đơn điện tử Hủy/giải trình Lý do
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               

 

  ……, ngày…….. tháng….. năm…..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký s, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Link dowload:

download

 

Bài viết “Tải mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử mới nhất “

Các từ khóa liên quan: Hóa đơn GTGT, Thuế GTGT, thuế TNCN

Có thể bạn quan tâm: Kế toán quản trị là gì?

Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu của quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.

 

The post Tải mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử mới nhất appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
https://hocketoanthuehcm.edu.vn/mau-bieu/tai-mau-thong-bao-huy-hoa-don-dien-tu-moi-nhat.html/feed 0
Mẫu tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp TNDN mới nhất https://hocketoanthuehcm.edu.vn/mau-bieu/mau-to-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-moi-nhat.html https://hocketoanthuehcm.edu.vn/mau-bieu/mau-to-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-moi-nhat.html#respond Thu, 28 Mar 2019 07:55:16 +0000 http://hocketoanthuehcm.edu.vn/?p=9658 Mẫu tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp TNDN mới nhất Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp  theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo thông tư 151/2014/TT-BTC. Dưới đây mình trình bày mẫu khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03/TNDN CỘNG HOÀ XÃ ...

The post Mẫu tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp TNDN mới nhất appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
Mẫu tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp TNDN mới nhất Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp  theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo thông tư 151/2014/TT-BTC.

mau-to-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-tndn-moi-nhat

Dưới đây mình trình bày mẫu khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03/TNDN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________
TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
[01] Kỳ tính thuế: …….. từ …………….đến……………………

“[02] Lần đầu …..        [03] Bổ sung lần thứ: ….
….    Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
….    Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc
….     Doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thông tin giao dịch liên kết
[04] Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất: …………….,
[05] Tỷ lệ (%): ……… % ”

[06] Tên người nộp thuế :………………………………………………………………………………………………………………………
[07] Mã số thuế:
[08] Địa chỉ:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
[09] Quận/huyện: ……………………………………. [10] Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………….
[11] Điện thoại: …………………………  [12] Fax: …………………………..[13] Email: …………………………………………
[14] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………………………………………………………………………………………………..
[15] Mã số thuế:
[16] Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
[17] Quận/huyện:……………………………………[18] Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………..
[19] Điện thoại:……………………………………..[20] Fax:……………………………[21] Email:……………………………………….
[22] Hợp đồng đại lý thuế: số:……………..ngày:……………………………………………………………………………….
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Số tiền
(1) (2) (3) (4)
A Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính A
1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp A1
B Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp B
1 Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp
(B1= B2+B3+B4+B5+B6 +B7)
B1
1.1 Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu B2
1.2 Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm B3
1.3 Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế B4
1.4 Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài B5
1.5 Điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác định giá thị trường đối với
giao dịch liên kết
B6
1.6 Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác B7
2 Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B8=B9+B10+B11) B8
2.1 Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước B9
2.2 Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng B10
2.3 Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác B11
3 Tổng thu nhập chịu thuế
(B12=A1+B1-B8)
B12
3.1 Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh B13
3.2 Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (B14=B12-B13) B14
C Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNDN) phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh C
1 Thu nhập chịu thuế (C1 = B13) C1
2 Thu nhập miễn thuế C2
3 Chuyển lỗ và bù trừ lãi, lỗ C3
3.1 Lỗ từ hoạt động SXKD được chuyển trong kỳ C3a
3.2 Lỗ từ chuyển nhượng BĐS được bù trừ với lãi của hoạt động SXKD C3b
4 Thu nhập tính thuế (TNTT) (C4=C1-C2-C3a-C3b) C4
5 Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có) C5
6 TNTT sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ
(C6=C4-C5=C7+C8+C9)
C6
6.1 Trong đó: + Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất 22% (bao gồm cả thu nhập được áp dụng thuế suất ưu đãi) C7
6.2                 + Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất 20% (bao gồm cả thu nhập được áp dụng thuế suất ưu đãi) C8
6.3                 + Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất không ưu đãi khác C9
                + Thuế suất không ưu đãi khác (%) C9a
7 Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất không ưu đãi (C10 =(C7 x 22%) + (C8 x 20%) + (C9 x C9a)) C10
8 Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất ưu đãi C11
9 Thuế TNDN được miễn, giảm trong kỳ C12
9.1 Trong đó: + Số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định C13
9.2                 + Số thuế TNDN được miễn, giảm không theo Luật Thuế TNDN C14
11 Số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế C15
12 Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh
(C16=C10-C11-C12-C15)
C16
D Tổng số thuế TNDN phải nộp  (D=D1+D2+D3) D
1 Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh (D1=C16) D1
2 Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản D2
3 Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có) D3
E Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm (E = E1+E2+E3) E
1 Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh E1
2 Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản E2
3 Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có) E3
G Tổng số thuế TNDN còn phải nộp (G = G1+G2+G3) G
1 Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh (G1 = D1-E1) G1
2 Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (G2 = D2-E2) G2
3 Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có) (G3 = D3-E3) G3
H 20% số thuế TNDN phải nộp (H = D*20%) H
I Chênh lệch giữa số thuế TNDN còn phải nộp với 20% số thuế TNDN phải nộp (I = G-H) I
L. Gia hạn nộp thuế (nếu có)
[L1] Đối tượng được gia hạn    □
[L2] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo : ……………..
L3] Thời hạn được gia hạn: ……………………………..
[L4] Số thuế TNDN được gia hạn : ……………………….
[L5] Số thuế TNDN không được gia hạn:………………….
M.Tiền chậm nộp của khoản chênh lệch từ 20% trở lên đến ngày hết hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN
(trường hợp kê khai quyết toán và nộp thuế theo quyết toán trước thời hạn thì tính đến ngày nộp thuế)
[M1] Số ngày chậm nộp…………ngày, từ ngày………..đến ngày …….
[M2] Số tiền chậm nộp: …………….
I. Ngoài các Phụ lục của  tờ khai này, chúng tôi gửi kèm theo các tài liệu sau:
STT Tên tài liệu
1
2
3
4
         Tôi cam đoan là các số liệu, tài liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, tài liệu đã kê khai./.
                                                                                     Ngày……… tháng……….. năm……….
       NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ                                                               NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
       Họ và tên:………..                                                    ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số:……………                                     (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
Ghi chú: – TNDN: Thu nhập doanh nghiệp

Để xem tải về máy tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN ,bạn có thể nhấn vào nút download ngay bên dưới.

download

Bài viết “Mẫu tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp TNDN mới nhất”

Các từ khóa liên quan: Tờ khai quyết toán thuế TNCN,quyết toán thuế TNDN 2018,tờ khai quyết toán thuế TNCN 2019,hướng dẫn quyết toán thuế TNDN,tờ khai thuế TNDN tạm tính

Có thể bạn quan tâm: Thuế TNDN tạm tính quý là gì? 

Thuế TNDN tạm tính quý là khoản thuế phát sinh trong quý mà doanh nghiệp phải tạm nộp. Theo quy định mới nhất hiện hành 2016, DN phải thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế, và không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý.

The post Mẫu tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp TNDN mới nhất appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
https://hocketoanthuehcm.edu.vn/mau-bieu/mau-to-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-moi-nhat.html/feed 0
Tải mẫu thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp-Mẫu B04/BCTC-TH https://hocketoanthuehcm.edu.vn/mau-bieu/tai-mau-thuyet-minh-bao-cao-tai-chinh-tong-hop-bctcth-mau-b04-bctc-th.html https://hocketoanthuehcm.edu.vn/mau-bieu/tai-mau-thuyet-minh-bao-cao-tai-chinh-tong-hop-bctcth-mau-b04-bctc-th.html#respond Tue, 26 Mar 2019 03:14:19 +0000 http://hocketoanthuehcm.edu.vn/?p=9643 Tải mẫu thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp-Mẫu B04/BCTC-TH Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp-Mẫu B04/BCTC-TH theo thông tư 99/2018/TT-BCTC 2018. Link dowload ở cuối bài viết các bạn nhấn vào link để tải về nhé Dưới đây là bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp chi tiết ...

The post Tải mẫu thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp-Mẫu B04/BCTC-TH appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
Tải mẫu thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp-Mẫu B04/BCTC-TH Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp-Mẫu B04/BCTC-TH theo thông tư 99/2018/TT-BCTC 2018. Link dowload ở cuối bài viết các bạn nhấn vào link để tải về nhé

tai-mau-thuyet-minh-bao-cao-tai-chinh-tong-hop-moi-nhat-2019

Dưới đây là bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp chi tiết

ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1:…. Mã chương: Mẫu số B04/BCTC-TH
ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 1:…. (Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018
ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 2:….
ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CƠ SỞ:…. của Bộ Tài chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/20xx

I. Thông tin khái quát
1. Đơn vị lập báo cáo …………………………………………………………………………………….
…..………………..………………………………………………………………….….…
Là đơn vị ………………… (dự toán cấp 1, đơn vị trung gian 1, đơn vị trung gian 2,…)
2. Chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị: …………..…………………………………………..……..………….……………..……………………………………………………………………………………….
3. Số lượng các đơn vị trực thuộc được tổng hợp số liệu trong báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị: …………………………………………………………………….
Trong đó:
– Số lượng đơn vị thực hiện CĐKT hành chính sự nghiệp: ………. đơn vị.
– Số lượng đơn vị thực hiện CĐKT khác: ………. đơn vị.
II. Cơ sở lập báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị được lập theo hướng dẫn của Thông tư số 99/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính.
Báo cáo tài chính được trình bày bằng Đồng Việt Nam. Các chính sách kế toán được áp dụng nhất quán trong suốt các kỳ kế toán được trình bày trên báo cáo tài chính.
Báo cáo tài chính tổng hợp này của đơn vị đã bao gồm toàn bộ thông tin tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc theo danh sách thông báo của đơn vị dự toán cấp 1 (văn bản số…, ngày ../../…của …).
Báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị đã được …………………………….. phê duyệt để phát hành vào ngày …………………………..
III. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp

Đơn vị tính:…

 1. Tiền
Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm
a. Tiền mặt
b. Tiền gửi kho bạc
c. Tiền gửi ngân hàng
d. Tiền đang chuyển
Tổng cộng tiền:
 1. Các khoản phải thu khác
Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm
a. Tạm chi
b. Tạm ứng cho nhân viên
c. Thuế GTGT được khấu trừ
d. Chi phí trả trước
đ. Đặt cọc, ký quỹ, ký cược
e. Phải thu khác
Tổng các khoản phải thu khác:

Hàng tồn kho

Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm
a. Nguyên liệu vật liệu    
b. Công cụ dụng cụ

 

   
c. Chi phí SX, kinh doanh, dịch vụ dở dang    
d. Sản phẩm    
đ. Hàng hóa    
Tổng hàng tồn kho:
 1. Tài sản cố định trang bị cho đơn vị

Tài sản cố định của đơn vị được trình bày theo nguyên giá (giá gốc); giá trị còn lại = Nguyên giá trừ đi (-) giá trị hao mòn lũy kế và khấu hao lũy kế.

Khoản mục chi tiết Tổng cộng TSCĐ hữu hình TSCĐ vô hình
Nguyên giá
Số dư đầu năm
Tăng trong năm
Giảm trong năm
Giá trị hao mòn, khấu hao lũy kế
Giá trị còn lại cuối năm

 

 1. Xây dựng cơ bản dở dang
Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm
a. Mua sắm TSCĐ
b. XDCB dở dang
c. Nâng cấp TSCĐ
Tổng giá trị xây dựng dở dang
 1. Tài sản khác
Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm
Tổng giá trị tài sản khác
 1. Phải trả nợ vay
Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm
a. Vay ngắn hạn
b. Vay dài hạn
Tổng các khoản vay
 1. Tạm thu
Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm
a. Kinh phí hoạt động bằng tiền
b. Viện trợ, vay nợ nước ngoài
c. Tạm thu phí, lệ phí
d. Ứng trước dự toán
đ. Tạm thu khác
Tổng các khoản tạm thu trong năm
 1. Các quỹ đặc thù
Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm
a. Quỹ …
Tổng các quỹ đặc thù
 1. Các khoản nhận trước chưa ghi thu
Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm
a. Giá trị còn lại của TSCĐ
b. Nguyên liệu, vật liêu, CCDC tồn kho
c. Kinh phí đầu tư XDCB
Tổng các khoản nhận trước chưa ghi thu

 

 1. Nợ phải trả khác
Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm
a. Các khoản phải nộp theo lương
b. Các khoản phải nộp nhà nước
c. Phải trả người lao động
d. Các khoản thu hộ, chi hộ
đ. Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược
e. Nợ phải trả khác
Tổng các khoản nợ phải trả khác
 1. Nguồn vốn kinh doanh
–           Do NSNN cấp
–           Vốn góp (chi tiết đơn vị góp vốn)
–           Khác (chi tiết)
Tổng nguồn vốn kinh doanh
Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm
a. Do NSNN cấp
b. Vốn góp
c. Khác
Tổng nguồn vốn kinh doanh

 

 1. Các quỹ
Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm
a. Quỹ khen thưởng
b. Quỹ phúc lợi
c. Quỹ bổ sung thu nhập
d. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
đ. Quỹ dự phòng ổn định thu nhập
e. Quỹ khác (chi tiết tên quỹ)
Tổng các quỹ
 1. Tài sản thuần khác
Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm
a. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
b. Nguồn cải cách tiền lương
c. Tài sản thuần khác
Tổng tài sản thuần khác
 1. Tài sản thuần của đơn vị thực hiện chế độ kế toán khác
Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm
Đơn vị……
Đơn vị……
Tổng tài sản thuần của đơn vị thực hiện chế độ kế toán khác
 1. Biến động của nguồn vốn
 

 

Chỉ tiêu

 

Các khoản mục thuộc nguồn vốn
Nguồn vốn kinh doanh Chênh lệch tỷ giá Thặng dư (thâm hụt) lũy kế Các quỹ Nguồn cải cách tiền lương Khác Cộng
Số dư đầu năm
Tăng trong năm
Giảm trong năm
Số dư cuối năm

17. Các thông tin khác đơn vị thuyết minh thêm
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp
1. Hoạt động hành chính, sự nghiệp

Chi tiết Năm nay Năm trước
1.1. Doanh thu
a. Từ NSNN cấp:

 

– Nhận NSNN cấp (thường xuyên, không thường xuyên)
– Nguồn hoạt động khác được phép để lại
b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài:
– Thu viện trợ
– Thu vay nợ nước ngoài
c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại (có thể chi tiết theo loại phí hoặc theo yêu cầu quản lý)
1.2. Chi phí
a. Chi phí hoạt động thường xuyên
– Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên
– Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
– Chi phí hao mòn TSCĐ
– Chi phí hoạt động khác
b. Chi phí hoạt động không thường xuyên
– Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên
– Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
– Chi phí hao mòn TSCĐ
– Chi phí hoạt động khác
c. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài
– Chi từ nguồn viện trợ
– Chi vay nợ nước ngoài
d. Chi phí hoạt động thu phí
– Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên
– Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
– Chi phí khấu hao TSCĐ
– Chi phí hoạt động khác
 1. Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ
Chi tiết Năm nay Năm trước
a. Doanh thu (chi tiết theo yêu cầu quản lý)
b. Chi phí
– Giá vốn hàng bán
– Chi phí quản lý:
+ Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên
+ Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
+ Chi phí khấu hao TSCĐ
+ Chi phí hoạt động khác
 1. Hoạt động tài chính
Chi tiết Năm nay Năm trước
a. Doanh thu (chi tiết)
b. Chi phí (chi tiết)
 1. Hoạt động khác
Chi tiết Năm nay Năm trước
a. Thu nhập khác (chi tiết)
b. Chi phí khác (chi tiết)
 1. Phân phối cho các quỹ
Chi tiết Năm nay Năm trước
a. Quỹ khen thưởng
b. Quỹ phúc lợi
c. Quỹ bổ sung thu nhập
d. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
đ. Quỹ dự phòng ổn định thu nhập
e. Quỹ khác (chi tiết)
Tổng số đã phân phối cho các quỹ trong năm

 

 

 1. Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính
Chi tiết Năm nay Năm trước
a. Bổ sung thu nhập cho CBCC và người lao động
b. Chi khen thưởng
c. Chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể
Tổng số đã sử dụng kinh phí tiết kiệm

7. Thông tin thuyết minh khác
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp
1. Các giao dịch không bằng tiền trong kỳ ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 

Chi tiết Năm nay Năm trước
– Mua tài sản bằng nhận nợ

 

