Biểu mẫu xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn mới nhất 2015 2016 2017

Biểu mẫu xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn mới nhất 2015 2016 2017

Biểu mẫu xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn mới nhất 2015 2016 2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———– 

TP.HCM,  ngày   …   tháng …  năm 201…

 

V/v Đề nghị xác nhận chưa

đủ điều kiện thành lập Công đoàn

 

            Kính gửi : Ban thường vụ Liên Đoàn  Lao Động Quận

– Doanh nghiệp: Công ty…………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ :…………………………………………………………………………………………………………

– Số điện thoại :…………………………………      Fax :   ……………………………………….………

– Email : …………………………………………………………………………………………………….…….

– Giấy phép kinh doanh số …………………………..  .Nơi cấp : ………………………..……………

– Doanh nghiệp hiện nay có tổng số lao động : ……. người, trong đó lao động thời vụ mới ký hợp đồng lao động dưới 6 tháng là:  …….. người, lao động có thời hạn dài hạn là: ……… người

Căn cứ vào Luật lao động, Luật công đoàn, hiện nay Doanh nghiệp chúng tôi chưa đủ điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở.

   Đề nghị Liên đoàn Lao động Quận xác nhận doanh nghiệp chưa đủ điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở, để doanh nghiệp đăng ký thang lương, bảng lương theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp chúng tôi thực hiện việc nộp kinh phí công đoàn (theo khoản 2 điều 26 Luật công đoàn)và cam kết khi có đủ điều kiện sẽ thành lập tổ chức công đoàn theo quy định của pháp luật. Nếu có gì sai phạm chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng kính chào.

                                                                                                                             GIÁM ĐỐC

Xác nhận của LĐLĐ Quận                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

            Căn cứ quy định của pháp luật,

          doanh nghiệp có ……  lao động, chưa

           đủ điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở.

             Ngày …… tháng …… năm 201….

         BAN THƯỜNG VỤ

                CHỦ TỊCH

** DOWNLOAD: 

.Cong.van.xac.nhan.chua.du.dk.thanh.lap.cong.doan.co.so

+ Có thể các bạn cần biết:

THỦ TỤC XÁC NHẬN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TẠI DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp thực hiện 01 bộ hồ sơ (theo mẫu) và gởi về Liên đoàn Lao động quận gồm các văn bản sau đây:

1. Công văn đăng ký xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập CĐCS (theo mẫu).

2. Bảng sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận 11(có chứng thực của cơ quan chức năng).

3. Một bảng phát lương tổng hợp của NLĐ tháng gần nhất.

* Lưu ý:

– Thời gian nhận hồ sơ của doanh nghiệp từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong giờ hành chính.

– Thời gian trả kết quả cho doanh nghiệp: 05 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp nộp đầy đủ thủ tục hồ sơ.

 

 • Related Posts

  Một bình luận

  1. Nguyễn Thị Ngọc Sương
   06/12/2017 at 17:30 - Reply

   Mẫu này có áp dụng được cho TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương không ạ?

  Thêm bình luận