Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133

Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133. Sổ nhật kí chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép tất cả các  nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán)  tại doanh nghiệp. Số liệu trên Sổ nhật kí chung sẽ được dùng để ghi vào sổ Cái…

mau-so-nhat-ky-chung-theo-thong-tu-133

Đơn vị: …………………………….

Địa chỉ:…………………………….

Mẫu số S03a-DNN

(Ban hành theoThông tưsố 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm…

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từDiễn giảiĐã ghi Sổ CáiSTT dòngSố hiệu TK đối ứngSố phát sinh
Số hiệuNgày, thángNợ
ABCDEGH1

2

Số trang trước chuyển sang
Cộng chuyển sang trang sau

X

X

X


– Sổ này có…trang, đánh số từ trangsố 01 đến trang…

– Ngày mở sổ:…

                                                                                                                       Ngày …tháng…năm…

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên)

==> DOWNLOAD TẠI ĐÂY:

 MẪU SỔ NHẬT KÝ CHUNG THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC

Bài viết: “Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: ” Hướng dẫn ghi sổ nhật ký chung theo thông tư 133/2016/TT-BTC”

Kết cấu sổ Nhật kí chung theo thông tư 133/2016 được quy định thống nhất theo mẫu ban hành trong chế độ này. Bao gồm

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của chứng từ kế toán.

– Cột E: Đánh dấu các nghiệp vụ ghi sổ Nhật kí chung đã được ghi vào Sổ Cái.

– Cột G: Ghi số thứ tự dòng của Nhật ký chung.

– Cột H: Ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ, ghi Có theo định khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh. Tài khoản ghi Nợ được ghi trước. Tài khoản ghi Có được ghi sau, mỗi tài khoản được ghi một dòng riêng.

– Cột 1: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Nợ.

– Cột 2: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Có.

Cuối trang số, cộng số phát sinh luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

>>> Xem thêm:

  • Related Posts

    Thêm bình luận