Mẫu sổ nhật ký bán hàng theo thông tư 133 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu sổ nhật ký bán hàng theo thông tư 133

Mẫu sổ nhật ký bán hàng theo thông tư 133. Sổ nhật ký bán hàng là sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ bán hàng của doanh nghiệp như: bán hàng, bán thành phẩm, bán dịch vụ. Loại sổ này dùng để ghi chép các nghiệp vụ bán hàng theo hình thức thu tiền sau (bán chịu). Trường hợp người mua trả tiền trước thì khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng cũng ghi sổ này.

mau-so-nhat-ky-ban-hang-theo-thong-tu-133

Đơn vị:………………………………..

Địa chỉ:…………………………………

Mẫu số S03a3-DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính)


SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG

Năm…

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từDiễn giảiPhải thu từ người mua (ghi Nợ)Ghi Có tài khoản doanh thu
Số hiệuNgày, thángHàng hoáThành phẩmDịch vụ
ABCD123

4

Số trang trước chuyển sang
Cộng chuyển sang trang sau


– Sổ này có…trang, đánh số từ trang số 01 đến trang…

– Ngày mở sổ:…

                                                                                                     Ngày …tháng…năm…

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)

==> DOWNLOAD TẠI ĐÂY:

 MẪU SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC

Bài viết: “Mẫu sổ nhật ký bán hàng theo thông tư 133”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Hướng dẫn ghi sổ nhật ký bán hàng theo Thông tư 133/2016”

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ dùng làm căn cứ ghi sổ.

– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh của chứng từ kế toán.

– Cột 1: Ghi số tiền phải thu từ người mua theo doanh thu bán hàng.

– Cột 2,3,4: Mở theo yêu cầu của doanh nghiệp để ghi doanh thu theo từng loại nghiệp vụ: bán thành phẩm, bán hàng , cung cấp dịch vụ… Trường hợp doanh nghiệp mở sổ này cho từng loại doanh thu: bán hàng hoá, bán thành phẩm, bán bất động sản… thì các cột này có thể dùng để ghi chi tiết cho từng loại hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ, bất động sản đầu tư. Trường hợp không cần thiết doanh nghiệp có thể gộp 3 cột này thành 1 cột để ghi doanh thu bán hàng chung.

Cuối trang sổ, cộng số luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

>>> Xem thêm:

  • Related Posts

    Thêm bình luận