Tải mẫu sổ cái S02c1-DNN theo thông tư 133 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu sổ cái S02c1-DNN theo thông tư 133

Tải mẫu sổ cái S02c1-DNN theo thông tư 133. 

Mẫu sổ Cái S02c1-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán được quy định theo chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh  nghiệp. Số liệu ghi trên Sổ Cái dùng để kiểm tra, đối chiếu với số liệu ghi trên Bảng tổng hợp chi tiết hoặc các Sổ (thẻ) kế toán chi tiết và dung để lập Bảng cân đối tài khoản và Báo cáo Tài chính.

Để tải toàn bộ Full File các mẫu sổ sách kế toán theo thông tư 133, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé

Tải mẫu sổ cái S02c1-DNN theo thông tư 133

LINK DOWNLOAD: MẪU SỔ CÁI S02c1- DNN

Bài viết: “Tải mẫu sổ cái S02c1-DNN theo thông tư 133”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Hướng dẫn cách ghi sổ Cái S02c1-DNN theo Thông tư 133/2016”

Sổ Cái của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ được mở riêng cho từng tài khoản. Mỗi tài khoản được mở một trang hặc số trang tuỳ theo số lượng ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều hay ít của từng tài khoản.

Sổ Cái ít cột: thường được áp dụng cho những tài khoản có ít nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn giản.

Kết cấu của Sổ Cái loại ít cột:

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B,C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của Chứng từ ghi sổ.

– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

– Cột 1,2: Ghi số tiền ghi Nợ, ghi Có của tài khoản này.

  • Related Posts

    Thêm bình luận