Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo thông tư 133 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo thông tư 133

Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo thông tư 133

mau-so-chi-tiet-ban-hang-theo-thong-tu-133

Mẫu sổ chi tiết bán hàng mở theo từng sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư, dịch vụ đã bán hoặc đã cung cấp được khách hàng thanh toán tiền ngay hay chấp nhận thanh toán.

==> DOWNLOAD TẠI ĐÂY:

MẪU SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC

Hướng dẫn cách ghi sổ chi tiết bán hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC”

– Cột A: Ghi ngày tháng kế toán ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chừng từ dùng để ghi sổ.

– Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

– Cột 1, 2, 3: Ghi số lượng, đơn giá và số tiền của khối lượng hàng hoá (sản phẩm, bất động sản đầu tư, dịch vụ) đã bán hoặc đã cung cấp.

– Cột 4: Ghi số thuế giá trị gia tăng (Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu) phải nộp tính trên doanh số bán của số hàng hoá (sản phẩm, dịch vụ, BĐS đầu tư) đã bán hoặc đã cung cấp.

– Cột 5: Ghi số phải giảm trừ vào doannh thu (nếu có) như: Chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán,…

Sau khi cộng “ Số phát sinh”, tính Chỉ tiêu “ Doanh thu thuần” ghi vào cột 3. Cột 3 = Cột 3 trừ (-) Cột 4 và Cột 5. Chỉ tiêu “ Gía vốn hàng bán”: Ghi số giá vốn của hàng hoá (sản phẩm, bất động sản đầu tư, dịch vụ) đã bán.

Chỉ tiêu “Lãi gộp” bằng (=) cỉ tiêu “ Doanh thu thuần” trừ (-) chỉ tiêu “Gía vốn hàng bán”.

Bài viết: “Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo thông tư 133”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm:

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận