Mẫu Biểu Archives - Page 2 of 17 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Browsing the " Mẫu Biểu "

ÔI, NHÂN VIÊN KẾ TOÁN MỚI

ÔI, NHÂN VIÊN KẾ TOÁN MỚI

ÔI, NHÂN VIÊN MỚI Đa số các bạn sinh viên mới ra trường, các bạn đi tìm việc đều nghĩ công việc kế toán là nhập giữ liệu, làm phiếu thu- chi, hạch toán. Mình cá đại đa số nghĩ ...

Read more

Tải Mẫu 07/CTKT-TNCN

Tải Mẫu 07/CTKT-TNCN

Tải Mẫu 07/CTKT-TNCN – Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mới nhất  theo Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ...

Read more