Tải mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2016 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2016

Tải mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2016. Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân được sử dụng khi làm thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân theo mẫu số 05-ĐK-TCT được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính. Để download mẫu này về và sử dụng tham khảo khi kê khai thuế TNCN, các bạn nhấn vào link tải bên dưới nhé.

to-khai-dang-ky-thue-thu-nhap-ca-nhan-moi-nhat-2016

 

[Mẫu Tờ khai đăng ký thuế theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC]

Mẫu số:

Form No

05-ĐK-TCT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DÙNG CHO CÁ NHÂN THUỘC DIỆN NỘP THUẾ TNCN

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

TAX REGISTRATION FORM

Mã số thuế          

(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)

[01]. Họ và tên người đăng ký thuế:

                              

 

        

[02]. Ngày tháng năm sinh:

Nam  Nữ 

ngày       tháng          năm

[03]. Giới tính:
[04]. Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………………….

         

[05]. Số chứng minh nhân dân

 

               

 

hoặc số hộ chiếu

          

 

 [05.1]. Ngày cấp:

ngày     tháng          năm

 [05.2]. Nơi  cấp: …………………………………………………………………………………………………….

[06]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

[06.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ……………………………………………………………………….

[06.2]. Xã, phường: ………………………………………………………………………………………………..

[06.3]. Quận, huyện: ……………………………………………………………………………………………….

[06.4]. Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………………..

[06.5]. Quốc gia: …………………………………………………………………………………………………….

[07]. Địa chỉ cư trú:

[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ……………………………………………………………………….

[07.2]. Xã, phường: ………………………………………………………………………………………………..

[07.3]. Quận, huyện: ……………………………………………………………………………………………….

[07.4]. Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………………..

[08]. Điện thoại liên hệ: ……………………………………………. [09]. Email: …………………………………….

[10]. Cơ quan thuế quản lý: ………………………………………………………………………………………………..

[11]. Nơi đăng ký quyết toán thuế:……………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 ……., ngày … tháng … năm ………..

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 *** DOWNLOAD TẠI ĐÂY: Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2016

Bài viết: “Tải mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2016”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Giải thích một số thuật ngữ”

1. Khu phi thuế quan: là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Phương pháp tính thuế hỗn hợp: là việc áp dụng đồng thời phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm và phương pháp tính thuế tuyệt đối.

3. Phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm: là việc xác định thuế theo phần trăm (%) của trị giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Phương pháp tính thuế tuyệt đối: là việc ấn định số tiền thuế nhất định trên một đơn vị hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

5. Thuế chống bán phá giá: là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

6. Thuế chống trợ cấp: là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

7. Thuế tự vệ: là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa quá mức vào Việt Nam gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

  • Related Posts

    Thêm bình luận