Thư viện Archives - Page 3 of 103 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Browsing the " Thư viện "

Quy định về hóa đơn điện tử mới nhất

Quy định về hóa đơn điện tử mới nhất

Quy định về hóa đơn điện tử mới nhất – Theo nghị định 119/2018/NĐ-CP, quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bắt buộc tất cả doanh nghiệp phải hoàn thành việc sử dụng ...

Read more

Các lưu ý về thu hộ, chi hộ

Các lưu ý về thu hộ, chi hộ

Các lưu ý về thu hộ, chi hộ- Thế nào là thu hộ, chi hộ? Các khoản thu hộ, chi hộ có phải xuất hóa đơn, kê khai thuế không? Khi doanh nghiệp phát sinh các khoản thu hộ, chi ...

Read more

Cách viết hóa đơn cho hàng biếu, tặng

Cách viết hóa đơn cho hàng biếu, tặng

Cách viết hóa đơn cho hàng biếu, tặng – Hướng dẫn viết hóa đơn GTGT cho hàng biếu tặng (không thu tiền) được quy định theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính đối ...

Read more