Tải mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế

Tải mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế Mẫu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế là biểu mẫu được lập ra để đề nghị được cấp mã số thuế cho hóa đơn điện tử của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…Link dowload nằm ở cuối bài viết, các bạn nhớ ấn vô tải về để tham khảo nhé.

tai-mau-don-de-nghi-cap-hoa-don-dien-tu-co-ma-so-thue-cua-co-quan-thue

Nội dung đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ

(Theo từng lần phát sinh)

Kính gửi:……………………………………………………

  1. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP LẺ HÓA ĐƠN:
  2. Tên tổ chức, cá nhân:
  3. Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………………..

  1. Số Quyết định thành lập tổ chức (nếu có):

Cấp ngày: ………………………………………… Cơ quan cấp ……………………

  1. Mã số thuế (nếu có): ……………………………………………………………….
  2. Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn):…………………………………………………………………………………..
  3. Số CMND người đi nhận hóa đơn: …………………………………………………………………

Ngày cấp: …………………………………… Nơi cấp: ……….…………………………

II. DOANH THU PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ:

– Tên hàng hóa, dịch vụ: ………………………………………………………………………………….

– Tên người mua hàng hóa, dịch vụ: …………………………………………………………………..

– Địa chỉ người mua hàng hóa, dịch vụ: ………………………………………………………………

– Mã số thuế người mua hàng hóa, dịch vụ: …………………………………………………………

– Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ (nếu có): ……………………………………..

– Doanh thu phát sinh: …………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam kết:

– Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hóa đơn.

– Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………, ngày ………tháng…….năm……
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký s, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Link dowload

download

Bài viết :” Tải mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế “

Các từ khóa liên quan: Hóa đơn điện tử,Hướng dẫn thủ tục đăng kí sử dụng hóa đơn điện tử, Hóa đơn giá trị gia tăng

Có thể bạn quan tâm: Sự khác nhau giữa hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT)

Hóa đơn bán hàng: Dùng cho những DN kê khai thuế GTGT theo pp trực triếp (phải lên cơ quan thuế để mua)

Hóa đơn GTGT: Dùng cho những DN kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ (DN có thể lựa chọn hình thức hóa đơn: Hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử, hóa đơn đặt in)

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận