Biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa theo thông tư 200 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa theo thông tư 200

Biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa theo thông tư 200 (mẫu số 03 – VT). Để tải mẫu biên bản này về, các bạn có thể nhấp vào link download bên dưới hoặc Chat với bộ phận tư vấn ở góc phải bên dưới để được hỗ trợ nhé.

Biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa theo thông tư 200

Hình ảnh: Biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa theo thông tư 200

 

Đơn vị:……………….

       Mẫu số 03 – VT

Bộ phận:…………….

(Ban hành theo Thông tư số: …/2014/TT-BTC

 

ngày …/…/2014 của BTC)

 

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

Vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

Ngày…tháng…năm….

                                                                                                                        Số:………………….

– Căn cứ………số…..ngày…..tháng…..năm…..của……………….………

Ban kiểm nghiệm gồm:

+ Ông/Bà…………………Chức vụ…………Đại diện……….Trưởng ban

+ Ông/Bà…………………Chức vụ…………Đại diện…………… Uỷ viên

+ Ông/Bà…………………Chức vụ…………Đại diện…………… Uỷ viên

Đã kiểm nghiệm các loại:

 Tên nhãn hiệu,    Kết quả kiểm nghiệm 

Số TT

quy cách vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

số

Phương thức kiểm nghiệmĐơn vị tínhSố lượng theo chứng từSố lượng đúng quy cách, phẩm chấtSố lượng không đúng quy cách, phẩm chất

Ghi

chú

A

BCDE123F
         
         
         
         

 

Ý kiến của Ban kiểm nghiệm:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện kỹ thuật

Thủ kho

Trưởng ban

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

 *** LINK DOWNLOAD: Mẫu 03 – VT – Biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa theo thông tư 200 (tải tại đây)

 Bài viết: “Biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa theo thông tư 200”

Có thể bạn quan tâm: “Mức hưởng BHYT trong một số trường hợp cụ thể”

– Từ ngày 01/01/2016, người tham gia BHYT đăng ký ban đầu tại các cơ sở y tế trong phạm vi toàn quốc khi đến khám, chữa bệnh không đúng tuyến có xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ tại bệnh viện tuyến huyện sẽ được giải quyết quyền lợi theo mức hưởng BHYT đúng tuyến.

– Người tham gia BHYT có mã nơi sinh sống ghi trên thẻ ký hiệu là K1 hoặc K2 hoặc K3 khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương, thì được giải quyết quyền lợi KCB đúng tuyến.

* Ký hiệu K1: là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật.

* Ký hiệu K2: là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

* Ký hiệu K3: là mã nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của pháp luật.

– Từ ngày 01/01/2021, người tham gia BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước, được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng BHYT đúng tuyến.

Chi phi điều trị nội trú:
+ Tuyến huyện: 70% chi phí
+ Tuyến tỉnh: 60% chi phí
+ Tuyến trung ương: 40% chi phí

  • Related Posts

    Thêm bình luận