Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo thông tư 133 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo thông tư 133

Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo thông tư 133. Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá dùng để theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất và tồn kho cả về số lượng và giá trị của từng thứ nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hoá ở từng kho làm căn cứ đối chiếu với việc ghi chép của thủ kho.

mau-so-chi-tiet-vat-lieu-dung-cu-san-pham-hang-hoa-theo-thong-tu-1332016

Hướng dẫn phương pháp ghi sổ

Sổ này được mở theo từng tài khoản (Nguyên liệu, vật liệu; Công cụ, dụng cụ; Thành phẩm; Hàng hoá: 152, 153, 155, 156) theo từng kho bà theo từng thứ vật liệu, dụng cụ, thành phẩm, hàng hoá.

Cột A, B: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ nhập, xuất kho vật liệu, dụng cụ, thành phẩm, hàng hoá.

– Cột C: Ghi diễn giải nội dung của chứng từ để ghi sổ.

– Cột D: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

– Cột 1: Ghi đơn giá (giá vốn) của 1 đơn vị vật liệu, dụng cụ; sản phẩm, hàng hoá nhập, xuất kho.

– Cột 2: Ghi số lượng vật liệu, dụng vụ, sản phẩm, hàng hoá nhập kho.

– Cột 3: Căn cứ vào hoá đơn, phiếu nhập kho ghi giá trị (số tiền) vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập kho (Cột 3 = cột 1 x cột 2)

– Cột 4: Ghi số lượn sản phẩm, dụng cụ, vật liệu, hàng hoá xuất kho.

– Cột 5: Ghi giá trị vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho (Cột 5 = Cột 1 x Cột 4)

– Cột 6: Ghi số lượng vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá tồn kho.

– Cột 7: Ghi giá trị vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá tồn kho (Cột 7 = cột 1 x cột 6)

==> DOWNLOAD TẠI ĐÂY:

 MẪU SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC

Bài viết: “Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo thông tư 133”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: 

  • Related Posts

    Thêm bình luận