OBJECTIVE LÀ GÌ?

Objective, dịch từ tiếng Anh, có nghĩa là mục tiêu, trong đó bao gồm các objective khác nhau như:

 • Strategic Objective
 • Business Objective
 • Marketing Objective
 • Communication Objective
 • Operational Objective

Một số mô hình quản lý hiệu suất và giúp tăng năng suất công việc có liên quan đến Objective là

 • KPI: Key Performance Indicator
 • OGSM: Objective, Goal, Strategy, Measure
 • OKR: Objective Key Result
 • MBO: Management By Objectives

Xem thêm về:

 • Strategic Plan
 • Business Plan Mẫu
 • Business Model
 • Revenue Model
 • Retail vs E-commerce
 • Sales vs Marketing

STRATEGIC OBJECTIVE LÀ GÌ?

Strategic Objective là mục tiêu chiến lược.

Mục tiêu chiến lược là những trạng thái, những cột mốc cụ thể mà doanh nghiệp muốn đạt được trong khoảng thời gian nhất định, đảm bảo sự thực hiện thành công tầm nhìn và sứ mạng của doanh nghiệp.

Căn cứ vào thời gian thực hiện, có thể chia mục tiêu chiến lược thành 2 loại:

 • Mục tiêu dài hạn (>3 năm): cấp công ty, cấp kinh doanh.
 • Mục tiêu ngắn hạn – mục tiêu thường niên (<1 năm): cấp chức năng, tác nghiệp.

Căn cứ vào nội dung chiến lược, có thể chia mục tiêu chiến lược thành 3 loại:

 • Mục tiêu tăng trưởng
 • Mục tiêu ổn định
 • Mục tiêu thu hẹp

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị chiến lược, TS. Nguyễn Thị Kim Ngân, Đại học Mỏ Địa chất, 2018)

Xem thêm:

 • Kinh nghiệm mở agency quảng cáo digital marketing
 • Kinh nghiệm khởi nghiệp kinh doanh bất động sản
 • Kinh nghiệm mở công ty vận tải logistics
 • Kinh nghiệm mở công ty phần mềm (IT)

BUSINESS OBJECTIVE LÀ GÌ?

Business Objective là mục tiêu kinh doanh

Ví dụ về các mục tiêu kinh doanh phổ biến bao gồm:

 • Mục tiêu doanh thu
 • Mục tiêu hoạt động: Ví dụ: đảm bảo nguồn cung
 • Năng suất và hiệu quả hoạt động
 • Sự hài lòng của khách hàng
 • Tăng trưởng: trong dài hạn và ngắn hạn. Ví dụ: lưu lượng truy cập trang web, người theo dõi trên mạng xã hội, doanh thu và doanh số bán sản phẩm

Xem thêm:

 • 10 công cụ tạo App di động dễ dàng
 • 10 công cụ phát triển Ý tưởng kinh doanh
 • 12 công cụ nghiên cứu thị trường cho Startup
 • 10 công cụ tạo bản mô phỏng tốt nhất cho Startup
 • Phần mềm quản lý công việc miễn phí
 • Công cụ quản lý thời gian hiệu quả

MARKETING OBJECTIVE LÀ GÌ?

Marketing objective là mục tiêu tiếp thị

Mục tiêu Marketing được thể hiện thông qua:

 • Tăng mức độ tiêu thụ: Có 2 cách chính để tăng lượng tiêu thụ bao gồm tăng lượng tiêu thụ mỗi lần dùng và tăng tần suất sử dụng.
 • Tăng mức độ thâm nhập thị trường: đây là chiến lược nhằm thu hút người tiêu dùng mới đến với sản phẩm, thường được thực hiện thông qua các chương trình như trade marketing: tặng hàng dùng thử, giảm giá sâu…
 • Tăng giá trị sử dụng: Tăng giá trị sử dụng là việc khuyến khích người tiêu dùng trả giá cao hơn cho các sản phẩm có thêm chức năng mới hay được định vị ở vị trí cao cấp hơn.
 • Tăng độ trung thành

Xem thêm:

 • Tư duy thành công bền vững
 • Mô hình kinh doanh đổi mới Business Innovation

COMMUNICATION OBJECTIVE LÀ GÌ?

Communication objective là mục tiêu truyền thông

Các mục tiêu truyền thông bao gồm:

 • Tăng nhận thức về thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ: có 3 cấp độ trong nhận thức về thương hiệu bao gồm top of mind (thương hiệu xuất hiện đầu tiên trong tâm trí), thương hiệu xuất hiện thứ 2, thứ 3 và thương hiệu phải có sự gợi ý hoặc trợ giúp mới khiến khách hàng nhớ ra.
 • Rentention Rate: Số lượng doanh thu mà công ty có thể tạo ra từ một khách hàng nhất định
 • Key Attributes: Những lợi ích và đặc trưng của sản phẩm và dịch vụ (cognitive và emotional learning) tạo nên sự khác biệt so với các thương hiệu khác trên thị trường.
 • Channel quality: Khả năng tiếp cận, tương tác với người tiêu dùng thông qua truyền thông.

Xem thêm: Chỗ ngồi làm việc sáng tạo tạo cảm hứng tăng năng suất

OPERATIONAL OBJECTIVE LÀ GÌ?

Operational Objective là mục tiêu hoạt động

Trong kinh doanh, mục tiêu hoạt động (còn được gọi là mục tiêu chiến thuật) là những mục tiêu ngắn hạn mà việc đạt được sẽ đưa tổ chức đến gần hơn với mục tiêu dài hạn.

OBJECTIVE VS TARGET VS GOAL

Mục tiêu (objective, target, goal) là những tuyên bố chung về các kết quả mong muốn về kinh tế, xã hội và môi trường.

Goal là cấp cao hơn Objective. Target mô tả mục tiêu có thể đo lường được.

Objective là những kết quả mong muốn cụ thể hỗ trợ việc đạt được các Goal.

OBJECTIVE

GOAL

KHÁI NIỆM

 • Phạm vi cụ thể, chi tiết
 • Các bước cụ thể
 • Liên kết với lịch trình và khung thời gian
 • Phương tiện dẫn đến kết quả cuối cùng
 • Dễ dàng đo lường
 • Ngắn hạn hoặc trung hạn
 • Phạm vị rộng
 • Có giá trị để thiết lập một định hướng hoặc tầm nhìn chung
 • Khó đo lường
 • Ý tưởng trừu tượng
 • Dài hạn hơn
 • Kết quả cuối cùng

VÍ DỤ

 • Tôi sẽ phát biểu tại hội nghị trong năm tới
 • Tôi sẽ đọc một cuốn sách về chiến lược bán hàng mỗi tháng
 • Tôi sẽ làm việc với một huấn luyện viên để rèn luyện kỹ năng kết nối mạng của mình vào cuối tháng này
 • Tôi muốn được biết đến như một chuyên gia về chiến lược kinh doanh
 • Tôi sẽ cam kết phát triển sự nghiệp của mình và học cách tăng doanh số bán hàng
 • Tôi muốn tự tin hơn

Nguồn: Aimacademy, Samewave

Xem thêm: Chiến lược thâm nhập thị trường của Vinamilk