Tổng hợp mẫu biểu Bảo Hiểm Xã Hội mới nhất 2015 2016 2017

Tổng hợp mẫu biểu Bảo Hiểm Xã Hội mới nhất 2016

Tổng hợp mẫu biểu Bảo Hiểm Xã Hội mới nhất 2015  2016.  Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

15

 

NỘI DUNG MẪU BIỂU GỒM:

1.Phiếu đăng kí dự tuyển lao động mới nhất (2015-2016-2017)
2.Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất (2015 -2016- 2017)
3.Công văn đăng kí thang bảng lương bảo hiểm xã hội mới nhất(2015-2016-2017)
4.Khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động mới nhất(2015-2016-2017)
5.Mẫu Biểu tiêu chuẩn chức danh công việc mới nhất(2015-2016-2017)
6.Mẫu biên bản hệ thống thang bảng lương mới nhất(2015-2016-2017)
7.Mẫu biểu ý kiến về thang lương và bảng lương công ty mới nhất (2015-2016-2017)
8.Biểu mẫu báo cáo tình hình thay đổi về lao động 6 tháng cuối năm mới nhất(2015-2016-2017)

1.Phiếu đăng kí dự tuyển lao động mới nhất (2015-2016-2017)

dtld

** DOWNLOAD:

       Phiếu đăng ký dự tuyển. Mẫu 04

 

2.Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất (2015 -2016- 2017)

hdld

** DOWNLOAD :

            3.Quyet.dinh chấm dứt hợp đồng lao động nhân viên..    

 

3.Công văn đăng kí thang bảng lương bảo hiểm xã hội mới nhất(2015-2016-2017)

11

*** DOWNLOAD:

                 Cong.van.de.nghi.dang.ky.thang.bang.luong

 

4.Khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động mới nhất(2015-2016-2017)

Khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị như sau:

12

** DOWNLOAD: 

                            2.Mau.khai.trinh.lao.dong.ban.dau

 

5.Mẫu Biểu tiêu chuẩn chức danh công việc mới nhất(2015-2016-2017)

13

** DOWNLOAD: 

 .Tieu.chuan.chuc.danh.cong.viec.

 

6.Mẫu biên bản hệ thống thang bảng lương mới nhất(2015-2016-2017)

** DOWNLOAD:

                              .Bien.ban.thong.nhat.y.kien.thang.bang.luong

 

7.Mẫu biểu ý kiến về thang lương và bảng lương công ty mới nhất (2015-2016-2017)

tbl

** DOWNLOAD: 

                       Y-kien-BCH-cong-doan-ve-thang-bang-luong

 

8.Biểu mẫu báo cáo tình hình thay đổi về lao động 6 tháng cuối năm mới nhất(2015-2016-2017)

14

** DOWNLOAD: 

                mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động

Quyền, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội

Điều 15. Quyền của người lao động

Người lao động có các quyền sau đây:

1. Được cấp sổ bảo hiểm xã hội;

2. Nhận sổ bảo hiểm xã hội khi không còn làm việc;

3. Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời;

4. Hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau đây:

a) Đang hưởng lương hưu;

b) Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng;

c) Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;

5. Uỷ quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội;

Điều 17. Quyền của người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động có các quyền sau đây:

1. Từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

2. Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội;

3. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

 Điều 19. Quyền của tổ chức bảo hiểm xã hội

Tổ chức bảo hiểm xã hội có các quyền sau đây:

1. Tổ chức quản lý nhân sự, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật;

2. Từ chối yêu cầu trả bảo hiểm xã hội không đúng quy định;

3. Khiếu nại về bảo hiểm xã hội;

….

Điều 20. Trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm xã hội

Tổ chức bảo hiểm xã hội có các trách nhiệm sau đây:

1. Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; hướng dẫn thủ tục thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội;

2. Thực hiện việc thu bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này;

3. Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội; thực hiện việc trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, thuận tiện và đúng thời hạn;

4. Cấp sổ bảo hiểm xã hội đến từng người lao động;

5. Quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;

 • Related Posts

  Một bình luận

  1. Mỹ loan
   03/04/2018 at 20:44 - Reply

   Cho e xin biểu mẩu đăng ký tăng giảm lao động và hướng dẫn kèm theo ạ

  Thêm bình luận