Mẫu sổ nhật ký thu tiền theo thông tư 133 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu sổ nhật ký thu tiền theo thông tư 133

Mẫu sổ nhật ký thu tiền theo thông tư 133. Sổ nhật ký thu tiền là sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ thu tiefn của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở rein cho thu tiền mặt, thu qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi thu tiền.

mau-so-nhat-ky-thu-tien-theo-thong-tu-133

 

Đơn vị: ………………………………

Địa chỉ:……………………………….

Mẫu số S03a1-DNN

(Ban hành theoThông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)


SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN

Năm…

Ngày, tháng ghi sổChứng từDiễn giảiGhi Nợ TK

Ghi Có các TK
Số hiệuNgày, thángTài khoản khác
Số tiềnSố hiệu
ABCD123456E
Số trang trước chuyển sang
Cộng trang chuyển sang trang sau

– Sổ này có…trang, đánh số từ trang số 01 đến trang…

– Ngày mở sổ:…

                                                                                                                               Ngày …tháng…năm…

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)


==> DOWNLOAD FILE TẠI ĐÂY:

  MẪU SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC

Bài viết: “Mẫu sổ nhật ký thu tiền theo thông tư 133”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Hướng dẫn ghi sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư 133/2016”

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B,C: Ghi số hiệu, ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh của chứng từ kế toán.

– Cột 1: Ghi số tiền thu được vào bên Nợ của tài khoản tiền được theo dõi trên sổ này như: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng…

– Cột 1,2,3,4,5,6: Ghi số tiền phát sinh bên Có của các tài khoản đối ứng.

Cuối trang sổ, cộng số phát sinh luỹ kế để chuyển sang trang sau:

Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

>>> Xem thêm:

  • Related Posts

    Thêm bình luận