Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu - Học kế toán thuế hồ chí minh

Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu

Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu.

bao-cao-ket-qua-hoat-dong-su-nghiep-co-thu

 

Bộ, (Sở) : ……….Mẫu số: B04 -H
Đơn vị : ………… 

 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP CÓ THU

Từ tháng :………….. Đến tháng……………….

Đơn vị tính…….

STT

Chỉ tiêuMã sốThu phí và lệ phíThu sự nghiệpThu khác

Tổng

       

 

 

 

 


Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểuPhụ trách kế toánThủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký tên, đóng dấu)

 

==> DOWNLOAD TẠI ĐÂY:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP CÓ THU 

Bài viết: “Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm:

Tải mẫu số 3.16 – mẫu cam kết 

  • Related Posts

    Thêm bình luận