Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo thông tư 133 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo thông tư 133

Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo thông tư 133. Sổ nhật ký mua hàng là sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo từng loại hàng tồn kho của đơn vị, như: Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá;… Loại sổ này dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo hình thức trả tiền sau (mua chịu). Trường hợp trả tiền trước cho người bán thì khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng cũng phải ghi vào sổ này.

mau-so-nhat-ky-mua-hang-theo-thong-tu-133

Đơn vị:………………………………..

Địa chỉ:…………………………………

Mẫu số S03a3-DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính)

SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG

Năm…

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từDiễn giảiTài khoản Ghi nợ

Phải trả người bán (ghi Có)

Số hiệu

Ngày, thángHàng hoáNguyên liệu, vật liệuTài khoản khác
Số hiệu

Số tiền

A

BCD12E3

4

Số trang trước chuyển sang
Cộng chuyển sang trang sau

– Sổ này có…trang, đánh số từ trang số 01 đến trang…

– Ngày mở sổ:…

                                                                                         Ngày …tháng…năm…

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

** DOWNLOAD TẠI ĐÂY: 

Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo thông tư 133

>>> Xem thêm: Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 133

Bài viết: “Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo thông tư 133”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Hướng dẫn ghi sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC”

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh của chứng từ kế toán.

– Cột 1, 2, 3: Ghi Nợ các tài khoản hàng tồn kho như: Hàng hoá, nguyên liệu, công cu, dụng cụ, vật liệu…. Trường hợp đơn vị mở sổ này cho từng loại hàng hoá tồn kho thì các cột này có thể dùng để ghi chi tiết cho các loại hàng tồn kho đó.

– Cột 4: Ghi số tiền phải trả người bán tương ứng với số hàng đã mua.

Cuối trang sổ, cộng số luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

>>> Xem thêm: 

  • Related Posts

    Thêm bình luận