– Tài sản được cấp từ cấp trên
– Tài sản nhận chuyển giao từ đơn vị khác
– Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
– Các giao dịch phi tiền tệ khác
Cộng

2. Các khoản tiền đơn vị nắm giữ nhưng không được sử dụng
Phản ánh các khoản tiền do các đơn vị trong phạm vi lập báo cáo tài chính tổng hợp nắm giữ không tính vào kinh phí hoạt động của đơn vị nhưng được hạch toán chung sổ sách kế toán với kinh phí hoạt động của đơn vị, số liệu được thể hiện trong chỉ tiêu của báo cáo lưu chuyển tiền tệ đơn vị như tiền của dự án A, tiền của quỹ B, … (chi tiết)
3. Thuyết minh khác cho báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VI. Thông tin thuyết minh khác
1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
2. Thông tin thay đổi so với báo cáo tài chính kỳ trước
Đơn vị thuyết minh các thay đổi như các chính sách tài chính, cách thức ghi chép, ……ảnh hưởng khác biệt đến số liệu báo cáo tài chính so với kỳ trước.
Điều chỉnh số dư kỳ đã báo cáo (nếu có thì thuyết minh chi tiết về số liệu và lý do điều chỉnh)
3. Thông tin khác
3.1. Thuyết minh quỹ tài chính ngoài ngân sách đơn vị được giao quản lý (áp dụng đối với đơn vị được giao quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách mà số liệu được hạch toán chung trong sổ sách kế toán đơn vị, có số liệu trong báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị)

STT Tên quỹ Số dư cuối năm Số dư đầu năm Ghi chú

Các nội dung thuyết minh khác về quỹ tài chính ngoài ngân sách:…………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2. Danh sách đơn vị thực hiện CĐKT khác (ngoài CĐKT hành chính sự nghiệp) (đơn vị đơn vị thực hiện CĐKT khác mà số liệu được tổng hợp vào báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị):

STT Tên đơn vị cấp trên Tên đơn vị kế toán cơ sở CĐKT áp dụng

3.3. Khác: Như thông tin về sát nhập, điều chuyển, giải thể các đơn vị cấp dưới dẫn đến thay đổi về số liệu và các đơn vị thuộc phạm vi tổng hợp báo cáo tài chính và các thông tin khác chưa được thuyết minh ở trên.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lập, ngày … tháng … năm……
NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM SOÁT THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Bài viết:”Tải mẫu thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp-Mẫu B04/BCTC-TH

Link dowload:download

Các từ khóa liên quan: Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính file excel,mẫu thuyết minh bctc theo tt200,thông tư 200,mẫu thuyết minh BCTC theo tt133

Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn giá trị gia tăng là gì?
Hóa đơn đỏ hay còn gọi là hóa đơn giá trị gia tăng (Hóa đơn VAT) là hóa đơn chính thức do Bộ tài chính Việt Nam ban hành áp dụng cho các tổ chức cá nhân kê khai và tính thuế theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động:
– Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa
– Hoạt động vận tải quốc tế
– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu
– Xuất khẩu, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài

The post Tải mẫu thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp-Mẫu B04/BCTC-TH appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
https://hocketoanthuehcm.edu.vn/mau-bieu/tai-mau-thuyet-minh-bao-cao-tai-chinh-tong-hop-bctcth-mau-b04-bctc-th.html/feed 0
Mẫu bảng excel cho tính thuế Thu nhập cá nhân TNCN mới nhất https://hocketoanthuehcm.edu.vn/thu-vien/mau-bang-excel-cho-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-tncn-moi-nhat.html https://hocketoanthuehcm.edu.vn/thu-vien/mau-bang-excel-cho-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-tncn-moi-nhat.html#respond Thu, 21 Mar 2019 10:06:20 +0000 http://hocketoanthuehcm.edu.vn/?p=9620 Mẫu bảng excel cho tính thuế Thu nhập cá nhân TNCN mới nhất Kế toán tiền lương là một phần cần thiết trong công tác kế toán của doanh nghiệp, đây là một phần hành cũng rất phức tạp, đặc biệt trong cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động. Mẫu bảng ...

