Tự học kế toán qua video – Học kế toán thuế hồ chí minh https://hocketoanthuehcm.edu.vn Chuyên đào tạo kế toán thuế trên chứng từ thực tế Thu, 30 May 2019 13:44:35 -0700 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.10 File excel quản lý bán hàng https://hocketoanthuehcm.edu.vn/thu-vien/file-excel-quan-ly-ban-hang.html https://hocketoanthuehcm.edu.vn/thu-vien/file-excel-quan-ly-ban-hang.html#respond Thu, 05 Jan 2017 04:39:21 +0000 http://hocketoanthuehcm.edu.vn/?p=5794 File excel quản lý bán hàng. Đây là File Excel sẽ giúp các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, các hộ kinh doanh, bán lẻ, các shop bán hàng online quản lý bán hàng, quản lý hàng hóa, theo dõi xuất nhập tồn, giúp xác định kết quả kinh doanh một các đơn giản nhất. Để download File ...

The post File excel quản lý bán hàng appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
File excel quản lý bán hàng. Đây là File Excel sẽ giúp các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, các hộ kinh doanh, bán lẻ, các shop bán hàng online quản lý bán hàng, quản lý hàng hóa, theo dõi xuất nhập tồn, giúp xác định kết quả kinh doanh một các đơn giản nhất.

Để download File này về, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé.

file-excel-quan-ly-ban-hang

Hình ảnh: File excel quản lý bán hàng

– Quản lý danh mục vật tư, thành phẩm, hàng hóa

1

– Lên sổ chi tiết bán hàng

2

– Báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng

3

– Quản lý hóa đơn bán hàng

4

Nguồn: ketoangiathanh

Bài viết: “File excel quản lý bán hàng”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Người nước ngoài vừa có lương tại Việt Nam, vừa có lương tại nước ngoài thì khai thuế TNCN thế nào?”

Căn cứ quy định:
– Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC
– Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC
– Điểm a.2 Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ nước ngoài thì thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.

– Trường hợp cá nhân người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được nhận một phần thu nhập tại Việt Nam và một phần thu nhập từ nước ngoài thì tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNCN đối với phần thu nhập được nhận tại Việt Nam, còn phần thu nhập ở nước ngoài thì cá nhân phải trực tiếp kê khai nộp thuế TNCN.

– Trường hợp cá nhân người nước ngoài nêu trên nhận thu nhập không bao gồm thuế thì phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các khoản trả thay – Các khoản giảm trừ

– Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện chính sách cân bằng thuế có khấu trừ thuế giả định trước khi trả thu nhập cho người lao động và nộp thay thuế TNCN theo thực tế phát sinh cho người lao động thì thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế không gồm tiền thuế giả định đã khấu trừ.

The post File excel quản lý bán hàng appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
https://hocketoanthuehcm.edu.vn/thu-vien/file-excel-quan-ly-ban-hang.html/feed 0
Hướng dẫn làm file kế toán Excel – bằng hình ảnh https://hocketoanthuehcm.edu.vn/thong-bao/huong-dan-lam-file-ke-toan-excel.html https://hocketoanthuehcm.edu.vn/thong-bao/huong-dan-lam-file-ke-toan-excel.html#comments Sat, 12 Mar 2016 05:06:30 +0000 http://hocketoanthuehcm.edu.vn/?p=3585 Hướng dẫn làm file kế toán Excel – bằng hình ảnh FULL , Hôm nay mình chia sẻ với các bạn Giáo trình hướng dẫn làm kế toán excel có hình ảnh , cực chi tiết và dễ hiểu . các bạn có thể tải Giáo trình làm file excel ở cuối bài nhé. Giáo ...

The post Hướng dẫn làm file kế toán Excel – bằng hình ảnh appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
Hướng dẫn làm file kế toán Excel – bằng hình ảnh FULL , Hôm nay mình chia sẻ với các bạn Giáo trình hướng dẫn làm kế toán excel có hình ảnh , cực chi tiết và dễ hiểu . các bạn có thể tải Giáo trình làm file excel ở cuối bài nhé.

Giáo trình excel kế toán gồm 2 phần: Tổ chức dữ liệu ban đầu, các hàm sử dụng và hướng dẫn lập BCTC, các sổ chi tiết bằng excel.

