Biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo thông tư 200 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo thông tư 200

Biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo thông tư 200 (mẫu số 05 – VT). Để tải mẫu này về, các bạn nhấp vào link download bên dưới hoặc có thể Chat với bộ phận tư vấn ở góc dưới bên phải để được hỗ trợ nhé. 

Biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo thông tư 200

Hình ảnh: Biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo thông tư 200

 

Đơn vị:……………….

Mẫu số 05 – VT

Bộ phận:…………….

(Ban hành theo Thông tư số: …/2014/TT-BTC

 

ngày …/…/2014 của BTC)

 

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

                 – Thời điểm kiểm kê …..giờ …ngày …tháng …năm……

                 –  Ban kiểm kê gồm :

Ông/ Bà:………………………………….Chức vụ……………………………Đại diện:…………………………….Trưởng ban

Ông/ Bà:………………………………….Chức vụ……………………………Đại diện:…………………………………..Uỷ viên

Ông/ Bà: ………………………………….Chức vụ…………………………..Đại diện:……………………………………Uỷ viên

– Đã kiểm kê kho có những mặt hàng dưới đây:

S

Tên, nhãn hiệu, Đơn Theo

sổ kế toán

Theo

kiểm kê

Chênh lệchPhẩm chất
Tquy cách vật tư,vịĐơnThừaThiếuCònKémMất
Tdụng cụ, …sốtínhgiáSốThànhSốThànhSốThànhSốThànhtốtphẩmphẩm
     lượngtiềnlượngtiềnlượngtiềnlượngtiền100%chấtchất
ABCD1234567891011

12

                
                
                
                
 

Cộng

xxxx x x x xx

x

 

  Ngày … tháng … năm … 
 

Giám đốc

Kế toán trưởng

Thủ kho

Trưởng ban kiểm kê

 
 

(Ý kiến giải quyết số chênh lệch)

(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 
 (Ký, họ tên)  

 

*** DOWNLOAD: Mẫu 05 – VT – Biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo thông tư 200 (tải tại đây)

Bài viết: “Biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo thông tư 200”

Có thể bạn quan tâm: “Tự quyết toán Thuế TNCN, người nộp thuế có phải thực hiện nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh?”

Căn cứ:
– Khoản 3, Điều 4, Thông tư 110/2015/TT-BTC
– Điểm c.2.3, Điểm h.2.1.1, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

– Trường hợp người nộp thuế đã đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và đã nộp hai (02) bản cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, khi thực hiệu tự quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế chỉ cần thực hiện khai giảm trừ gia cảnh tại các tờ khai quyết toán thuế TNCN.

– Trường hợp người nộp thuế trong năm không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới (03) tháng tại các tổ chức, cá nhân trả thu nhập, chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh, khi thực hiện tự quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế thực hiện nộp kèm hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh trực tiếp cho cơ quan thuế và khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

  • Related Posts

    Thêm bình luận