Hình ảnh Lớp học

Hình ảnh Lớp học

Một số hình ảnh trong lớp học kế toán thuế 

DSC05073

Học viên đang thực hành trên phần mềm kế toán

hoc_ke_toan_thue_te_111

Học viên đang thực hành trên phần mềm kế toán máy

thuc_tap_ke_toan_hcm_18

Học viên đang xem sổ sách kế toán

DSC04150

Học viên ghi chốt những điều cần biết khi nộp thuế

ho_ke_toan_so_sach_11

Học viên đang thực hành trên phần mềm kế toán excel

hoc_ke_toan_sai_gon_1

Học viên đang thực hành nộp thuế online

hoc_ke_toan_thue_te_111

học viên đang kiểm tra thông tin chứng từ hóa đơn


  • Related Posts

    Thêm bình luận