Download mẫu 02 QTT TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN mới nhất - Học kế toán thuế hồ chí minh

Download mẫu 02 QTT TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN mới nhất

Download mẫu 02 QTT TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN mới nhất. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế và quyết toán thuế theo hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ tại văn bản hướng dẫn về quản lý thuế.

mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hình ảnh: mẫu 02 QTT TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN mới nhất

Những điểm mới về chính sách thuế khi thực hiện QTT:
Về thu nhập chịu thuế:
Bổ sung khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế: khoản lợi ích về nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng, cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động.
Các trường hợp khai quyết toán thuế TNCN:
+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập trong năm 2014 thì không phải khai QTT TNCN.

Download mẫu 02 QTT TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN mới nhất
Bổ sung: trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thực hiện QTT TNCN, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo Mẫu 25/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC.
+Bổ sung các trường hợp sau cá nhân không phải QTT TNCN với cơ quan thuế:
– Cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán thì không phải quyết toán thuế.
– Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được TCTTN khấu trừ thuế TNCN thì không QTT đối với phần thu nhập này.
* Đối với TCTTN đang thực hiện khai thuế qua mạng internet (khai thuế điện tử):
– Sử dụng phần mềm kê khai điện tử (iHTKK), thực hiện các bước như trên, khi gửi file dữ liệu truy cập vào trang: www.kekhaithue.gov.vn để gửi.
– Đối với TCTTN khai thuế điện tử sử dụng dịch vụ TVAN thực hiện các bước như trên thông qua các nhà cung cấp dịch vụ này để gửi file dữ liệu.
– TCTTN khai thuế điện tử không phải gửi hồ sơ QTT bản giấy, Đối với hồ sơ nhận từ trang kê khai qua mạng http://nhantokhai.gdt.gov.vn thì kết quả được trả về trang kê khai qua mạng.
Theo dõi kết quả gửi file dữ liệu tại http://nhantokhai.gdt.gov.vn

Download mẫu 02 QTT TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN mới nhất

download

Mẫu Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02 QTT-TNCN(09)

HÌNH VIỀN

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận