Tải mẫu 20-ĐK-TCT: mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu 20-ĐK-TCT: mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Tải mẫu 20-ĐK-TCT: mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất 2016 (theo thông tư 95/2016/TT-BTC). 

Để download file này về, các bạn kéo xuống dưới bài viết có link tải về nha.

>>> Xem thêm: Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Tải tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (mẫu 20-ĐK-TCT)

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Mẫu số:20-ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số

       95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

Đăng ký thuế                     Thay đổi thông tin đăng ký thuế                   Giảm trừ gia cảnh

 

  1. Họ và tên cá nhân có thu nhập:………………………………………..
   2. Mã số thuế:

 

  1. Địa chỉ cá nhân nhậnthông báo mã số NPT:……………………………………………….
  2. Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (tổ chức, cá nhân trả thu nhập/ cơ quan quản lý):…………………………
   5. Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập (nếu có):

 

6. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

I. Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/CCCD/Hộ chiếu
STTHọ và tên người phụ thuộcNgày sinhMã số thuế (nếu có) Quốc tịchSố CMND/CCCD/Hộ chiếuQuan hệ với người nộp thuếThời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/ năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/ năm)

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
1
2
3
II. Người phụ thuộc chưa có MST/ CMND/ Hộ chiếu
STTHọ và tênThông tin trên giấy khai sinhQuốc tịchQuan hệ với người nộp thuếThời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/ năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/ năm)

Ngày sinhSốQuyển sốNơi đăng ký
Quốc giaTỉnh/ Thành phốQuận/ HuyệnPhường/Xã
(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)
1
2
3

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…, ngày … tháng … năm …

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

 (Ký và ghi rõ họ tên)

 

*** LINK DOWNLOAD: 

Mẫu 20-ĐK-TCT:Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 

>>> Xem thêm:

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT: mẫu tờ khai tổng hợp đăng ký người phụ thuộc

Bài viết: “Tải mẫu 20-ĐK-TCT: mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh “

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Chưa có MST phụ thuộc vẫn tạm thời được tính giảm trừ gia cảnh”

Ngày 10/08/2016, Tổng cục thuế ban hành công văn 3568/TCT-TNCN
Theo đó:

Theo hướng dẫn công văn 2259/TCT-TNCN, trường hợp giấy khai sinh ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP không có thông tin “Quyển số” đăng ký giấy khai sinh thì trong thời gian chưa được cấp mã số thuế, người nộp thuế thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký giảm trừ gia cảnh, có hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thì vẫn tạm thời được tính giảm trừ gia cảnh theo thực tế.

Về yêu cầu bắt buộc phải có thông tin “Quyển số” trên ứng dụng HTKK 3.3.7 đối với NPT dưới 14 tuổi khai sinh từ năm 2016, Tổng cục Thuế ghi nhận nội dung và sẽ thực hiện gỡ bỏ ràng buộc khi nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế phiên bản tới.

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận