Tải mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Tải mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất (mẫu C1-02/NS). Để  download mẫu này về, các bạn có thể Chat với bộ phận tư vấn ở dưới góc phải để được hỗ trợ nhé.

Tải mẫu C1-02/NS: mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mẫu số C1- 02/NS

(TT số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

của Bộ Tài Chính)

Mã hiệu: ………………

Số: ……………………

 

Người nộp thuế: ……………………………………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………….  Huyện: ………………………. Tỉnh, TP: ……………………………….

Người nộp thay: ………………………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Huyện: ……………………………………………………. Tỉnh, TP: …………………………………………………………………….

Đề nghị NH (KBNN): …………………………………

trích TK số:………………………………………………………………..

hoặc thu tiền mặt để :

* Nộp vào NSNN                                  *  Tạm thu(1)                   * TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2)

Tại KBNN : ……………………….. ……………..tỉnh, TP: …………………………………………………………….

Mở tại NHTM uỷ nhiệm thu :…………………………………………………………………………………………

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

 * Kiểm toán NN                         * Thanh tra TC

 * Thanh tra CP                           * CQ có thẩm quyền khác

 Tên cơ quan quản lý thu:……………………………………………………….

Tờ khai HQ số(1): ……………………………  ngày: …………………….

Loại hình XNK(1): ………………………………..

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN

Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền(*)

STT

Nội dung các khoản nộp NS (4)Số tiềnMã NDKT

Mã chương

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu:………………………….                 Nợ TK:………………………….

Mã ĐBHC: …………………………..                 Có TK: ………………………….

Mã nguồn NSNN:………………….

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN

NGÂN HÀNG (KBNN)

Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền  Kế toán trưởng(5) Thủ trưởng(5)

Ngày……tháng……năm……

                  Kế toán                  Kế toán trưởng

 

 

***DOWNLOAD MẪU GIẤY TẠI ĐÂY : Mẫu C1-02/NS: Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Bài viết: “Tải mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước”

Có thể bạn quan tâm: ” Sự khác biệt về kế toán lợi thế thương mại giữa Thông tư 161 và Thông tư 202″

Trả lời: Thông tư 202 quy định việc xác định LTTM chỉ phát sinh duy nhất 1 lần tại thời điểm công ty mẹ nắm giữ quyền kiểm soát công ty con.
– Nếu giao dịch hợp nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn thì LTTM chỉ xác định trên cơ sở tài sản thuần của công ty con tại ngày bị kiểm soát; Giá phí khoản đầu tư trong những lần trao đổi trước đây phải đánh giá lại theo FV tại ngày kiểm soát trên BCTCHN;

– Nếu sau ngày kiểm soát công ty mẹ đầu tư thêm vào công ty con thì toàn bộ chênh lệch giữa giá phí khoản đầu tư và NBV tài sản thuần của công ty con được ghi nhận ngay vào LNSTCPP;

– Việc phân bổ LTTM phải thực hiện dần đều và không nhỏ hơn số tổn thất LTTM có thể xác định được một cách đáng tin cậy.

  • Related Posts

    Thêm bình luận