Mẫu sổ tài sản cố định theo thông tư 133 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu sổ tài sản cố định theo thông tư 133

Mẫu sổ tài sản cố định theo thông tư 133. Mẫu sổ tài sản cố định dùng để đăng ký, theo dõi và quản lý chặt chẽ tài sản trong đơn vị từ khi mua sắm, đưa vào sử dụng đến khi ghi giảm tài sản cố định. 

mau-so-tai-san-co-dinh-theo-thong-tu-133

==> DOWNLOAD TẠI ĐÂY:

 MẪU SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC

Bài viết: “Mẫu sổ tài sản cố định theo thông tư 133”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Hướng dẫn cách ghi sổ tài sản cố định theo Thông tư 133/2016”

– Cột A: Ghi số thứ tự.

– Cột B,C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.

– Cột D: Ghi tên, đặc điểm, ký hiệu của TSCĐ.

– Cột E: Ghi tên nước sản xuất TSCĐ.

– Cột G: Ghi tháng, năm đưa TSCĐ vào sử dụng.

– Cột H: Ghi số hiệu TSCĐ.

– Cột 1: Ghi nguyên giá TSCĐ.

– Cột 2: Ghi tỷ lệ khấu hao một năm.

– Cột 3: Ghi số tiền khấu hao một năm.

– Cột 4: Ghi số khấu hao TSCĐ tính đến thời điểm ghi giảm TSCĐ.

– Cột I,K: Ghi số hiệu, ngày, tháng, năm của chứng từ ghi giảm TSCĐ.

– Cột L: Ghi lý do giảm TSCĐ (nhượng bán, thanh lý…)

>>> Xem thêm:

  • Related Posts

    Thêm bình luận