Công văn đăng kí thang bảng lương bảo hiểm xã hội mới nhất 2015 2016 2017

Công văn đăng kí thang bảng lương bảo hiểm xã hội mới nhất 2016

Công văn đăng kí thang bảng lương bảo hiểm xã hội mới nhất 2015 2016 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc

———–o0o———–

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ THANG BẢNG LƯƠNG

Kính gửi :  Phòng Lao Động Thương Binh – Xã Hội Quận

Công ty ………..thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………………….

Vào ngày ….  tháng …….năm 201…… do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp,

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………………….…….

Điện thoại: ……………………….……….          Fax:……………………………………………………………

Email: …………………………………………………………………………………………………….……………

Đại diện: …….………………………………….  Chức vụ: ……………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………….…….

Email: ……………………………………………………………………………………………………………………

Để có cơ sở cho việc thoả thuận tiền lương trong ký kết hợp đồng lao động và tham gia các chính sách, thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động cũng như trách nhiệm của người sử dụng lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tôi đã xây dựng quy định tiêu chuẩn đối với từng chức danh, quy chế tiền lương và bảo hiểm xã hội, hệ thống thang lương, bảng lương  áp dụng trong công ty.

Công ty chúng tôi cam đoan thực hiện theo hệ thống thang lương, bảng lương đăng ký trong việc chi trả lương và tham gia chính sách cho người lao động.

Nay kính đề nghị Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận phê duyệt cho chúng tôi các quy chế nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận : 

Đại điện pháp luật của công ty

                                                                                                                                      Giám đốc

 

*** DOWNLOAD:

                 Cong.van.de.nghi.dang.ky.thang.bang.luong

+ Có thể bạn cần biết:

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

– Đối với doanh nghiệp mới thành lập sau ngày Thông tư 28/2007/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành thì trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp phải xây dựng và đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương;

bl

– Đối với doanh nghiệp đang hoạt động đã xây dựng thang lương, bảng lương nhưng chưa thực hiện đăng ký hoặc đã đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương nhưng thang lương, bảng lương xây dựng chưa đúng với quy định tại Thông tư 28/2007/TT-BLĐTBXH thì trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày Thông tư 28/2007/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký hoặc tiến hành sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại hệ thống thang lương, bảng lương theo quy định.

(Quy định tại mục e, điểm 1 Thông tư 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH).

11

 

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận