Tải mẫu sổ cái S02c2-DNN theo thông tư 133 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu sổ cái S02c2-DNN theo thông tư 133

Tải mẫu sổ cái S02c2-DNN theo thông tư 133. Mẫu sổ Cái số S02c2-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán được quy định trong chế dộ tài khoản kế toán áp dụng cho daonh nghiệp. Số liệu ghi trên Sổ Cái dùng để kiểm tra, đối chiếu với số liệu ghi trên Bảng tổng hợp chi tiết hoặc các Sổ (Thẻ) kế toán chi tiết và dùng để lập Bảng cân đối tài khoản.

Để tải toàn bộ Full File các mẫu sổ sách kế toán theo thông tư 133, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé

Tải mẫu sổ cái S02c2-DNN theo thông tư 133

Hình ảnh: Tải mẫu sổ cái S02c2-DNN theo thông tư 133

===>  LINK DOWNLOAD:  MẪU SỔ CÁI S02c2-DNN/TT133

**Hướng dẫn cách ghi mẫu sổ Cái S02c2-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ cái nhiều cột: thường được áp dụng cho những tài khoản có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc nghiệp vụ kinh tế phát sinh phức tạp cần phải theo dõi chi tiết có thể kết hợp mở riêng cho trang sổ trên Sổ Cái và được phân tích chi tiết theo tài khoản đối ứng.

Kết cấu của Sổ Cái loại nhiều cột:

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của Chứng từ ghi sổ.

– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

– Cột 1, 2: Ghi tổng số tiền phát sinh Nợ, phát sinh Có của tài khoản này.

– Cột 3 đến cột 10: Ghi số phát sinh bên Nợ, bên Có của các tài khoản cấp 2.

Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đó Chứng từ ghi sổ được sử dụng để ghi vào Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.

Hàng ngày, căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ Cái ở các cột phù hợp.

Cuối mỗi trang phải cộng tổng só tiền theo từng cột và chuyển sang đầu trang sau.

Cuối tháng, (quý, năm) kế toán phải khoá sổ, cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có, tính ra số dư và cộng luỹ kế số phát sinh từ đầu quý, đầu năm của từng tài khoản để làm căn cứ lập Bảng cân đối tài khoản và Báo cáo tài chính.

Bài viết: “Tải mẫu sổ cái S02c2-DNN theo thông tư 133”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: ” Mẫu sổ cái S02c1-DNN theo thông tư 133 

  • Related Posts

    Thêm bình luận