Hình ảnh lớp học

Hình ảnh lớp học

Một số hình ảnh lớp học kế toán thực hành Phần 1

hoc-ke-toan-thuc-te-tphcm

Học viên đang ghi nội dung quan trọng của thông tư mới

tapthe

Học viên đang thực hành trên hóa đơn chứng từ sổ sách của doanh nghiệp theo thông tư mới

trung-tam-day-nghe-ke-toan

Theo dõi và thực hành kế toán trên máy chiếu

hoc_ke_toan_thuc_te_tan_binh

Phòng học luôn có máy điều hòa  • Related Posts

    Thêm bình luận