Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo thông tư 133 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo thông tư 133

Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo thông tư 133. Sổ tiền gửi ngân hàng dùng cho kế toán theo dõi chi tiết tiền Việt Nam của doanh nghiệp gửi tạ Ngân hàng. Mỗi ngân hàng có mở tài khoản tiền gửi thì được theo dõi riêng trên một quyển sổ, phải ghi rõ nơi mở tài khoản và số hiệu tài khoản giao dịch.

mau-so-tien-gui-ngan-hang-theo-thong-tu-133

Đơn vị:…………………………………….

Địa chỉ:……………………………………

Mẫu số S05-DNN

(Ban hành theoThông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 226-8-2016 của Bộ Tài chính)


SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Nơi mở tài khoản giao dịch:…………

Số hiệu tài khoản tại nơi gửi:………..

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từDiễn giảiTài khoản đối ứngSố tiềnGhi chú
Số hiệuNgày, thángThu (gửi vào)Chi (rút ra)Còn lại
ABCDE123

F

– Số dư đầu kỳ

– Số phát sinh trong kỳ

 

 

 

– Cộng số phát sinh trong kỳ

– Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

x

– Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…

– Ngày mở sổ:…

                                                                                                                       Ngày…tháng…năm…

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)

==> DOWNLOAD TẠI ĐÂY:

 MẪU SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC

Bài viết: “Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo thông tư 133”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Hướng dẫn cách ghi sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC”

Căn cứ để ghi vào sổ là giấy báo Nợ, báo Có hoặc sổ phụ của Ngân hàng.

Đầu kỳ: Ghi số dư tiền gửi kỳ trước vào cột 8.

Hàng ngày:

Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ (giấy báo Nợ, báo Có) dùng để ghi sổ.

Cột D: Ghi tóm tắt nội dung của chứng từ.

Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

Cột 1,2: Ghi số tiền gửi vào hoặc rút khỏi tài khoản tiền gửi.

Cột 3: Ghi số tiền hiện còn gửi tại Ngân hàng.

Cuối tháng:

Cộng số tiền đã gửi vào, hoặc đã rút ra trên cơ sở đó tính số tiền còn gửi tại Ngân hàng chuyển sang tháng sau. Số dư trên số tiền gửi được đối chiếu với số dư tại Ngân hàng nơi mở tài khoản.

>>> Xem thêm:

  • Related Posts

    Thêm bình luận