Tải mẫu sổ S03a4-DNN: Sổ nhật ký bán hàng theo thông tư 133 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu sổ S03a4-DNN: Sổ nhật ký bán hàng theo thông tư 133

Tải mẫu sổ S03a4-DNN: Sổ nhật ký bán hàng theo thông tư 133. Sổ nhật ký bán hàng là chứng từ đặc biệt đây là một phần của sổ nhật ký chung nên cách thức lập sổ và ghi chép tương tự với sổ nhật ký chung.

Để tải toàn bộ Full File các mẫu sổ sách kế toán theo thông tư 133, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé

Tải mẫu sổ S03a4-DNN Sổ nhật ký bán hàng theo thông tư 133

***Mục đích lập sổ nhật ký bán hàng

Sổ này được lập để ghi chép nghiệp vụ mua bán hàng hóa của doanh nghiệp theo hình thức thu tiền sau (bán chịu). Nếu người mua trả tiền trước khi phát sinh nghiệp vụ mua bán hàng hóa thì cũng ghi vào sổ nhật ký bán hàng.

***Phương pháp lập sổ nhật ký bán hàng

Trên chứng từ ghi sổ nhật ký bán hàng có lần lượt các cột A, B, C, D và cột phụ 1,2,3,4. Ta thực hiện ghi như sau:

– Cột A: Ghi ngày tháng, ghi sổ
– Cột B, C: điền sổ hiệu ngày, tháng lập chứng từ dùng để là căn cứ ghi sổ
– Cột D: Tóm tắt lại nội dung nghiệp vụ phát sinh chứng từ kế toán
– Cột 1: Ghi sổ tiền phải thu từ người mua dựa vào doanh thu bán hàng
– Cột 2,3,4: Lập theo yêu cầu của doanh nghiệp và ghi doanh thu tương ứng với từng loại nghiệp vụ: bán hàng, mua bán, dịch vụ… Nếu doanh nghiệp mở sổ này với từng loại doanh thu: bán hàng hóa, thành phẩm, bất động sản và dịch vụ. Nếu không cần thiết doanh nghiệp có thể gộp 3 cột thành 1 cột và ghi doanh thu bán hàng chung.
– Cuối trang sổ tiến hành cộng sổ lũy kễ để chuyển sang trang sau ở đầu trang, ghi sổ công trang trước chuyển sang.

===> LINK DOWNLOAD: MẪU SỔ S03a4-DNN/TT133

Bài viết: “Tải mẫu sổ S03a4-DNN: Sổ nhật ký bán hàng theo thông tư 133”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm:

 Mẫu sổ cái S02c2-DNN theo thông tư 133/2016/TT-BTC

  • Related Posts

    Thêm bình luận