The post Mẫu bảng excel cho tính thuế Thu nhập cá nhân TNCN mới nhất appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
Mẫu bảng excel cho tính thuế Thu nhập cá nhân TNCN mới nhất Kế toán tiền lương là một phần cần thiết trong công tác kế toán của doanh nghiệp, đây là một phần hành cũng rất phức tạp, đặc biệt trong cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động. Mẫu bảng excel tính thuế thu nhập cá nhân dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu hơn cách xây dựng bảng lương tính thuế thu nhập cá nhân.

mau-bang-excel-cho-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-tncn

1. Căn cứ lập:
Bảng tính lương hàng tháng
2. Trình tự lập bảng lương excel tính thuế TNCN:
Bước 1: Tập hợp danh sách người lao động
Tập hợp toàn bộ tên người lao động mà doanh nghiệp đã chi trả thu nhập trong tháng bao gồm cả trường hợp người lao động đã nghỉ việc.
Căn cứ vào hợp đồng, bảng thanh toán lương.
Bước 2: Phân loại lao động cho mục đích tính thuế TNCN
  MỤC I: CÁ NHÂN CƯ TRÚ
Mục A: Hợp đồng lao động >= 3 tháng (khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần)
Mục B: Hợp đồng lao động < 3 tháng (nếu tổng chi trả trong tháng >= 2.000.000 và không làm cam kết 02/CK-TNCN thì khấu trừ tại nguồn 10%)
    MỤC II: CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ (để khấu trừ tại nguồn 20%)
Bước 3: Tổng hợp thu nhập của người lao động
Thu nhập người lao động bao gồm tiền lương và các khoản khác lương.
+ Tiền lương gồm lương chính, lương phụ, các khoản phụ cấp mang tính chất lương
+ Các khoản khác lương như ăn ca, xăng xe, điện thoại, thưởng thu đua…
Căn cứ vào bảng thanh toán lương, hợp đồng giao khoán…
Bước 4: Xác định thu nhập chịu thuế
    MỤC I. CÁ NHÂN CƯ TRÚ
* Cá nhân cư trú có hợp đồng >= 3 tháng (Mục A)
Xác định thu nhập miễn thuế
Xác định thu nhập chịu thuế
Thu nhập chịu thuế = tổng thu nhập – thu nhập miễn thuế
Xác định các khoản giảm trừ
+ Giảm trừ bản thân: 9triệu/người/tháng (nếu không lấy giảm trừ bản thân ở nơi khác)
+ Giảm trừ người phụ thuộc : 3,6triệu/người/ tháng (nếu đã đăng ký người phụ thuộc)
+ Giảm trừ bảo hiểm bắt buộc (trích theo lương): lấy trên bảng tính lương.
+ Giảm trừ do chi từ thiện (nếu đủ điều kiện)
   Tổng các khoản giảm trừ = giảm trừ bản thân + giảm trừ cho người phụ thuộc + bảo hiểm bắt buộc (trích theo lương) + chi từ thiện
+ Thu nhập tính thuế = Thu nhập tính thuế – tổng các khoản giảm trừ
+ Thuế TNCN phải khấu trừ = thu nhập chịu thuế * thuế suất biểu lũy tiến từng phần
* Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động < 3tháng (Mục B)
Những đối tượng loại này không được xác định thu nhập miễn thuế
Cá nhân có thu nhập < 2.000.000 không cần khấu trừ thuế TNCN tại nguồn
Cá nhân có thu nhập >= 2.000.000 chưa khấu trừ tại thời điểm chi trả thu nhập thì cần xem xét, xác định điều kiện làm cam kêt 02/CK-TNCN (Phải có MST, thu nhập >=2tr, có thu nhập duy nhất ở 1 nơi.)
Cá nhân có thu nhập >= 2.000.000 và không làm cam kết 02/CK-TNCN thì phải khấu trừ tại nguồn 10%, theo đó:
Thu nhập tính thuế = Tổng thu nhập
MỤC II. CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ
Những đối tượng loại này không được xác định thu nhập miễn thuế, không phụ thuộc vào việc tổng chi trả thu nhập trong tháng là bao nhiêu, và không được làm cam kết số 02/CK-TNCN.
Thu nhập tính thuế = tổng thu nhập
Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế *20%

Các bạn có thể tải mẫu bảng excel tính thuế TNCN  để tham khảo chi tiết hơn bằng cách ấn nút dowload dưới đây

download

Bạn đang xem bài viết” Mẫu bảng excel cho tính thuế Thu nhập cá nhân TNCN mới nhất”

Các từ khóa liên quan: Tính thuế thu nhập cá nhân online, cách tính thuế thu nhập cá nhân 2019,bảng tính thuế thu nhập cá nhân 2019,file excel tính thuế thu nhập cá nhân 2019

Có thể bạn quan tâm: Lương NET là gì?

