Download mẫu 02 KK TNCN tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất - Học kế toán thuế hồ chí minh

Download mẫu 02 KK TNCN tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Download mẫu 02 KK TNCN tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất. Thuế TNCN là vấn đề được rất nhiều người quan tâm mỗi lần quyết toán thuế  áp dụng cho các thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh. Một số thay đổi đáng kể về thuế thu nhập cá nhân bắt đầu từ 1/1/2015.

tờ khai thiế thu nhập cá nhân

Hình ảnh: mẫu biểu 02 KK TNCN tờ khai thuế thu nhập cá nhân

1. Thu nhập chịu thuế
– Thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc thu nhập chịu thuế.
– Quy định thu nhập “Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino” sửa thành “Trúng thưởng trong các hình thức cá cược”.
2. Thu nhập được miễn thuế
Bổ sung thêm các khoản thu nhập sau được miễn thuế:
– Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.
– Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.
3. Thuế đối với cá nhân kinh doanh
Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh như sau:
– Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%
– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2% (Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%).
– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%
– Hoạt động kinh doanh khác: 1%

Download mẫu 02 KK TNCN tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất
4. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn
Sửa đổi quy định “Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán thì thu nhập chịu thuế được xác định là giá bán chứng khoán” thành “Đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần”.
5. Sửa đổi quy định về “Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản”
Theo đó, quy định lại như sau:
– Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.
– Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá chuyển nhượng bất động sản.
-Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.
– Thay đổi về biểu thuế toàn phần
Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản với mức thuế suất là 2% (trước đây chia thành 2 trường hợp: 25% và 2%).

Download mẫu 02 KK TNCN tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất

download

Download: Tờ khai thuế TNCN mẫu 02/KK-TNCN (07)

HÌNH VIỀN

  • Related Posts

    Thêm bình luận