Mẫu biên bản mất hóa đơn liên 2 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu biên bản mất hóa đơn liên 2

Mẫu biên bản mất hóa đơn liên 2.

bien-ban-mat-hoa-don-lien-2

Hôm nay, ngày ………, đại diện hai bên gồm có:

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN…………………………………

Địa chỉ :  …………………………………………….

Điện thoại : ………….                          MST: ……………….

Ông (bà): …………………                   Chức vụ : …………….

BÊN GIAO HÓA ĐƠN:   …………………………………………………….

Địa chỉ :  ………………………………………………………………

Điện thoại :  …………                          MST: ………………………….

Ông (bà) : …………………….             Chức vụ : ……………………..

Hai bên cùng tiến hành lập biên bản để xác nhận việc bên mua mua hàng (bên nhận hóa đơn) đã làm mất bản gốc  liên 2 các hóa đơn GTGT đã lập theo chi tiết sau:

Các số hóa đơn bị mất bản gốc (liên 2):

STT

Tên loại hóa đơnMẫu sốKý hiệu hóa đơnTừ sốđến sốSố

lượng

Liên

Hóa

đơn

Ghi chú

1

2345678

9

1Giá trị gia tăng01GTKT…/……….…..……….Hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ đã sử dụng

 

Liên 1 của các hóa đơn trên, bên bán hàng (bên giao hóa đơn) đã thực hiện kê khai thuế trong kỳ báo cáo tháng …………………….

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc mất hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, đơn vị giao hóa đơn giữ 01 bản, đơn vị nhận hóa đơn giữ 01 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN                              ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN

 

** DOWNLOAD TẠI ĐÂY:  BIÊN BẢN MẤT HÓA ĐƠN LIÊN 2

Bài viết: “Mẫu biên bản mất hóa đơn liên 2”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

  • Related Posts

    Thêm bình luận