Tải mẫu bảng kê nộp thuế mới nhất - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu bảng kê nộp thuế mới nhất

Tải mẫu bảng kê nộp thuế mới nhất – Mẫu số: 01/BKNT theo Thông tư 119/2014/TT-BTC. Bảng kê nộp thuế được sử dụng trong trường hợp người nộp thuế nộp tiền tại Ngân hàng thương mại đã được uỷ nhiệm thu hoặc nộp tiền trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước .

tai-mau-bang-ke-nop-thue-moi-nhat

Nội dung chi tiết bảng kê nộp thuế

                                                            BẢNG KÊ NỘP THUẾ                                                  Mẫu số: 01/BKNT

Người nộp thuế:……………………………………………………………………………………………………….. Mã số thuế:………………………………

Địa chỉ:……………………………. ……………………………………      Huyện……………………………………………… Tỉnh……………………………

Người nộp thay: ……………………………………………… Mã số thuế của người nộp thay………………………………………………………..

Địa chỉ :…………………………… ………………………… ………………Huyện………… ………………..Tỉnh, TP………………………………………..

 

 

Đề nghị KBNN (NH) …………………………………..  trích TK số……………………………. hoặc tiền mặt để:

Nộp vào NSNN …  …………………………………….  TK tạm thu(1)…    TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2)….

Tại KBNN: ………………………………………………………….. Tỉnh, TP:………………………………………………………………………………………

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

Kiểm toán NN  …                  Thanh tra TC                    …

Thanh tra CP    …                  CQ có thẩm quyền khác  …

Tên cơ quan quản lý thu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tờ khai HQ số(1): ……………………………………………. ngày ………………………… Loại hình XNK(1)………………………………………..

STTNội dung các khoản nộp NS (4)Loại tiềnSố tiền
    
    
    
    
Tổng cộng 

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

                         Ngày … tháng … năm ……..

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN                                                                         KBNN (NGÂN HÀNG)

Người nộp tiền     Kế toán trưởng (5)    Thủ trưởng đơn vị(5)                                     Người nhận tiền

                                                                                                                                      (Ký, ghi họ tên)      

Ghi chú:
Mẫu này chỉ sử dụng trong trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM đã được uỷ nhiệm thu hoặc nộp tiền trực tiếp tại KBNN.
Khi nộp tiền vào NSNN, NNT phải ghi đầy đủ các thông tin trên Bảng kê nộp thuế gửi NHTM đã được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu hoặc KBNN. Trong đó, lưu ý cách ghi một số chỉ tiêu như sau:
* Chỉ tiêu (1): Dùng trong trường hợp nộp các khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thu;
* Chỉ tiêu (2): Dùng trong trường hợp nộp vào khoản thuế GTGT đã được hoàn sai vào tài khoản thu hồi của quỹ hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế quản lý.
* Chỉ tiêu (3): Trường hợp nộp theo văn bản của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tài chính, Cơ quan có thẩm quyền khác thì tích vào ô tương ứng;
* Chỉ tiêu (4): Nội dung các khoản nộp NS
– Trường hợp nộp cho tờ khai thuế phải ghi cụ thể:
+ Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước tháng 1/2014 hoặc quý 1/2014;
+ Nộp thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiến thiết tháng 1/2014;
+ Nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản quý 2/2014
+ Nộp thuế TNDN từ sản xuất kinh doanh quý 1/2014
+ Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết quý 3/2014
– Trường hợp nộp cho Quyết định, Thông báo của cơ quan có thẩm quyền phải ghi cụ thể:
+ Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước theo Quyết định số … ngày … của <cơ quan ban hành quyết định>
+ Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết theo Quyết định số … ngày … của <cơ quan ban hành quyết định>.
– Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp tiền vào NSNN: ghi theo loại thuế cần nộp, số, ngày của Bảng kê biên lai thu;
– Trường hợp cơ quan thu tiền phạt nộp tiền vào NSNN: ghi loại tiền phạt cần nộp, số, ngày của Bảng kê thu tiền phạt.
* Chỉ tiêu (5): Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.

Link dowload

download

 

Bài viết ” Tải mẫu bảng kê nộp thuế mới nhất”

Các từ khóa liên quan: Thuế GTGT, Tờ khai thuế GTGT, mẫu giấy thanh toán tiền mặt

Có thể bạn quan tâm: Thuế  nhà thầu ( FCT)

Thuế  nhà thầu ( FCT) là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài (không hoạt động theo luật Việt Nam) có phát sinh thu nhập từ cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam.

 • Related Posts

  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments