Lần đầu đăng ký BHXH 2016 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Lần đầu đăng ký BHXH 2016

Lần đầu đăng ký BHXH 2016, Trước khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN các bạn cần biết những đối tượng bắt buộc phải tham gia BH, tỷ lệ đóng, mức tiền lương đóng hàng tháng, phương thức đóng chi tiết các bạn xem tại đây nhé!

Kể từ ngày 1/12/2015 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định về việc làm thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc cho nhân viên.  hướng dẫn cách làm thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc đối với DN tham gia lần đầu và DN di chuyển địa điểm.

Lần đầu đăng ký BHXH 2016

Hình ảnh: “Lần đầu đăng ký BHXH 2016”

1. Thành phần hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc.

– Người làm việc theo HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;
– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
– Đơn vị thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

2. Mức đóng và trách nhiệm đóng:

– Bắt đầu từ 1/1/2016 mức đóng Bảo hiểm bắt buộc có sự thay đổi đóng kể do 2 yếu tố:
+ Lương tối vùng năm 2016 tăng
+ Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm cũng khác: là cả lương và phụ cấp.

3. Phương thức đóng bảo hiểm

– Đóng hằng tháng
– Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần

4. Nơi đóng

Đóng theo địa bàn
– Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh
– Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan BHXH tỉnh.

Bạn đang xem bài: Lần đầu đăng ký BHXH 2016

5. Cấp sổ BHXH

a. Cấp mới

– Đối với người tham gia BHXH tự nguyện: không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
– Đối với người tham gia BHXH bắt buộc: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
– Đối với trường hợp cấp và ghi bổ sung thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

b. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng hoặc gộp sổ: không quá 15 ngày làm việc, trường hợp phức tạp cần phải xác minh thì không quá 45 ngày làm việc nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 10 ngày làm việc.

d. Chốt sổ BHXH: không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

6. Cấp thẻ BHYT

a. Cấp mới: không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp: không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

b. Cấp lại, đổi thẻ BHYT: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

7. Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng

a. Người lao động:

– Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)
– Trường hợp ngừng tham gia BHYT: thẻ BHYT còn hạn sử dụng.

b. Đơn vị:

– Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);
– Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục II Phụ lục 03).

rường hợp thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).

==> Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Bài viết: Lần đầu đăng ký BHXH 2016

*** Có thể bạn chưa biết: 

Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt [  ] Chuyển khoản [  ]
Người nộp thuế: …Ghi tên Công ty nộp thuế….. Mã số thuế: .. Ghi mã số thuế công ty…
Địa chỉ: ………………Ghi địa chỉ Công ty…
Huyện: …………….Tỉnh, TP: ………………
Người nộp thay: …… …..Mã số thuế: ……………
Địa chỉ: ……………………………
Huyện: ………………………Tỉnh, TP: ……………Đề nghị NH (KBNN): …. trích TK số: …(hoặc) thu tiền mặt để:……………………….
Nộp vào NSNN [  ]       TK tạm thu(1) [  ]      TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2) [  ] Tại KBNN : ……………..tỉnh, TP: …………………………….Mở tại NHTM ủy nhiệm thu :…Agribank Chi nhánh Đống Đa.

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):
Kiểm toán NN  [  ]                     Thanh tra TC [  ] Thanh tra CP  [  ]                       CQ có thẩm quyền khác [  ]

Tên cơ quan quản lý thu:  Cục thuế Thành phố Hà Nội.
Tờ khai HQ số(1): ……………..  ngày: ………Loại hình XNK(1):……………

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNNPhần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền
TTNội dung các khoản nộp NS(4)Số tiềnMã NDKTMã chương
 1Nộp tiền thuế GTGT quý 4/20145.200.000Tra tại Quyết định 33/2008/QĐ-BTCTra tại Quyết định 33/2008/QĐ-BTC
                   Tổng cộng
 5.200.000

Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ:  Năm triệu hai trăm nghìn đồng

 

Phần dành cho KBNN ghi khi hạch toán
Mã CQ thu:………………………..   Nợ TK: ……………..
Mã ĐBHC: ……………….              Có TK: ……………..
Mã nguồn NSNN: ……               Tỷ giá hạch toán: ……………..

Chú ý:

1. Nếu bạn nộp tiền tại NHTM chưa được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu:

– Thì bạn phải ghi đầy đủ thông tin trên Giấy nộp tiền, KHÔNG GHII “phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền.

Chú thích: 

(1): Dùng trong trường hợp nộp các khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thu;

(2): Dùng trong trường hợp nộp vào khoản thuế GTGT đã được hoàn sai vào tài khoản thu hồi của quỹ hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế quản lý.

(3): Trường hợp nộp theo văn bản của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tài chính, Cơ quan có thẩm quyền khác thì tích vào ô tương ứng;

(4): Nội dung các khoản nộp NS

+ Nộp thuế TNDN từ sản xuất kinh doanh quý 1/2014
+ Nộp thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiến thiết tháng 1/2014;
+ Nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản quý 2/2014
+ Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết quý 3/2014…
+ Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước tháng 1/2014 hoặc quý 1/2014;

(5): Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.

  • Related Posts

    Thêm bình luận