Tải mẫu sổ kế toán S04: Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký - Chứng từ, Bảng kê - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu sổ kế toán S04: Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký – Chứng từ, Bảng kê

Tải mẫu sổ kế toán S04: Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký – Chứng từ, Bảng kê theo thông tư 200. Để dowload các bạn có thể Chat với bộ phận tư vấn bên góc phải để tải file về nhé.

 

Gồm:  – Nhật ký – Chứng từ từ số 1 đến số 10
            – Bảng kê từ số 1 đến số 11

1. Mẫu sổ Nhật ký – Chứng từ, bảng kế số 1: Tiền mặt

+ Mẫu nhật ký chứng từ số 1 (S04a1): Ghi Có tài khoản 111 – Tiền mặt

Mẫu nhật ký chứng từ số 1 (S04a1)

+ Mẫu bảng kê số 1 (S04b1): Ghi Nợ tài khoản 111 – Tiền mặt

Mẫu bảng kê số 1 (S04b1)

2. Mẫu sổ Nhật ký – Chứng từ, bảng kế số 2: Tiền gửi ngân hàng

+ Mẫu nhật ký chứng từ số 2 (S04a2): Ghi Có tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng
Mẫu nhật ký chứng từ số 2 (S04a2)

+ Mẫu bảng kê số 2 (S04b2): Ghi Nợ tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng

 Mẫu bảng kê số 2 (S04b2)

3. Mẫu sổ Nhật ký – Chứng từ, bảng kế số 3

+ Mẫu nhật ký chứng từ số 3 (S04a3): Ghi có tài khoản 113 – Tiền đang chuyển

Mẫu sổ Nhật ký - Chứng từ số 3 (S04a3)

+ Mẫu bảng kê số 3 (S04b3)

 Mẫu bảng kê số 3 (S04b3)

4. Mẫu sổ Nhật ký – Chứng từ, bảng kê số 4

+ Mẫu nhật ký chứng từ số 4 (S04a4)

 

Mẫu sổ Nhật ký - Chứng từ số 4

 

+ Mẫu bảng kê số 4 (S04b4)

Mẫu bảng kê số 4 (S04b4)

5. Mẫu sổ Nhật ký – Chứng từ số 5 

+ Mẫu nhât ké chứng từ số 5 (S04a5)

Mẫu sổ Nhật ký - Chứng từ số 5

 

+ Mẫu bảng kê số 5 (S04b5)

Mẫu bảng kê số 5 (S04b5)

Mẫu bảng kê số 5 (S04b5)

Bạn đang xem: “Tải mẫu sổ kế toán S04: Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký – Chứng từ, Bảng kê”

6. Mẫu sổ Nhật ký – Chứng từ số 6

Mẫu sổ Nhật ký - Chứng từ số 6

 

+ Mẫu bảng kê số 6 (S04b6)

Mẫu bảng kê số 6 (S04b6)

7. Mẫu sổ Nhật ký – Chứng từ số 7

Mẫu sổ Nhật ký - Chứng từ số 7

Mẫu sổ Nhật ký - Chứng từ số 7

Mẫu sổ Nhật ký - Chứng từ số 7

8. Mẫu sổ Nhật ký – Chứng từ, bảng kê số 8

+ Mẫu nhật ký chứng từ số 8 (S04a8)

Mẫu sổ Nhật ký - Chứng từ số 8

+ Mẫu bảng kế số 8 (S04b8)

Mẫu bảng kế số 8 (S04b8)

9. Mẫu sổ Nhật ký – Chứng từ, bảng kê số 9

+ Mẫu nhật ký chừng từ số 9 (S04a9)

Mẫu nhật ký chừng từ số 9 (S04a9)

+ Mẫu bảng kế số 9 (S04b9)

Mẫu bảng kế số 9 (S04b9)

10. Mẫu sổ Nhật ký – Chứng từ, bảng kê số 10

+ Mẫu nhật ký chứng từ số 10 (S04a10)

Mẫu nhật ký chứng từ số 10 (S04a10)

+ Mẫu bảng kế số 10 (S04b10)

 Mẫu bảng kế số 10 (S04b10)

11. Mẫu bảng kế số 11

Mẫu bảng kế số 11

Các bạn muốn tải full file “danh mục và mẫu sổ sách kế toán” theo thông tư 200, mời bạn vào link “Hệ thống danh mục và mẫu sổ sách kế toán” Chat với bộ phận tư vấn để xin file tải về nhé.

Bài viết: ” Tải mẫu sổ kế toán S04: Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký – Chứng từ, Bảng kê”

Có thể bạn quan tâm: Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 155 – Thành phẩm”

Bên Nợ:
– Trị giá của thành phẩm nhập kho;
– Trị giá của thành phẩm thừa khi kiểm kê;
– Kết chuyển giá trị của thành phẩm tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Bên Có:
– Trị giá thực tế của thành phẩm xuất kho;
– Trị giá của thành phẩm thiếu hụt khi kiểm kê;
– Kết chuyển trị giá thực tế của thành phẩm tồn kho đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ: Trị giá thực tế của thành phẩm tồn kho cuối kỳ.

TK 155 – Thành phẩm, có 2 TK cấp 2:

– TK 1551 – Thành phẩm nhập kho: Phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động của các loại thành phẩm đã nhập kho (ngoại trừ thành phẩm là bất động sản);

– TK 1557 – Thành phẩm bất động sản: Phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của thành phẩm bất động sản của doanh nghiệp. Thành phẩm bất động sản gồm: Quyền sử dụng đất; nhà; hoặc nhà và quyền sử dụng đất; cơ sở hạ tầng do doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán trong kỳ hoạt động kinh doanh bình thường.

 • Related Posts

  Một bình luận

  1. lợi
   02/01/2018 at 12:47 - Reply

   cho e xin link tải mẫu bảng kê với các loại nhật ký chứng tư ở trên với.Em xin cảm ơn

  Thêm bình luận