Quy định về BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc năm 2016

Quy định về BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc năm 2016

Quy định về BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc năm 2016. Kể từ ngày 1/12/2015 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 quy định về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc cụ thể như sau:

bhxh

1. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc:

– Người làm việc theo HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

– Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ 01/01/2018);

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

– Người sử dụng lao động tham gia BHXH, BHTN, BHYT bắt buộc bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

(Theo điều 4, Điều 13, Điều 17 Quyết định 959/QĐ-BHXH)

2. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

Tỷ lệ đóng

BHXHBHYTBHTNTổng

DN phải đóng

18%3%1%22%
Người lao động8%1,5%1%

10,5%

Tổng cộng26%4,5%2%

32,5%

Trong đó:

– Người lao động phải đóng: BHXH: 8% (Đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất)

– Doanh nghiệp phải đóng: BHXH: 18% (Trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).

Lưu ý:

– Ngoài BHXH, BHYT, BHTN thì DN còn phải đóng KPCĐ: 2% (Tổng quỹ tiền lương tham gia BHXH và  Nộp cho liên đoàn lao động Quận, huyện)

(Theo điều 5, Điều 14, Điều 18 Quyết định 959/QĐ-BHXH)

+ Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội

+ Mức đóng bảo hiểm hàng tháng cụ thể như sau:

Các khoản trích theo lươngĐối với DN (tính vào Chi phí) (%)Đối với người LĐ (Trừ vào lương) (%)Cộng (%)
Bảo hiểm xã hội18826
Bảo hiểm y tế31,54,5
Bảo hiểm thất nghiệp112
Kinh phí công đoàn2 2
Cộng (%)2410,534,5

 
– Đơn vị được giữ lại 2% quỹ tiền lương, tiền công đóng BHXH bắt buộc của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc để chi trả kịp thời chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động.(Hằng quý hoặc hằng tháng phải quyết toán với cơ quan BHXH).
– Như vậy nếu DN bạn không có công đoàn thì hàng tháng (quý) các bạn phải đóng cho BH là 32,5%
+  Mức tiền lương, tiền công đóng BHXH bắt buộc:
– Mức tiền lương, tiền công đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
Cụ thể:
– Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính mức đóng BHXH là mức lương tối thiểu vùng và mức tối đa để tính mức đóng BHXH là 20 lần mức lương cơ sở.
– Mức tiền lương tháng tối đa để tính mức đóng BHYT là 20 lần mức lương cơ sở.
– Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính đóng BHTN là mức lương tối thiểu vùng và mức tối đa để tính mức đóng BHTN là 20 lần mức lương tối thiểu vùng.
– Mức lương cơ sở: Từ ngày 01/7/2013 mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng.
(Theo Nghị định Số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ)
Lưu ý: Những lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương, tiền công đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc độc hại thì cộng thêm 5%.

++ Thời hạn nộp tiền BHXH, BHYT:

 +Đóng hằng tháng:
– Chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng,
(Chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước)
 +Đóng hằng quý hoặc 6 tháng một lần (một năm 02 lần):
– Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

3. Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

– Tiền lương hàng tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, KPCĐ: Là tiền lương ghi trong HĐLĐ.

Chú ý:

– Từ 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động.

– Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động.

a. Mức tiền lương đóng tổi thiểu:

– Mức tiền lương tháng đóng BHXH không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

– Người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.

b. Mức tiền lương đóng tối đa:

– Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở.

(Mức lương cơ sở không phải là mức lương tối thiểu, mức lương cơ bản của DN… mà là mức lương cơ sở được quy định tại Nghị định 66/2013/NĐ­CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ. Hiện tại là 1.150.000 đồng/tháng.

Như vậy: Mức lương đóng BHXH tối đa là 1.150.000 x 20 = 23.000.000

(Theo điều 6, Điều 15 Quyết định 959/QĐ-BHXH)

4. Phương thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN:

a. Đóng hằng tháng:

– Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

b. Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần

– Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

c. Đóng theo địa bàn:

– Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan BHXH tỉnh.

– Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh.

(Theo điều 7 Quyết định 959/QĐ-BHXH): Sau khi đã xác định được những ai phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN, mức tiền lương phải đóng, các bạn tiến hành làm thủ tục đăng ký tham gia BH, chi tiết xem tại đây nhé:

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội

 

 • Related Posts

  4 Bình luận

  1. Lương Đức Anh
   19/08/2016 at 15:39 - Reply

   Chào bạn
   Bạn cho mình hỏi như trường hợp doanh nghiệp mình, có 05 lao động, trong đó có 03 lao động hợp đồng thời vụ 02 tháng và 02 lao động hợp đồng thời hạn 12 tháng (trong đó lại có 01 lao động đã tham gia bảo hiểm ở công ty khác, chỉ làm thêm bên doanh nghiệp mình thôi). Vậy doanh nghiệp mình chỉ phải tham gia bảo hiểm cho 01 lao động có hợp đồng 12 tháng thôi phải không? Còn kinh phí công đoàn phải đóng cho 02 người hay 01 người? Mình lên liên đoàn lao động quận thì họ bắt mình phải đóng đủ cho 05 người, mặc dù mình đã trình bày là mình có 5 lao động nhưng chỉ có 2 lao động thời hạn 12 tháng, còn lại là lao động thời vụ 02 tháng.

  2. Trần Việt Long
   03/02/2017 at 13:30 - Reply

   Theo em được biết thì lao động thời hạn dưới 3 tháng không phải đóng BH theo điều 2 – 58/2014/QH13 . Còn một lao động đã đóng BH chỗ khác thì mình không cần phải đóng bảo hiểm cho họ nữa ạ. Người còn lại nếu ký kết hợp đồng 1 năm thì vẫn phải đóng

  3. nguyễn thị phượng
   24/07/2017 at 09:41 - Reply

   bên doanh nghiệp mình đăng kí đóng bảo hiểm cho công ty 20/7/2017 vậy khi đóng bảo hiểm cho công nhân viên thì sẽ được tính ngày bắt đầu đóng bảo hiểm là từ ngày 1/7/2017 hay là từ ngày 20/7/2017

  4. Do hạnh
   22/09/2017 at 11:51 - Reply

   Chào bạn!
   Mình xin hỏi mình là giáo viên mỗi tháng bên người quản lý người lao động mà đóng thiếu tiền thất nghiệp cho người lao động vậy sử lý thế nào?

  Thêm bình luận