Mẫu sổ S01-DNN: Nhật ký - sổ cái theo thông tư 133 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu sổ S01-DNN: Nhật ký – sổ cái theo thông tư 133

Mẫu sổ S01-DNN: Nhật ký – sổ cái theo thông tư 133. Nhật ký – Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp gồm 2 phần: Phần Nhật ký và phần Sổ Cái. Nhật ký – Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp duy nhất dùng để phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian và hệ thống hóa theo nội dụng kinh tế

Mẫu sổ S01-DNN Nhật ký - sổ cái theo thông tư 133

Hình ảnh: Mẫu sổ S01-DNN: Nhật ký – sổ cái theo thông tư 133

***LINK DOWNLOAD:  MẪU SỔ S01-DNN: Nhật ký – sổ cái

Để tải full File Danh mục mẫu sổ sách kế toán theo thông tư 133, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé.

Bài viết: “Mẫu sổ S01-DNN: Nhật ký – sổ cái theo thông tư 133”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: 

Mẫu sổ nhật ký thu tiền theo thông tư 133

  • Related Posts

    Thêm bình luận