Mã Zip Quảng Ngãi (Ảnh: Phaata)

Mục lục

 1. Mã ZIP Quảng Ngãi là gì?

 2. Mã ZIP Quảng Ngãi – Thành phố Quảng Ngãi

 3. Mã ZIP Quảng Ngãi – Huyện Ba Tơ

 4. Mã ZIP Quảng Ngãi – Huyện Bình Sơn

 5. Mã ZIP Quảng Ngãi – Huyện Đức Phổ

 6. Mã ZIP Quảng Ngãi – Huyện Lý Sơn

 7. Mã ZIP Quảng Ngãi – Huyện Minh Long

 8. Mã ZIP Quảng Ngãi – Huyện Mộ Đức

 9. Mã ZIP Quảng Ngãi – Huyện Nghĩa Hành

 10. Mã ZIP Quảng Ngãi – Huyện Sơn Hà

 11. Mã ZIP Quảng Ngãi – Huyện Sơn Tây

 12. Mã ZIP Quảng Ngãi – Huyện Sơn Tịnh

 13. Mã ZIP Quảng Ngãi – Huyện Tây Trà

 14. Mã ZIP Quảng Ngãi – Huyện Trà Bồng

 15. Mã ZIP Quảng Ngãi – Huyện Tư Nghĩa

1. Mã ZIP Quảng Ngãi là gì?

Mã ZIP, Mã bưu điện hay mã bưu chính (tiếng anh là ZIP code / Postal code) là hệ thống mã được quy định bởi Liên minh bưu chính quốc tế (UPU), giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm, hàng hóa hoặc dùng để khai báo khi đăng ký các thông tin trên mạng mà yêu cầu mã số này. Từ giữa năm 2010 cho đến nay, Việt Nam đã chuyển sang sử dụng loại mã bưu chính 6 số được quy chuẩn để thay thế cho chuẩn 5 số trước đây.

Theo loại mã bưu điện quy chuẩn 6 số của Việt Nam được cập nhật mới nhất, mã ZIP Quảng Ngãi là 570000. Đây là Bưu cục cấp 1 Quảng Ngãi có địa chỉ tại Số 80, Đường Phan Đình Phùng, Phường Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi, Việt Nam.

Quảng Ngãi là một tỉnh ven biển nằm ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam.

Tỉnh Quảng Ngãi có 14 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 12 huyện (gồm 1 huyện đảo, 5 huyện đồng bằng, 5 huyện miền núi) với 173 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 17 phường, 8 thị trấn và 148 xã.

Dưới đây là danh sách tổng hợp mã bưu điện Quảng Ngãi của tất cả các bưu cục trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi được phân loại theo từng Thị xã/ Huyện và địa chỉ cụ thể để tra cứu được dễ dàng và thuận tiện.

Sau khi xác định được địa điểm giao nhận hàng hóa, bạn có thể tìm kiếm và lựa chọn các công ty giao nhận vận chuyển hay chuyển phát nhanh tại Sàn giao dịch logistics PHAATA. Hiện nay, hầu hết các công ty logistics trên thị trường đang có gian hàng trên Phaata.com để giới thiệu dịch vụ và chào giá cước vận chuyển Việt Nam và Quốc tế.

2. Mã ZIP Quảng Ngãi – Thành phố Quảng Ngãi

3. Mã ZIP Quảng Ngãi – Huyện Ba Tơ

4. Mã ZIP Quảng Ngãi – Huyện Bình Sơn

5. Mã ZIP Quảng Ngãi – Huyện Đức Phổ

6. Mã ZIP Quảng Ngãi – Huyện Lý Sơn

7. Mã ZIP Quảng Ngãi – Huyện Minh Long

8. Mã ZIP Quảng Ngãi – Huyện Mộ Đức

9. Mã ZIP Quảng Ngãi – Huyện Nghĩa Hành

10. Mã ZIP Quảng Ngãi – Huyện Sơn Hà

11. Mã ZIP Quảng Ngãi – Huyện Sơn Tây

12. Mã ZIP Quảng Ngãi – Huyện Sơn Tịnh

13. Mã ZIP Quảng Ngãi – Huyện Tây Trà

14. Mã ZIP Quảng Ngãi- Huyện Trà Bồng