Mẫu phiếu thu - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu phiếu thu

Mẫu phiếu thu.

Mẫu phiếu thu

 

Đơn vị:……………….

Mẫu số 01 – TT

Địa chỉ:…………..

(Ban hành theo Thông tư số: …/2014/TT-BTC

 

ngày …/…/2014 của BTC)

PHIẾU THU    

Quyển số:…………….

                               ………….Ngày …….tháng …….năm …….

Số:…………….

                                                         Nợ:……………

Có:…………….

Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do nộp:…………………………………………………………………………………………………………………….

Số tiền:…………………………………………… (Viết bằng chữ):…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kèm theo:…………………………………………………….. Chứng từ gốc:…………………………………………

 

Ngày …..tháng …..năm ……

Giám đốc

Kế toán trưởng Người nộp

tiền

Người lập phiếuThủ quỹ
(Ký, họ tên, đóng dấu)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………..

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):…………………………………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi:……………………………………………………………………………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

*** DOWNLOAD MẪU TẠI ĐÂY: Mẫu phiếu thu

Bài viết: “Mẫu phiếu thu”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Khái niệm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)”

Thuế TTĐB là sắc thuế đánh vào một số hàng hoá, dịch vụ nằm trong danh mục nhà nước quy định cần điều tiết sản xuất hoặc hướng dẫn tiêu dùng.

Với cách hiểu như vậy, thuế TTĐB có các đặc điểm nổi bật sau đây:

1. Thuế TTĐB thuộc loại thuế gián thu. Thuế TTĐB được cấu thành trong giá bán hàng hoá, dịch vụ do người tiêu dùng chịu khi mua hàng hoá, dịch vụ. Người nộp thuế TTĐB là người sản xuất hàng hóa và cung ứng dịch vụ chịu thuế TTĐB. Người chịu thuế TTĐB là người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB.

2. Thuế TTĐB là thuế tiêu dùng một giai đoạn. Thuế TTĐB chỉ đánh một lần vào khâu sản xuất, nhập khẩu hàng hóa hoặc kinh doanh dịch vụ. Các quốc gia trên thế giới không đánh thuế TTĐB ở khâu kinh doanh thương mại.

3. Phạm vi điều tiết của thuế TTĐB không rộng. Số lượng đối tượng hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB thường không nhiều và thay đổi tùy theo điều kiện kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia trong từng giai đoạn lịch sử nhất định.

Thuế TTĐB thường có ở hầu hết các quốc gia vì đây là một loại thuế rất có hiệu quả bởi số thu rất cao, rất dễ thu, việc đánh thuế thường nhận được sự đồng thuận rất cao của công chúng. Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể về kinh tế xã hội, phong tục tập quán, chính sách tiêu dùng, yêu cầu động viên ngân sách, khả năng quản lý, giám sát mà mỗi nước có những quy định riêng về danh mục mặt hàng chịu thuế, mức thuế suất, phương thức tổ chức quản lý thu.

Nhiều nước áp dụng thuế TTĐB đánh vào nhiều mặt hàng hoá hoặc dịch vụ, để người dân dễ hiểu, tiện lợi trong tuyên truyền, giải thích cũng như để xây dựng các quy trình thủ tục quản lý hiện đại người ta thường dùng ngay tên của mặt hàng bị đánh thuế để làm tên gọi, ví dụ: thuế xăng dầu, thuế thuốc lá, thuế rượu, thuế bia…

Qua thống kê từ thực tiễn các nước cho thấy thuế TTĐB thường được đánh vào các nhóm hàng hoá, dịch vụ sau đây:

(i) Nhóm hàng hoá, dịch vụ có hại cho sức khoẻ cộng đồng (rượu, thuốc hút).
(ii) Nhóm hàng hoá, dịch vụ mà người sử dụng chúng thuộc lớp người có thu nhập cao, nhà nước cần điều tiết (ô tô, tàu bay cá nhân, du thuyền, mỹ phẩm cao cấp, dịch vụ làm đẹp…).
(iii) Nhóm hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục độc quyền nhà nước hoặc nhà nước cần kiểm soát đặc biệt.
(iv) Hàng hoá thuộc danh mục cần định hướng để thực hiện chính sách quốc gia về năng lượng, tài nguyên thiên nhiên (xăng dầu, sản phẩm khai khoáng…).
(v) Hàng hoá, dịch vụ mà việc tiêu dùng chúng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thuần phong, mỹ tục, trật tự xã hội (bài lá, cá độ, mát xa…).

 Xem thêm: Mẫu phiếu xuất kho

  • Related Posts

    Thêm bình luận