Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo thông tư 133 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo thông tư 133

Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo thông tư 133. Sổ nhật ký chi tiền là sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ chi tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho chi tiền mặt, chi tiền qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoăc cho từng nơi chi tiền (Ngân hàng A, Ngân hàng B)

mau-so-nhat-ky-chi-tien-theo-thong-tu-133

Đơn vị: ………………………………

Địa chỉ:……………………………….

Mẫu số S03a1-DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)


SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN

Năm…

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từDiễn giảiGhi Có

TK

Ghi Nợ các TK
Số hiệuNgày, tháng

Tài khoản khác

Số tiền

Số hiệu

ABCD123456

E

Số trang trước chuyển sang
Cộng trang chuyển sang trang sau


– Sổ này có…trang, đánh số từ trang số 01 đến trang…

– Ngày mở sổ:…

                                                                                                         Ngày …tháng…năm…

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 ==> DOWNLOAD TẠI ĐÂY:

 MẪU SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC

Bài viết: “Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo thông tư 133”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn ghi sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133/2016″

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ,

– Cột B, C: Ghi số hiệu ngày, tháng lập của chứng từ dùng làm căn cứ ghi sổ.

– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh của chứng từ kế toán.

– Cột 1: Ghi số tiền chi ra vào bên Có của tài khoản tiền được theo dõi trên sổ này, như: Tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng…

– Cột 1, 2, 3, 4, 5, 6: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ của các tài khoản đối ứng.

Cuối trang sổ, cộng số phát sinh luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

>> Xem thêm:

  • Related Posts

    Thêm bình luận