Tải mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 48 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 48

Tải mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 48. Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quyết định 48 bao gồm các loại báo cáo nào? Cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Để tải file này về, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé.

mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 48

Hình ảnh: Mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 48

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC)

>>> Xem thêm: Tải mẫu báo cáo tài chính thông tư 133

học kế toán thực hành

Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quyết định 48 gồm:

1. Báo cáo bắt buộc

 • Bảng Cân đối kế toán: Mẫu số B 01 – DNN
 • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B 02 – DNN
 • Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B 09 – DNN
 • Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:
 • Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số F 01- DNN

2. Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

 • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DNN

Ngoài ra, để phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp có thể lập thêm các báo cáo tài chính chi tiết khác.

Bài viết: “Tải mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 48”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm”

Đối với doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc báo cáo tài chính theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC thì báo cáo tài chính phải gửi cho các cơ quan chức năng theo thời gian như sau:

 • Đối với công ty Nhà nước: Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
 • Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;
 • Đối với các công ty TNHH, công ty cổ phần và các hợp tác xã: thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
 • Đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh: thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
 • Related Posts

  Thêm bình luận