Lương Net là mức lương thực tế mà bạn sẽ được công ty trả hàng tháng sau khi đã trừ các khoản thuế phí khác. Đây là số tiền bạn bạn sẽ được nhận và không mất thêm bất kì khoản phí nào khác để đóng cho BHXH, BHYT, BHTN, Thuế TNCN…
Ví dụ: Khi phỏng vấn xin việc cty trả Lương Net cho bạn là 10 triệu thì có nghĩa bạn sẽ được nhận 10 triệu đem về nhà mỗi tháng và không mất bất kì khoản phí nào cho BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN. Những khoản phí này sẽ do công ty đóng theo quy định của nhà nước cho bạn.

The post Mẫu bảng excel cho tính thuế Thu nhập cá nhân TNCN mới nhất appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
https://hocketoanthuehcm.edu.vn/thu-vien/mau-bang-excel-cho-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-tncn-moi-nhat.html/feed 0
Tải mẫu hợp đồng thử việc mới nhất năm 2019 https://hocketoanthuehcm.edu.vn/mau-bieu/tai-mau-hop-dong-thu-viec-moi-nhat-nam-2019.html https://hocketoanthuehcm.edu.vn/mau-bieu/tai-mau-hop-dong-thu-viec-moi-nhat-nam-2019.html#respond Tue, 19 Mar 2019 03:15:08 +0000 http://hocketoanthuehcm.edu.vn/?p=9601 Tải mẫu hợp đồng thử việc mới nhất năm 2019.Mẫu hợp đồng thử việc là biểu mẫu được các doanh nghiệp sử dụng phổ biến nhất hiện nay nhằm ký kết một bản hợp đồng lao động với cá nhân nào đó trong thời gian thử việc ở tại công ty hay doanh nghiệp, tổ chức ...

The post Tải mẫu hợp đồng thử việc mới nhất năm 2019 appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
Tải mẫu hợp đồng thử việc mới nhất năm 2019.Mẫu hợp đồng thử việc là biểu mẫu được các doanh nghiệp sử dụng phổ biến nhất hiện nay nhằm ký kết một bản hợp đồng lao động với cá nhân nào đó trong thời gian thử việc ở tại công ty hay doanh nghiệp, tổ chức bất kì.

tai-mau-hop-dong-thu-viec-moi-nhat-nam-2019

Dưới đây là các thông tin liên quan đến hợp đồng thử việc

LOGO CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

  …………………., ngày…….tháng…….năm…….

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Số: ………../HĐTV

Hôm nay, ngày……..tháng……năm………

Chúng tôi gồm:

BÊN A:

Ông/ Bà:…………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện cho:…………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………..

BÊN B:

Ông/ Bà:…………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………………………….

Mang CMND số:……………………………………………………………………………………………………..

Thoả thuận ký kết Hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời gian và nội dung công việc

Bên B làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian là ……. kể từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm …….

Tại địa điểm:……………………………………………………………………………………………………………

Chức danh chuyên môn:……………………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………………

Công việc phải làm:

– Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc);

– Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;

– Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc)

Điều 2: Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7, 48 giờ/tuần (sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h30′ đến 17h30′);

– Được cấp phát những dụng cụ: Cần thiết theo yêu cầu công việc.

– Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Nghĩa vụ và các quyền lợi của người lao động

 1. Quyền lợi:

– Phương tiện đi lại làm việc: ……………………………………………………………………………………. ;

– Mức lương thử việc:………………………………………………………………………………………………. ;

– Phụ cấp: ………………………………………………………………………………………………………………. ;

– Hình thức trả lương: Trả 01 lần vào ngày …… hàng tháng;

– Nghỉ hàng tuần: 01 ngày (Chủ Nhật)

– Chế độ đào tạo: Theo quy định của Công ty và yêu cầu công việc. Trong trường hợp nhân viên được cử đi đào tạo thì nhân viên phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ lâu dài cho Công ty sau khi kết thúc khoá học và được hưởng nguyên lương; các quyền lợi khác như người đi làm. Nếu sau khi kết thúc khóa đào tạo mà nhân viên không tiếp tục hợp tác với Công ty thì nhân viên phải hoàn trả lại 100% phí đào tạo và các khoản chế độ đã được nhận trong thời gian đào tạo.