Giảng viên giảng dạy
ThS. Nguyễn Thành Cường
Ngô Xuân Ban
Bùi Mạnh Cường
Đỗ Thị Ly
Phạm Đình Tuấn

Hướng dẫn làm file kế toán Excel

hình ảnh : Hướng dẫn làm file kế toán excel

 

Chương 1: Một số kiến thức cơ bản thường dùng trong Excel………………… ………….. 1

1.1. Cài đặt các thông số thể hiện số trong Excel……………………………… …….1

1.2. Một số thao tác về bảng tính………………… …………………………………….1

1.3. Một số hàm thông dụng cơ bản trong Excel…………………………………….. 3

1.4. Một số chương trình thường trú trong Excel……………………………………..8

Chương 2: Thực hành lập sổ kế toán và báo cáo tài chính ……… ……………… ………..11

2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu của Kế toán theo hình thức Nhật ký chung…………….. 11

2.2.Tổ chức dữ liệu kế toán……………………… …..……… …………………………11

 Trích 1 phần trong Giáo trình hướng dẫn làm file kế toán excel bằng hình ảnh :

Tu hoc excel ke toan 3

SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG
Tạo một sheet có tên là NKBH,cấu trúc sổ như sau:

A B C D E F G H I J K L
1 NHẬT KÝ BÁN HÀNG

Tháng …. Năm ….

2
3
4  

 

Ngày ghi sổ

Chứng từ  

 

Diễn

giải

 

Ghi nợ TK

131

Ghi có các tài khoản
 

5

 

 

Số

 

 

Ngày

 

 

‘5111

 

 

‘5112

 

 

‘5113

 

 

‘3331

 

 

‘…

Tài khoản

khác

 

6

Số

tiền

Số

hiệu

7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
9
10
11
12
n Tổng cộng [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

Những chứng từ có tài khoản ghi nợ là “131” và tài khoản ghi có khác “131”là những nghiệp vụ bán hàng chịu ta phải chuyển số liệu từ SKTM vào sổ nhật ký bán hàng, còn các bút toán có tài khoản ghi nợ là “131” và tài khoản  ghi có bằng “131” là những bút toán chuyển đổi từ nợ dài hạn thành nợ ngắn hạn thì không phản ánh vào sổ nhật ký bán hàng.

Các ô có [?] ta phải thiết lập công thức, cụ thể là:

ü   [1] Ngày ghi sổ:

[1] = IF(AND(LEFT(SKTM!$H3;3)=”131”; LEFT(SKTM!$I3;3)<>”131”);SKTM!B3;””)

ü      [2] Số chứng từ:

[2] = IF(AND(LEFT(SKTM!$H3;3)=”131”; LEFT(SKTM!$I3;3)<>”131”);SKTM!C3;””)

ü      [3] Ngày chứng từ:

[3] = IF(AND(LEFT(SKTM!$H3;3)=”131”; LEFT(SKTM!$I3;3)<>”131”);SKTM!F3;””)

ü   [4] Diễn giải:

[4] = IF(AND(LEFT(SKTM!$H3;3)=”131”; LEFT(SKTM!$I3;3)<>”131”);SKTM!G3;””)

ü      [5] Ghi nợ tài khoản 131:

[5] = IF(AND(LEFT(SKTM!H3;3)=”131”; LEFT(SKTM!I3;3)<>”131”);SKTM!K3;0)

ü      [6] Ghi có tài khoản 5111 đối ứng 131:

[6] = IF(AND(LEFT(SKTM!$H3;3)=”131”;LEFT(SKTM!$I3;4)=F$5);$E8;0) [7] = IF(AND(LEFT(SKTM!$H3;3)=”131”;LEFT(SKTM!$I3;4)=G$5);$E8;0)

ü      [7] Ghi có tài khoản 5112 đối ứng 131:

[8] = IF(AND(LEFT(SKTM!$H3;3)=”131”;LEFT(SKTM!$I3;4)=H$5);$E8;0)

ü      [8] Ghi có tài khoản 5113 đối ứng 131:

ü     [9] Ghi có tài khoản 3331 đối ứng 131:

ü     [10] Ghi có tài khoản … đối ứng 131:

[9] = IF(AND(LEFT(SKTM!$H3;3)=”131”;LEFT(SKTM!$I3;4)=I$5);$E8;0)

[10] = IF(AND(LEFT(SKTM!$H3;3)=”131”;LEFT(SKTM!$I3;I)=J$5);$E8;0)

ü    [11] Số tiền ghi có các tài khoản khác đối ứng với 131:

[11] = IF(SUM(F8:J8)>0;0;E8)

ü      [12] Số hiệu tài khoản ghi có khác đối ứng với 131:

[12] = IF(K8=0;””;SKTM!I3)

ü      Copy các công thức trên đến trước hàng tổng cộng (n-1).

