Tải mẫu 01-1 BK CNKD bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu 01-1 BK CNKD bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh

Tải mẫu 01-1 BK CNKD bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh.  Mẫu bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh-01-1/BK-CNKD.(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính).

bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh

 

download

 Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh 01-1.CNKD

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT:  

MUA HÀNG CỦA CÁ NHÂN KHÔNG KINH DOANH CÓ LẬP BẢNG KÊ KHÔNG?
Hỏi :
Công ty chúng tôi là khách sạn kinh doanh khách lưu trú có cho khách dùng điểm tâm sáng miễn phí, nhưng hàng ngày phải mua một số loại rau củ, vài ổ bánh mỳ, vài kg bún và vài kg thịt của những người bán ngoài đường ngoài chợ nhỏ. Mà người bán không có hoá đơn hợp lệ thì Công ty chúng tôi có thể lập bảng kê mua hàng để đưa vào chi phí hợp lý không?
Trả lời :
Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 1; Khoản 2, Điểm 2.4 quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:
“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
…….
2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:
….
– Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).”
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có mua các mặt hàng là rau củ, bánh mỳ, bún và thịt… của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra hoặc cá nhân kinh doanh có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm) thì được lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN (kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính) và chứng từ thanh toán cho người bán hàng để làm chứng từ hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Trường hợp Công ty mua các mặt hàng là rau củ, bánh mỳ, bún và thịt… không phải của các đối tượng nêu trên thì phải có hóa đơn và phải đáp ứng các điều kiện khác quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty.

  • Related Posts

    Thêm bình luận