Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200 (mẫu số04 – VT). Để tải mẫu này về, các bạn nhấp vào link download bên dưới hoặc có thể Chat với bộ phận tư vấn ở góc dưới bên phải để được hỗ trợ nhé. 

 

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200

Hình ảnh: Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200

 

Đơn vị :………………

Mẫu số 04 – VT

Bộ phận:…………….

(Ban hành theo Thông tư số: …/2014/TT-BTC

 

ngày …/…/2014 của BTC)

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

Ngày … tháng … năm …

Số:………..…..…

Bộ phận sử dụng: ………………………………………………………………………………………

 

Số TT

 

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư

 

Mã số

 

Đơn vị tính

 

Số lượng

Lý do:

còn sử dụng hay trả lại

A

BCD1

E

      
      
      
      
      
      

 

  Phụ trách bộ phận sử dụng
  (Ký, họ tên)

*** LINK DOWNLOAD: Mẫu 04 – VT – Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200 (tải tại đây)

Bài viết: “Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200”

Có thể bạn quan tâm: “Tiền thù lao khấu trừ thuế TNCN như thế nào?”

Căn cứ:

– Điểm c, Khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC
– Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như:

+ Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới;
+ Tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật;
+ Tiền tham gia các dự án, đề án;
+ Tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút;
+ Tiền tham gia các hoạt động giảng dạy;
+ Tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao;
+ Tiền dịch vụ quảng cáo;
+ Tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

Thu nhập mà cá nhân nhận được từ hợp đồng làm dịch vụ tư vấn thực hiện các công việc của Ban quản lý dự án.
Đều là thu nhập từ tiền lương, tiền công, phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% đối với thu nhập từ 2.000.000đồng/lần trở lên trước khi trả thu nhập cho cá nhân.

  • Related Posts

    Thêm bình luận