ü     [13] Tổng cộng số tiền phát sinh nợ tài khoản 131:

[13] = SUM(E8:En-1)

Ghi chú: n: dòng thứ n (dòng tổng cộng).

ü     [14], [15], [16], [17], [18], [19] làm tương tự như [13].
Cuối cùng ta cài đặt bộ lọc tự động AutoFilter vào cột diễn giải để lọc ra những dòng có số liệu…. “

huong dan lam file excel ke toan so nhat ky ban hang

Hình ảnh: Sản phầm tự làm file excel kế toán

Ngoài ra các bạn còn có thể tự làm file excel kế toán
Tu hoc excel ke toan Tu hoc ecel ke toan 2

** Bạn nào cần thì tải file tự làm file kế toán excel ở đây nhé :
Download tài liệu

Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán của mình!

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 theo TT200
image_dongdau

Tham gia khóa học này bạn sẽ:

1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.

2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa có bản quyền để hỗ trợ học tập
3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc )
4. Học xong khóa học, học viên có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.
5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp,
+ Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,

+ Làm sổ sách kế toán
+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng
+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …
+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN
6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học
7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa học.

do-thi-thanh-hien

The post Hướng dẫn làm file kế toán Excel – bằng hình ảnh appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
https://hocketoanthuehcm.edu.vn/thong-bao/huong-dan-lam-file-ke-toan-excel.html/feed 9
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2015 https://hocketoanthuehcm.edu.vn/thu-vien/tu-hoc-ke-toan-qua-video/huong-dan-cai-dat-misa-2015.html https://hocketoanthuehcm.edu.vn/thu-vien/tu-hoc-ke-toan-qua-video/huong-dan-cai-dat-misa-2015.html#respond Fri, 18 Sep 2015 02:24:42 +0000 http://hocketoanthuehcm.edu.vn/?p=1365 Hướng dẫn cài đặt MISA 2015 – Chuẩn bị cài đặt : Trước khi tiến hành cài đặt MISA SME.NET 2015, người sử dụng cần kiểm tra cấu hình máy tính của mình có đáp ứng yêu cầu về hệ thống đã đề cập đến ở phần 2 hay không. Yêu cầu máy tính Máy tính: ...

The post Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2015 appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
Hướng dẫn cài đặt MISA 2015
– Chuẩn bị cài đặt : Trước khi tiến hành cài đặt MISA SME.NET 2015, người sử dụng cần kiểm tra cấu hình máy tính của mình có đáp ứng yêu cầu về hệ thống đã đề cập đến ở phần 2 hay không.
Yêu cầu máy tính

  • Máy tính: Bộ vi xử lý Intel Dual Core CPU 1.0 GHz hoặc cao hơn.
  • Bộ nhớ trong (RAM): 1 GB trở lên.
  • Đĩa cứng: 3GB trống hoặc nhiều hơn.
  • Màn hình: Độ phân giải 1024×768 hoặc cao hơn.
  • Hệ điều hành: Windows 7,  Windows Vista, Windows XP SP2 trở lên, Windows Server 2008, Windows Server 2003 SP2.
  • Ổ đọc đĩa DVD.
  • Thiết bị khác: Sound card, loa (để xem phim hướng dẫn).

Tải bộ cài từ website MISA : Link download MISA 2015 phiên bản R14 tại đây  ngày 28/08/2015
Sau đó tiến hành cài đặt MISA 2015

Các bạn xem video hướng dẫn cài đặt nhé
Sau khi cài đặt hoàn thành thì nhấn Finish để kết thúc quá trình cài đặt !
Hướng dẫn cài đặt MISA 2015cai dat 5

The post Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2015 appeared first on Học kế toán thuế hồ chí minh.

]]>
https://hocketoanthuehcm.edu.vn/thu-vien/tu-hoc-ke-toan-qua-video/huong-dan-cai-dat-misa-2015.html/feed 0