Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo thông tư 133 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo thông tư 133

Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo thông tư 133. Sổ này dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán.

mau-so-chi-tiet-thanh-toan-voi-nguoi-mua-nguoi-ban-theo-thong-tu-133

Đơn vị:…………………………………….

Địa chỉ:…………………………………….

Mẫu số S12-DNN

(Ban hành theoThông tư 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của BộTài chính)


SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)

(Dùng cho TK: 131, 331)

Tài khoản:………………..

Đối tượng:………………….

Loại tiền: VNĐ

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từDiễn giảiTK đối ứngThời hạn được chiết khấuSố phát sinhSố dư
Số hiệuNgày, thángNợNợ
ABCDE1234

5

– Số dư đầu kỳ

– Số phát sinh trong kỳ

…..

…..

 

– Cộng số phát sinh

– Số dư cuối kỳ

X

X

X

 

X

 

 

X

 

 

X

X

– Sổ này có…trang, đánh số từ trang 01 đến trang…

– Ngày mở sổ:..

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật

( Ký, họ tên, đóng dấu)

==> DOWNLOAD TẠI ĐÂY:

MẪU SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC

Bài viết: “Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo thông tư 133”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn cách ghi sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo thông tư 133/2016″

Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) được mở theo từng tài khoả, từng đối tượng thanh toán.

– Cột A: Ghi ngày, tháng năm kế toán ghi sổ.

– Cột B,C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.

– Cột D: Ghi nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ưng.

– Cột 1: Ghi thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán trên hoá đơn mua (bán) hàng hoặc các chứng từ liên quan đến việc mua (bán) hàng.

– Cột 2,3: Ghi số phát sinh bên Nợ (hoặc bên Có) của tài khoản.

– Cột 4,5: Ghi số dư bên Nợ ( hoặc bên Có) của tài khoản sau từng nghiệp vụ thanh toán.

>>> Xem thêm:

  • Related Posts

    Thêm bình luận