Phiếu đăng kí dự tuyển lao động mới nhất 2015 2016 2017

Phiếu đăng kí dự tuyển lao động mới nhất 2016

Phiếu đăng kí dự tuyển lao động mới nhất 2015 2016 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự Do-Hạnh Phúc

———–o0o———–

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên (chữ in): ……………………………Giới tính: ……..…………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………..…………………………………………………

Số chứng minh nhân dân / Hộ chiếu: ………… Ngày cấp: …../…../….. Nơi cấp:………………….

Dân tộc: …………………… Tôn giáo: ……………………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn kỹ thuật: …………………………………………………………………………….

Bậc trình độ kỹ năng nghề (nếu có): ………………………….…………………………………………..

Ngoại ngữ: ……………………………. Trình độ: ……………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………..…………………………………………………………..

Điện thoại: ………….. Fax: …………. E-mail: ………………………….…………………………………..

Quá trình đào tạo (dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên)

SttTrình độTrường, cơ sở đào tạoChuyên ngành đào tạoBằng cấp / chứng chỉ
1
2

Quá trình làm việc

SttĐơn vị làm việcThời gian làm việc
(Từ tháng năm đến tháng năm)
Vị trí việc làm
1
2

 III. Khả năng, sở trường

Giấy tờ kèm theo

Bản sao văn bằng, chứng chỉ;

Giấy khám sức khỏe;

Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật;

Các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động, tôi đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm:

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và thực hiện đúng các quy định về tuyển lao động./.

 

Người đăng ký dự tuyển
(Ký và ghi rõ họ tên)

dtld

** DOWNLOAD:

             Phiếu đăng ký dự tuyển. Mẫu 04

+ Có thể bạn quan tâm: 

Điều kiện cấp giấy phép lao động

Đủ 18 tuổi trở lên;

Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;

Là nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc chuyên gia; Đối với người nước ngoài xin vào hành nghề y, dược tư nhân, trực tiếp khám, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về hành nghề y, dược tư nhân hoặc về giáo dục, dạy nghề.

Không có tiền án về tội vi phạm an ninh quốc gia; không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

Có giấy phép lao động do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp không phải cấp giấy phép lao động.

  • Related Posts

    Thêm bình luận