Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng của

Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền bao gồm:

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

– Cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho đại lý và khách hàng

– Sử dụng thông tin của Đại lý để liên hệ với Đại lý, làm cơ sở xây dựng quan hệ mua bán hàng hóa, đại lý hàng hóa

– Sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Kem Tràng Tiền sử dụng thông tin của Người tiêu dùng cung cấp để:

– Liên hệ, xác nhận và trao đổi thông tin về yêu cầu, giao dịch của Công ty và Đại lý

– Cung cấp các dịch vụ, hàng hóa đến Đại lý, Người Tiêu Dùng,

– Liên lạc và giải quyết góp ý, phản hồi, khiếu nại từ Đại lý, Người Tiêu Dùng

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Công ty và Đại lý, Người tiêu dùng;

– Cung cấp trong trường hợp có yêu cầu hợp pháp của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Không có giới hạn ngoại trừ trường hợp Người tiêu dùng gửi yêu cầu hủy bỏ tới Ban quản trị công ty

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

– Ban quản trị.

– Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website: kemtrangtien.vn

– Công ty nghiên cứu thị trường

– Cố vấn tài chính, pháp lý, Công ty kiểm toán của Công ty cổ phần Kem Tràng Tiền

– Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền

Địa chỉ: Số 35 Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

SĐT: 0986257979

Email: kd@kemtrangtien.vn

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Người Tiêu Dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với Ban quản trị website thực hiện việc này.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Người tiêu dùng, tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời, hướng dẫn Người tiêu dùng khôi phục và bảo mật thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:

i) Qua email: kd@kemtrangtien.vn

ii) Qua điện thoại: 0986257979