– Những thoả thuận khác: Trong vòng 15 ngày (làm việc) kể từ ngày ký kết hợp đồng thử việc này, vì bất cứ lý do gì mà người lao động không tiếp tục cộng tác với công ty (kể cả trong trường hợp công ty thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn) thì người lao động cam kết sẽ không yêu cầu công ty phải thanh toán bất cứ chế độ và quyền lợi nào của người lao động trong thời gian nêu trên.

 1. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành những nội dung đã cam kết và những công việc trong Hợp đồng;

– Nộp văn bằng, chứng chỉ gốc (có học hàm cao nhất theo đúng chức danh chuyên môn) cho Công ty ngay khi ký hợp đồng thử việc này;

– Chấp hành nội quy lao động, an toàn lao động, kỷ luật lao động,…….

– Tuyệt đối không sử dụng khách hàng của công ty để trục lợi cá nhân;

– Trong thời gian hiệu lực hợp đồng và trong vòng 24 tháng kể từ khi nghỉ việc tại Công ty nhân viên không được phép: Cung cấp thông tin, tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty ra ngoài, không được phép hợp tác, sản xuất, kinh doanh, làm đại lý sử dụng, tiết lộ thông tin về khách hàng, mặt hàng, sản phẩm tương tự của Công ty cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào nhằm phục vụ công việc riêng cho mình mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ phía công ty. Trường hợp bị phát hiện – Cá nhân đó sẽ bị khởi tố trước pháp luật.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

 1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều khoản trong hợp đồng;

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng này;

– Bảo quản văn bằng, chứng chỉ gốc (nếu có) cho nhân viên trong thời gian hiệu lực hợp đồng;

– Hoàn trả lại văn bằng, chứng chỉ gốc (nếu có) cho nhân viên sau khi nhân viên đã hoàn thành các nghĩa vụ đã cam kết tại hợp đồng thử việc này.

 1. Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc);

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng thử việc, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, và nội quy lao động của Công ty.

Điều 5: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Trường hợp hết hạn hợp đồng: Chuyển qua giao kết hợp đồng chính thức hay chấm dứt không làm việc nữa;

– Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: bên A hoặc bên B trước thời hạn hợp đồng. Nếu bên B chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải hoàn trả lại chi phí đào tạo cho bên A và thực hiện các điều khoản bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng thử việc này thì áp dụng theo quy định của nội quy lao động và pháp luật lao động;

– Hợp đồng thử việc này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày …. tháng …. năm ….

Hợp đồng làm tại:…………………………………………………………………………………………

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

/THAY MẶT CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn đang xem bài viết ” Tải mẫu hợp đồng thử việc mới nhất 2019″

Các bạn có thể tải mẫu hợp đồng thử việc mới nhất để tham khảo chi tiết hơn bằng cách nhấn vào nút dowload dưới đây

download

Các từ khóa liên quan: Mẫu hợp đồng thử việc song ngữ,hợp đồng thử việc có phải đóng bhxh không ,mẫu hợp đồng học việc,hợp đồng cộng tác viên

Có thể bạn quan tâm: Các đối tượng chịu thuế GTGT suất 0%.
– Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.
– Vận tải quốc tế.
– Các hàng hóa, dịch vụ khác như.
+ Hoạt động xây dựng, xây lắp công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan.
+ Dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải cung cấp trực tiếp cho tổ chức ở nước ngoài hoặc thông qua đại lý.
+ Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu khác (Trừ các đối tượng không áp dụng mức thuế suất 0%).

 

The post Tải mẫu hợp đồng thử việc mới nhất năm 2019 appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
https://hocketoanthuehcm.edu.vn/mau-bieu/tai-mau-hop-dong-thu-viec-moi-nhat-nam-2019.html/feed 0