Khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động mới nhất năm 2015 2016 2017

Khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động mới nhất năm 2016

Khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động mới nhất năm 2015 2016 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

———–o0o———–

KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận-huyện /

(Hoặc  Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp/ Ban quản lý Khu công nghệ cao)

Tên Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể: …………………………………………………

Loại hình hoạt động: (Đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần): …………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hoạt động:…………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………… Fax: …………………………………………………………………..

Email: …………………………………………………………………………………………………………………….

Bắt đầu hoạt động kể từ: ngày………. tháng ……….. năm ……….

Khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị như sau:

12

Ghi chú:

– Trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của đơn vị  đặt tại địa phương nào thì báo cáo địa phương đó

– Cột 17 ghi những người giữ các chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệp.

** DOWNLOAD: 

                            2.Mau.khai.trinh.lao.dong.ban.dau

+ Có thể bạn cần biết:

kt

Trình tự Đăng ký BHXH, BHYT, BHTN:

1. Đăng ký khai trình lao động :

– Giấy phép đăng ký kinh doanh.

– Bảng khai trình lao động

2. Đăng ký công đoàn :

– Từ 10 lao động trở lên :

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh

+ Bảng khai trình lao động đã được UB Quận duyệt

+ Danh sách đoàn viên

+ Ảnh 2 x 3 (2 ảnh).

– Dưới 10 lao động :

+ Đơn xác nhận không đủ điều kiện thành lập công đoàn

+ Bảng khai trình lao động đã được UB Quận duyệt

3. Đăng ký hệ thống thang lương.

– Trên 10 lao động :

+ Quyết định thành lập công đoàn (Do liên đoàn lao động cấp)

+ Bảng khai trình lao động đã được UB Quận duyệt

+ Biên bản họp BCH công đoàn về việc thống nhất thang lương

+ Qui định tiêu chuẩn từng chức danh trong thang lương

+ Nội qui lao động

+ Thỏa ước lao động

+ Hợp đồng lao động

+ Hệ thống thang lương

– Dưới 10 lao động :

+ Đơn xác nhận không đủ điều kiện thành lập công đoàn đã được Liên đoàn lao động Quận duyệt

+ Bảng khai trình lao động đã được UB Quận duyệt

+ Công văn thống nhất thang bảng lương

+ Qui định tiêu chuẩn từng chức danh trong thang lương

+ Hợp đồng lao động

+ Hệ thống thang lương

  • Related Posts

    Thêm bình luận