Mẫu CTT25/AC - bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu CTT25/AC – bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Mẫu CTT25/AC – bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Hàng quý những DN có sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì phải báo cáo tình hình sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (Mẫu mẫu CTT25/AC ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-TCT)

bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN

 

Mẫu CTT25/AC – Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

Đơn vị, cá nhân thu:
MST:
Mẫu CTT25/AC
Số:

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ 
Quý  …. năm …..

Ký hiệu muTên biên laiKý hiệuTừ s đến sSố sử dụngSố xóa bỏS mất, cháyCộng
12345678
 CTT56 Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
 Ghi theo Mẫu số trên Chứng từ khấu trừ thuế TNCN Ghi theo ký hiệu trên Chứng từ khấu trừ thuế TNCN 
 Trong quý bắt đầu sử dụng từ số nào thì bắt đầu từ số đó, và đến số cuối cùng trong quý sử dụng.
 Những số  đã sử dụng (Không bao gồm: Xóa bỏ, mất ..)
 
 Những số xóa bỏ (Phải ghi chi tiết từng số xóa bỏ)
 
 
 Những số mất cháy (Phải ghi chi tiết từng số mất cháy)
Cộng:

Ghi chú: Cột 4, 5 ghi chi tiết từng số xóa bỏ, mất cháy

…….., Ngày ….. tháng ….. năm ……
Tổ chức, cá nhân sử dụng biên lai
(Ký, ghi rõ họ, tên)

*** Thời hạn nộp Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN CTT25/AC:

Theo điểm 3, Phần thứ ba, Quyết định 440/QĐ-TCT ngày 14/3/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế) quy định:

“Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của tổ chức trả thu nhập (mẫu CTT25/AC); thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.”

===> LINK DOWNLOAD: 

MẪU CTT25/AC – BẢNG KÊ CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN

Bài viết: “Mẫu CTT25/AC – bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN”

học kế toán thực hành

 

 

 

 

 • Related Posts

  Một bình luận

  1. maibui
   09/04/2018 at 13:19 - Reply

   a/c cho em hổi nếu ở ô số 6 mà ghi cả số hóa đơn xóa bỏ thì làm sao tính tổng được a

  Thêm bình luận