Download mẫu 02-BKQTT-TNCN bảng kê giảm trừ gia cảnh NPT mới nhất - Học kế toán thuế hồ chí minh

Download mẫu 02-BKQTT-TNCN bảng kê giảm trừ gia cảnh NPT mới nhất

Download mẫu 02-BKQTT-TNCN bảng kê giảm trừ gia cảnh NPT mới nhất. Giảm trừ gia cảnh lần đầu tiên được quy định tại Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và được hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Nghị định 65/2013/NĐ-CP.

Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

        Hình ảnh: Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

– Mức giảm trừ gia cảnh gồm hai phần, phần đối với người nộp thuế và phần đối với những người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng như sau:
+ Phần đối với người nộp thuế:
Mức giảm trừ thuế theo pháp luật hiện hành hiện nay là 9 triệu đồng/ tháng (108 triệu đồng/ năm).
+ Phần đối với người phụ thuộc là có tính đến gia cảnh của cá nhân người nộp thuế. Mức giảm trừ đối với người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/ tháng.

Download mẫu 02-BKQTT-TNCN bảng kê giảm trừ gia cảnh NPT mới nhất
Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh

Việc kê khai mức giảm trừ gia cảnh cho những người phụ thuộc (con, bố, mẹ…), người nộp thuế căn cứ vào thu nhập của bản thân và những người nộp thuế khác trong gia đình để lựa chọn hình thức kê khai mức giảm trừ cho người phụ thuộc nhưng đảm bảo nguyên tắc những người nộp thuế trong một gia đình không kê khai trùng người phụ thuộc của gia đình đó.

Quy định về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Đối với trường hợp con dưới 18 tuổi phải có bản sao Giấy khai sinh; Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động cần có các giấy tờ sau: Bản sao Giấy khai sinh, Giấy xác nhận khuyết tật, Con đang theo học tại các bậc cần có các giấy tờ như: Bản sao Giấy khai sinh, Bản sao Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc các giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề.

Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên cần có thêm bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Download mẫu 02-BKQTT-TNCN bảng kê giảm trừ gia cảnh NPT mới nhất

download

 Mẫu bảng kê giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc mẫu 02-1.BK-QTT-TNCN

HÌNH VIỀN

  • Related Posts

    Thêm bình luận