Cập nhật thông tin tuyển sinh mới nhất của trường Đại học Hùng Vương, thông tin ngành tuyển sinh, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển năm 2022 của trường.

A. Thông tin chung

 • Tên trường: Trường Đại học Hùng Vương
 • Tên tiếng Anh: Hung Vuong University
 • Mã trường: THV
 • Loại trường: Công lập
 • Các hệ đào tạo: Sau đại học – Đại học – Liên thông
 • Lĩnh vực đào tạo: Đa ngành
 • Địa chỉ: Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ
 • Cơ sở 2: Phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ
 • Điện thoại: 0210 3993 369
 • Email: info@hvu.edu.vn
 • Website: http://www.hvu.edu.vn/
 • Fanpage: https://www.facebook.com/daihochungvuong/

B. Thông tin tuyển sinh năm 2022

I. Các ngành tuyển sinh

Trường Đại học Hùng Vương tuyển sinh đại học năm 2022 các ngành học sau:

Tên ngành/Chuyên ngành Mã XT Khối thi Sư phạm Mỹ thuật ()* 7140222 V00, V01, V02, V03 (NK hệ số 2) Sư phạm Địa lý ()* 7140219 C00, C04, C20, D15 Sư phạm Lịch sử ()* 7140218 C00, C03, C19, D14 Sư phạm Sinh học ()* 7140213 A02, B00, B03, D08 Sư phạm Vật lí ()* 7140211 A00, A01, A02, A10 Sư phạm Hóa học ()* 7140212 A00, B00, C02, D07 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, C19, C20, D14 Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, D01, D84 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D11, D14, D15 Sư phạm Âm nhạc 7140221 N00, N01 (NK hệ số 2) Giáo dục Thể chất 7140206 T00, T02, T05, T07 (Năng khiếu hệ số 2) Giáo dục Mầm non 7140201 M00, M01, M07, M09 (NK GDMN, NK GDMN 2 hệ số 2) Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, C00, C19, D01 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 7510201 A00, A01, B00, D01 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, B00, D01 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, B00, D01 Thú y 7640101 A00, B00, D07, D08 Chăn nuôi 7620105 A00, B00, D07, D08 Khoa học Cây trồng 7620110 A00, B00, D07, D08 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D11, D14, D15 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D11, D14, D15 Công tác Xã hội 7760101 C00, C20, D01, D15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00, C20, D01, D15 Du lịch 7810101 C00, C20, D01, D15 Kinh tế 7310101 A00, A01, A09, D01 Tài chính – Ngân hàng 7340201 A00, A01, A09, D01 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, A09, D01 Kế toán 7340301 A00, A01, A09, D01 Điều dưỡng 7720301 A00, B00, D07, D08

Lưu ý:

()* Không tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thuộc tỉnh Phú Thọ đăng ký hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP

II. Thông tin đăng ký xét tuyển

1. Phương thức xét tuyển

Các phương thức xét tuyển năm 2022 của trường Đại học Hùng Vương bao gồm:

 • Phương thức 1: Xét tuyển thẳng
 • Phương thức 2: Xét kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHN
 • Phương thức 3: Xét học bạ THPT (kết quả học tập lớp 12 hoặc lớp 11 và HK1 lớp 12)
 • Phương thức 4: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

C. Điểm trúng tuyển hàng năm

Xem điểm chuẩn cập nhật mới nhất tại: Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương

Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT hàng năm như sau:

Ngành/Nhóm ngành Điểm chuẩn Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Điều dưỡng 19 19 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15 17 17 Thú y 15 17 17 Khoa học cây trồng 15 17 16 Chăn nuôi 15 17 16 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15 16 16 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 16 16 Công nghệ thông tin 15 16 16 Kế toán 15 17 17 Tài chính – Ngân hàng 15 17 17 Quản trị kinh doanh 15 17 17 Kinh tế 17 16 Ngôn ngữ Trung Quốc 15 19 17 Ngôn ngữ Anh 15 19 17 Sư phạm Tiếng Anh 18.5 24.75 25.25 Sư phạm Ngữ văn 18.5 25.75 26.25 Sư phạm Toán học 18.5 24 24.5 Giáo dục Tiểu học 18.5 26 26.5 Giáo dục Mầm non 25 32 26 Giáo dục Thể chất 23.5 32 24 Sư phạm Âm nhạc 23.5 32 24